PF 2013

Požehnaný rok 2013 Vám přeje Dauphin a jeho lidé.

Photo © J. Horáček (Onen svět, ateliér Miloslava Mouchy)