Dauphin
DAUPHIN

Kateřina Matuštíková (*1992)

Absolvovala bakalářská studia anglistiky a bohemistiky na FF UK. Po dvou letech koketování s fonetikou se rozhodla akademický svět opustit a naplno se věnovat výuce češtiny pro cizince, takže strávila semestr na stáži v Českém centru v Kyjevě. Básně (některé ještě pod jménem Vaněčková) publikovala například v Tvaru, Hostu nebo Souvislostech.