Dauphin
DAUPHIN

Marie Dolistová

Dosud vydala šest básnických sbírek: S příchutí země (Alfa-Omega, 2000), Zarostlé stezky (Alfa-Omega, 2002), Paní Zdislava z Lemberka (Řád, 2009), Na hraně stínu (Balt-East, 2011), V dešťových kapkách (Dharmagaia, 2017), V síti rybáře (Matice cyrilometodějská, 2018). Autorka se zúčastňovala literárních soutěží v Severočeském kraji i mimo něj, získala první místo v literární soutěži v Čáslavi 2005. Účast v antologiích severočeských literátů Pátá koróna (Kapucín, 2004), Odlesky z řeky poezie (Kapucín, 2007), Kde se země provinila (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2009), Umlklé struny zvuk (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2010), Jen krůček od tajemství (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2013), V almanaších české poezie: Rybáři odlivu (Milan Hodek, 2015), Řezbáři stínů (Milan Hodek, 2016), Řeka úsvitu (Milan Hodek, 2017), Delty domovů (Milan Hodek, 2019). Je členkou Severočeského klubu spisovatelů v Ústí nad Labem. Vlastní poezii představuje na autorských čteních v Teplickém Šlauchu (volná výtvarná a literárně-estetická společnost), literárního klubu Pegas v Mělníku. Marie Dolistová je též autorkou textů písní s biblickou tematikou a libret duchovních kantát, které byly zhudebněny severočeskými skladateli PhDr. Janem Bůžkem a plk. Mgr. Janem Zástěrou. Vystudovala střední zdravotnickou školu, pracovala jako rehabilitační sestra, žije v Teplicích.