Dauphin
DAUPHIN

Karel Matěj Čapek-Chod

Aby se odlišil od spisovatele Karla Čapka, přidal si Karel Matěj Čapek podle rodného kraje k svému jménu ještě přídomek Chod. Narodil se v Domažlicích, kde vystudoval gymnázium. V Praze se dal zapsat na práva, ale zalíbila se mu žurnalistika a stal se redaktorem nejprve olomouckého Našince, pak pražského Hlasu národa, Národní politiky a Národních listů, deníků vesměs velmi konzervativního zaměření. V novinách začínal od píky, vystřídal všechny rubriky a důvěrně se seznámil s nejrůznější problematikou českého politického i kulturního života. Pravidelně se věnoval divadelní, a zejména výtvarné kritice, zastávaje právě tak jako ve své publicistice často stanoviska krajně zpátečnická. V Národních listech, jejichž konzervatismus ve 20. letech ještě zesílil, setrval Čapek až do roku 1925. I v posledních letech svého života byl tento prozaik a publicista velmi aktivní, jak o tom svědčí jeho romány, povídky i polemiky. Zemřel roku 1927 v Praze.