Dauphin
DAUPHIN

Jan Hojda (*1974)

Působí v Diecézním teologickém institutu Biskupství královéhradeckého a na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Svá studia dokončil pod vedením prof. Ctirada V. Pospíšila doktorátem v oboru Teologická antropologie a etika (na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Pole jeho odborného zájmu tvoří zejména teologická interpretace literatury a vybraná témata teologické či křesťanské antropologie. Je členem české redakce Mezinárodní katolické revue Communio. Žije s rodinou ve východních Čechách.