Dauphin
DAUPHIN

Fernando García de Cortázar (*1942)

Jezuitský kněz a jeden z nejvýznamnějších současných španělských historiků, univerzitní profesor. Napsal přes 60 historických knih, z nichž některé byly vydávány opakovaně a přeloženy do cizích jazyků. Kromě své vědecké a univerzitní dráhy se věnuje popularizaci španělských dějin, zejména kulturních, a napsal několik knih věnovaných baskickým dějinám. Nezdráhá se španělské dějiny popularizovat v tisku i v televizi. Je autorem několika dokumentárních televizních seriálů, např. Španělsko v občanské válce nebo Občanská válka v Baskicku. Jeho kniha Stručné dějiny španělské kultury je považována za nejvýznamnější příspěvek ke španělské historiografii posledních let a v roce 2008 byla oceněna Národní Cenou za historii.