Dauphin
DAUPHIN

Anna Luňáková (*1993)

Vystudovala filosofii na FF UK v Praze a autorské herectví na DAMU. V současné době je doktorandkou na Ústavu románských studií na FF UK. Dosud publikovala časopisecky, například ve Tvaru, A2 či slovenské Glosolálii. Její psaní bylo oceněno prvním místem v kategorii próza v soutěži Hořovice Václava Hraběte, poezie nominací v literární soutěži Františka Halase, drama v rámci Studentské Thálie. Překládá z francouzštiny a portugalštiny. Jako režisérka se věnuje tvorbě autorských představení (Bohemia, uvedena roku 2018 v Paříži, Elevace 2018 v Casablance, Přeslice 2019 v Setúbalu). Je spoluzakladatelkou otevřené platformy Nothing Is a Problem Here pořádající happeningy, performance či kabarety.