Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Marek Halbich

Katedra sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova. Marek Halbich působí jako odborný asistent na Katedře sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Mezi jeho výzkumné zájmy v současnosti patří vztah člověka a biodiverzity, cestovní ruch a mobilita, sociální a kulturní dimenze sportu nebo smyslové vnímání v západních a nezápadních společnostech. V letech 1992, 1996, 2001 prováděl střednědobé terénní výzkumy mezi Tarahumary v severozápadním Mexiku a vydal knihu Ztraceni v kaňonech a na rančích. Sociální a ekologická adaptace Tarahumarů v severním Mexiku. Praha: TOGGA, 2019. V roce 2021 se na tři týdny do severního Mexika vrátil s cílem připravit si půdu pro budoucí delší návratný výzkum mezi Tarahumary. V letech 2011–2014 prováděl terénní výzkum na východním pobřeží Madagaskaru a v současnosti dokončuje knihu s předběžným názvem Sociální a ekologická změna na východním pobřeží Madagaskaru: Betsimisarakové v glokalizovaném světě.