Dauphin
DAUPHIN

Stanislav Kolář (*1953)

je vysokoškolským učitelem na Ostravské univerzitě, kde přednáší na katedře anglistiky a amerikanistiky. Je autorem básnických sbírek Tenisový sen (Profil, Ostrava 1988) a Pitný režim (Protimluv, Ostrava 2020). Básně také publikuje časopisecky. Odborně se věnuje americké židovské a holocaustové literatuře, jimž jsou věnovány i jeho tři literárněvědné monografie – Evropské kořeny americké židovské literatury (Ostrava 1998), Seven Responses to the Holocaust in American Fiction (Ostrava a Šenov u Ostravy, 2004) a Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature (Košice, 2010). Působil na řadě amerických a evropských univerzit. Žije ve Václavovicích u Frýdku-Místku, kde je uměleckým vedoucím amatérského divadelního souboru DIOS Propadlo, pro nějž píše autorské hry a pásma.