Dauphin
DAUPHIN

Thomas Merton OCSO (1915 – 1968)

Americký trapistický mnich, spisovatel, teolog, mystik, básník, sociální aktivista a odborník na srovnávací náboženství. Byl vysvěcen na katolického kněze a jako řádový bratr působil v trappistickém opatství Panny Marie Getsemanské v Kentucky. Merton byl jeden z nejvlivnějších katolických autorů 20. století, uznávaný teolog, básník, spisovatel a sociální aktivista. Napsal přes padesát knih a nespočetné množství esejí a kritik. Byl rovněž zastáncem ekumenismu, angažoval se v mezináboženském dialogu např. s tibetským dalajlámou, vietnamským zen-buddhistickým mnichem a mírovým aktivsitou Thich Nhat Hanhem či japonským filozofem D. T. Suzukim. Jeho životní dráha skončila předčasně v poměrně mladém věku, když byl nešťastnou náhodou zabit elektrickým proudem. Merton se stal nadšeným zastáncem mezináboženského porozumění a prostřednictvím studia mystické praxe zkoumal východní náboženství. Je známý zejména tím, že byl průkopníkem dialogu s významnými asijskými duchovními osobnostmi, včetně dalajlamy, japonského spisovatele D. T. Suzukiho, thajského buddhistického mnicha Buddhadasy a vietnamského mnicha Thich Nhat Hanha. V rámci setkání s nimi a účastí na mezinárodních konferencích o náboženství hodně cestoval. Kromě toho napsal knihy o zenovém buddhismu, konfucianismu a taoismu a o tom, jak s nimi souvisí křesťanství. To bylo v té době ve Spojených státech velmi neobvyklé, zejména v rámci řeholních řádů. Česky vyšlo: Kontemplativní modlitba, Praha, Zvon, 1993, Monastický pokoj, Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1999, Rozjímání v samotě, Řím, Křesťanská akademie, 1970, Žádný člověk není ostrov, Krystal OP, 1995, Duchovní vedení a rozjímání, Karmelitánské nakladatelství, 1997, Jonášovo znamení, Praha, Zvon, 1995, Vody Siloe, Praha: Krystal OP. 2007.