Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Radmila Lorencová

Absolvovala doktorské studium na Ústavu etnologie FF UK, od roku 2006 působí jako asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. V roce 2005 realizovala terénní výzkum u původních obyvatel Kalimantanu, Benuaqů Idatn. Zabývá se především studiem rituálů a jejich významu v životě jednotlivce i společnosti.