Dauphin
DAUPHIN

Patrick Declerck (*1953)

Současný belgický prozaik, filozof, antropolog a psychoanalytik. Proslavil se především svou sociologicky a antropologicky orientovanou prvotinou Les Naufragé (Ztroskotanci, 2001), za kterou mu byla udělena prestižní cena Prix Essai France Télévision. Kniha je výsledkem patnáctiletého studia života pařížských bezdomovců a jednou z nejlepších současných analýz tohoto fenoménu. Stejnému tématu byl věnován i pamflet Le sang nouveau est arrivé (Dorazila nová krev, 2005).