DAUPHIN

Klára Hůrková (*1962)

Žije od roku 1991 v německých Cáchách. Vystudovala filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a anglistiku a dějiny umění na univerzitě v Cáchách. Je autorkou jedenácti básnických sbírek v češtině a němčině, literárněvědné monografie o Václavu Havlovi a Tomu Stoppardovi, krátkých próz a článků. Rovněž je editorkou dvou česko-německých antologií současné poezie. Její literární dílo bylo několikrát oceněno. Novela Neotcové je její první delší próza.