Dauphin
DAUPHIN

Tomáš Klášterecký (*1981)

Básník, běžec a sociální pracovník. Pochází z Dlouhé Třebové. Vystudoval obor železniční doprava a přeprava a posléze sociální práci na VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové. Absolvoval psychoteraputický výcvik PCA (Diakonie CČE). Ještě během studia začal pracovat s uživateli návykových látek, v adiktologických službách pracuje na různých pozicích doposud. Žil v Dlouhé Třebové, České Třebové, Ústí nad Orlicí a v Pardubicích, toho času pak v Brně.
Publikoval v Revue Weles, více než tištěnou formou však svoji tvorbu doposud prezentuje na četných autorských čteních.