Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

László Darvasi (1962)

Na počátku své spisovatelské dráhy na sebe upozornil především knihami povídek A veinhageni rózsabokrok (Veinhagenské růžové keře, 1993) a A Borgognoni-féle szomorúság (Smutek a la Borgognoni, 1994). Povídkové výbory vyšely v překladu do němčiny, nizozemštiny a francouzštiny, v češtině pod názvem Nejsmutnější kapela na světě (2007, Agite/Fra). Některé motivy z jeho povídek najdeme v románu A könnymutatványsok legendája (Legenda o kejklířích se slzami, 1999), který po překladu do němčiny nyní vychází i česky.