Dauphin
DAUPHIN

Martin Mařík (* 1961)

Absolvent Vysoké školy zemědělské, působil bezmála 30 let jako novinář. Zabýval se agrární tématikou, posléze širšími ekonomicko-politickými tématy a kauzami. Připravoval i rozhovory s osobnostmi kultury, byznysu a politiky. Nyní je na „volné noze“ a věnuje se beletrii a intenzivně rovněž malování. Kniha Olympos Mons: Privátní genocida, je autorovou prvotinou, ukázka z ní vyšla v roce 2021 v Revolver Revue pod titulkem Imago. Kratší povídky poté publikoval například v literárních časopisech Tvar či Pandora. Přes čtyřicet let je také členem České společnosti entomologické. Uskutečnil řadu výprav za poznáváním hmyzu do různých končin světa. Bydlí v Praze, je ženatý, má dva syny.