Dauphin
DAUPHIN
photo © Jan Horáček

Thomas Nagel (*1937)

– americký filosof židovského původu, profesor na New York University. Vystudoval filosofii na Oxfordu a Harvardu, kde byl žákem Johna Rawlse. Zabývá se především filosofií mysli, politickou filosofií a etikou. V oblasti filosofie mysli je znám svou polemikou s neodarwinistickým redukcionismem. Proti darwinistickým koncepcím hájí i náboženství, ač je sám ateistou. V oblasti politické filosofie je nejznámější jeho kniha The Possibility of Altruism z roku 1970. V oblasti etiky zastává deontologické postoje. Roku 2008 získal Cenu Rolfa Schocka za filosofii.