Dauphin
DAUPHIN

Sir Patrick Michael Leigh Fermor (1915 – 2011)

Nositel Řádu za vynikající službu a Řádu britského imperia, také známý jako Paddy Fermor, britský autor, učenec, voják a polyglot, který za druhé světové války bojoval v krétském odboji. Je považován za největšího britského cestopisce své doby. Jmenujme díla A Time of Gifts (1977, česky Čas darů, Argo, 2018), Between the Woods and the Water (1986) a The Broken Road (vydáno posmrtně roku 2013). Knihy Máni (1958) a Rúmeli (1966) jsou důkazem hlubokého zájmu o jazyky a odlehlé lokality. V literatuře byl zařazen ne bez humoru jako průsečík mezi Indianem Jonesem, Jamesem Bondem a Grahamem Greenem. Čas mlčení z roku 1957 je jeho nejduchovnější kniha, spirituální cestopis.