Dauphin
DAUPHIN

Tomáš Boukal (*1977)

Vystudoval etnologii a dlouhodobě se zabývá původním obyvatelstvem Severu. Především vztahem lovců, rybářů a sběračů tajgy s životním prostředím, který se promítá nejen do způsobu života a obživy, ale také do jejich duchovní kultury a náboženství. Podnikl řadu cest mezi původní obyvatelstvo Sibiře a severní Kanady. Několik let žil na Altaji (jižní Sibiř. Je autorem několika odborných monografií a článků: např. Torava (Dauphin, 2003), Ekologická antropologie (Univerzita Pardubice, 2013), Cesta lesem (Univerzita Pardubice, 2018), ale také beletrie: Hřbitov nevěst (MF, 2018). Zabývá se také etnickou i autorskou hudbou a malířstvím se severskou inspirací.