Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Ondřej Abrahám (*1954)

Český diplomat a novinář, kterého osud na dlouhá léta zavedl na Kubu, do Brazílie, Venezuely, Portugalska a Chile. Nikdy však neztratil jasné povědomí propojenosti své národní identity se zdánlivě exotickými kulisami a zážitky. Jeho povídkové texty nemají cestopisný charakter, svou stavbou připomínají spíše skutečné lidské myšlení, které neustále osciluje mezi domovem a dálkami, mezi okolní realitou, minulou zkušeností a budoucností, jež vzbuzuje naděje i obavy.