Dauphin
DAUPHIN

PhDr. Petr Málek, CSc. (*1965)

Literární a filmový historik a teoretik. Vystudoval bohemistiku a historii na FF UK. Zaměstnán byl nejprve v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od roku 1990 působí v Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK. Od roku 1998 rovněž přednáší českou literaturu na univerzitě v Hamburku. Dlouhodobě se zabývá vztahem literatury a filmu, v posledních letech se věnuje především problematice literární moderny. Ve svých teoretických pracích se opírá o zevrubnou analýzu literárních děl autorů evropské moderny (F. Kafka, M. Proust, T. Mann, R. Weiner ad.) a děl předních evropských filmových tvůrců (L. Visconti, R. Bresson, J.-L. Godard). Studie publikuje především v odborných časopisech (Iluminace, Slovo a smysl).