Dauphin
DAUPHIN

Ernst Jünger (1895 – 1998)

německý romanopisec a esejista, významný představitel západoevropského magického realismu. Během svého více než stoletého života výrazně ovlivňoval evropské myšlení dvacátého století. Jako dobrovolník se účastnil první světové války. Byl čtrnáctkrát zraněn a získal nejvyšší válečné vyznamenání Pour le merité. Jeho válečné deníky přetvořené do moderního rytířského eposu V bouřích ocele jsou do dnes ceněným zdrojem informací o prožitcích vojáků první světové války. Svými eseji Totální mobilizace a Dělník významně ovlivnil myšlení Martina Heidegera a Carla Schmitta. Jünger byl jako radikální konzervativec obdivován Adolfem Hitlerem a Josephem Goebbelsem. Roku 1939 napsal své nejznámější beletristické dílo Na mramorových útesech, které bylo ihned chápáno jako jedno z nejodvážnějších vyjádření odporu k nacistické diktatuře. Během války je Jünger nasazen v okupované Paříži a přátelí se umělci jako byl Jean Cocteau, Pablo Picasso nebo Georges Braque. Jüngerův tajně šířený spis Mír se stal ideovým základem pro skupinu německých důstojníků vedených Carlem von Stauffenbergerem, která provedla neúspěšný atentát na Hitlera. Jüngerova beletristická díla Na mramorových útesech, Heliopolis, Skleněné včely, Eumeswill a Aladinův problém si vysoce cenili Günther Grass, Jorge Luis Borges, Hermann Hesse nebo Albert Camus. Jüngerův román Eumeswill ovlivňuje, byť nejspíš nezamýšleně, anarchistické hnutí pozdního dvacátého století. Jünger se také přátelí s Albertem Hoffmannem, objevitelem LSD, a provádí s ním drogové experimenty. Sedmkrát byl nominován na Nobelovu cenu za Literaturu. Získal mimo jiné Goethovu cenu města Frankfurt, Záslužný řád Spolkové republiky Německo, Bavorský řád Maximiliána a dva čestné doktoráty. Jünger je „pravicí“ obdivován pro své válečné prožitky i pro svůj příklon ke konzervatismus a nenáviděn pro svou nespoutanost a experimentování s drogami. „Levicí“ je obdivován i nenáviděn ze stejných důvodů, jen v opačném směru. Když roku 1982 Jünger získává Goethovu literární cenu, stojí před místem udělení ceny špalír demonstrujících levicových studentů a strana zelených protestuje v městském parlamentu. Jüngovo dílo a osobnost fascinují i v současnoti. Z obdivu k Jüngerovu dílu se vyznávají takové osobnosti, jakými jsou Neo Rauch, Uwe Tellkamp nebo Elon Musk.
Jedno je jisté, Ernst Jünger působí i třicet let po své smrti mocným kouzlem a ovlivňuje myšlení moderní společnosti.