Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Hans Henny Jahnn (1894 - 1959)

Prozaik, dramatik, esejista a stavitel varhan, nositel řady literárních cen, je jedním z nejsvéráznějších a nejspornějších německých autorů literatury 20. století. Z jeho význačných děl jmenujme expresionistické drama Pastor Ephraim Magnus (1919), monumentální románovou trilogii Fluß ohne Ufer (Řeka bez břehů; 1949 - 61) či román Die Nacht aus Blei (Olověná noc; 1956).

H. H. Jahnn ve svém díle důsledně uplatňuje své tvůrčí i životní krédo, totiže nekompromisní postoj vůči konzervativní a konvencemi svázané společnosti. Člověka pojímá jako pudovou bytost, toužící po svobodě a lásce, kterou tento odlidštěný svět přímo ohrožuje. Jahnnovy barokně obrazné a symbolické texty, které jsou neustálým prolínáním snu a reality, vždy odkazují k oné touze po vymanění se z nesmyslných pravidel.