Dauphin
DAUPHIN

Václav Vaněk (*1963)

Vystudoval bohemistiku a historii na FF UK v Praze (1986). Krátce pracoval jako archivář v Okresním archivu v Jindřichově Hradci. V letech 1989 – 1993 byl zaměstnancem oddělení literární historie Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od roku 1993 působí na katedře české literatury FF UK (dnes Ústav české literatury a literární vědy). Přednáší dějiny české literatury 19. století, ale zabývá se také dějinami české literatury 20. století (zejména obdobím mezi světovými válkami), slovenskou literaturou a dějinami literatur střední Evropy. Věnuje se rovněž práci redakční a ediční (K. Klostermann, B. Němcová, antologie české romantické poezie Rozkošný hrob /2009/). Podílel se na několika slovníkových pracích, spolu s V. Menclovou a B. Svozilem redigoval Slovník českých spisovatelů (2000).