Dauphin
DAUPHIN

Martin Hybler (*1951)

Po maturitě studoval psychologii na FF UK, pracoval jako psycholog v psychiatrické léčebně v Dobřanech, poté absolvoval několik manuálních profesí. V r. 1982 volil exil do Francie (Limoges). Od r. 1988 působí ve Francii opět jako psycholog v PL, v Domovech důchodců a v institucích pro neadaptované a handicapované děti. Od r. 2011 v důchodu. Od konce 70. let publikoval zprvu v samizdatových sbornících, potom v revuích a časopisech českých i francouzských. Spolupracoval se Svědectvím, Paternosterem, Respektem, s Kritickou přílohou Revolver Revue, Vulgo.net, aj.

Zabývá se – s použitím prvků fenomenologické filozofie – různými aspekty současného světa, života a textů, a to na úrovni psychologické a kritické analýzy.

Vybraná bibliografie: Sport, věc a sportovec, Sborník k 45. narozeninám Jiřího Němce, 1977, jiné texty v samizdatových sbornících. Rasismus a my, Dialogy 1984; Twentieth Century’s Grazy Fox-Story, Paternoster 1986; Demokracie v módní civilizaci, Svědectví 1989; Dialog Boutang – Steiner o Antigoně a Abrahamovi, Kritická příloha Revolver Revue (KPRR) 1995; atd. Knižně vyšel sborník kritik Kolem dokola, edice Revolver Revue, 2008.

Překlady: Georges Didi-Huberman, Jean Clair (Barrister&Principal), Vladimir Jankélévitch (OIKOYMENH), Christophe Deloire a Christophe Dubois (Rubato), Georges Balandier (Dauphin).