Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Petr Bláha (*1965)

Vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Publikoval řadu článků z oblasti filosofie dějin, politické filosofie a etiky. Knižně: Proměny filosofického uvažování nad dějinami (Ústí nad Labem, 2003), Filosofie provincionalismu (Polička, 2007), Zánik hřbitova uskutečněných utopií (Ústí nad Labem, 2007), Odpor k lenosti a její přátelé – Filosofický průvodce nástrahami lenosti (Ústí nad Labem, 2010), Zotročení svobodou – Filosofický pokus o genealogii moderního otroctví (Ústí nad labem, 2010, Provincionalistovy nepochybně pochybné pochybnosti nad nezpochybnitelností demokracie (Dauphin 2012), Týdenní předčasnosti: soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát (Dauphin 2015).