Dauphin
DAUPHIN

Blanka Kostřicová (*1961 v Litomyšli)

Narodila se v Litomyšli, od druhého týdne věku žije v České Třebové. Po maturitě na tamější železniční průmyslovce vystudovala FF UP v Olomouci (obor čeština-angličtina), kde také později absolvovala postgraduální studium české literatury. Pracovala v Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze, poté jako středoškolská učitelka v České Třebové. Nyní je na volné noze.
Literární recenze, kritiky a literárněvědné stati publikuje zejména v časopisech Tvar, Souvislosti, Bohemica litteraria, Bohemica Olomucensia; přispívala též do kulturní rubriky Lidových novin, do Literárních novin, Hosta, A2, Proglasu, Listů... Povídky i delší prózy publikovala nejprve časopisecky a v knižním sborníku Dvanáct východočeských prozaiků.
Vydala šest knih beletristických – Třebovské povídky (TG Tisk Lanškroun, 2007), Ledovcová turistika (Dauphin a Protis, 2007), Lyžařské povídky (Periplum, 2009), Dole a nahoře (Dauphin, 2010), Kronika (Dauphin, 2012), Třebovský zápisník (Grantis, 2014) – a dvě odborné: Románový cyklus Jiřího Kratochvila (Periplum, 2008) a Sestupy a naděje Jana Balabána (Civipolis, 2013). Přispěla též do sborníku Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem (Kalich, 2011).