Dauphin
DAUPHIN

Bertrand Badie (*1950)

Francouzský politolog íránského původu, specialista na mezinárodní vztahy. Je univerzitním profesorem na Ustavu politických studií v Paříži a badatelem ve Středisku mezinárodních studií a výzkumů.

Betrand Badie aplikuje na mazinárodní vztahy rámce analýzy převzaté z durkheimovské sociologie.Přistupuje k mezinárodním konfliktům a krizím jakožto k sociálním patologiím, jejichž příčinou je mezinárodní systém, který vytváří anomie (ztrátu záchytných bodů), vyloučení anebo ponížení. Řešení je třeba dle něj hledat v mezinárodní sociální integraci (jak pro státy, tak pro společnosti), především prostřednictvím rozvinutí inklusívního multilateralismu.

Je autorem více než dvaceti knih, z nichž v poslední době nejvýznamnější jsou Nous ne sommes plus seuls au monde, 2016 (Nejsme už na světě sami), Le temps des humiliés, 2014 (Doba ponížených), v níž zkoumá ponižování v mezinárodních vztazích, La diplomatie de connivence, 2011 (Diplomacie srozumění), věnované pokusu oživit strategii zděděnou z Vídeňského kongresu v současných mezinárodních vztazích, Le diplomate et l'intrus, 2008 (Diplomat a vetřelec), o roli nových mimostátních činitelů v mezinárodních vztazích, L'impuissance de la puissance, 2004 (Bezmoc moci), o asymetrických konfliktech, v nichž klasické intervence, především vojenské, mají jen omezený účinek, La fin des territoires (Konec teritorií), o globalizaci a o vymazání teritoriální vize světa a států, L'État importé (Importovaný stát), o nezdaru vybudovat funkční státy zejména během procesu dekolonizace.