DAUPHIN

Vladimír Martinec (*1934)

Po absolvování gymnázia nastoupil jako pomocný dělník do strojírenském průmyslu. Později vystudoval FF UK v Praze a věnoval se výzkumu a ochraně kulturního dědictví. Po přípravě několika rukopisů začal ve stáří publikovat. Dosud vydal básnické sbírky Misa est (Dauphin, 2012), Rodina (Dauphin, 2013), Svět (Dauphin, 2014) a Reminiscence (Dauphin, 2017).