Dauphin
DAUPHIN

Zdeněk A. Eminger (*1978)

Křesťanský teolog, který vychází z prostředí katolické církve. Ve svých esejistických pojednáních, článcích i promluvách (mj. Sváteční slova v České televizi) se soustředí na obecně lidské otázky křesťanské etiky a kultury. Vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K podstatným východiskům jeho úvah patří díla ruských myslitelů Vladimira Solovjova, Nikolaje Berďajeva či Ivana A. Iljina, německého teologa Romana Guardiniho či francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Napsal rovněž práci Křesťanský aspekt vegetariánství či esej Slovo, jazyk a řeč a jejich dosah pro křesťanskou etiku. V roce 2008 vydal v nakladatelství Trinitas knihu Teologie a kultura, která rozvíjí myšlenky Jana Pavla II. a Benedikta XVI. o poslání kultury v dnešním světě.