Dauphin
DAUPHIN

Michal Novotný (* 1942)

Český spisovatel, básník a překladatel, autor knih pro děti a ze sportovního prostředí, bývalý ředitel Nadace českého literárního fondu. Pochází z umělecké rodiny, jeho otcem byl Jiří Novotný, významný architekt uměleckého spolku Mánes, a matkou Alena Novotná Gutfreundová, ilustrátorka a malířka. Po ukončení studia na Fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze (1965) studoval politologii na Centre Européen Universitaire v Nancy. V letech 1973-74 pracoval v Pražské památkové péči, kde byl ve funkci náměstka ředitele, pak byl zaměstnán až do roku 1990 v různých dělnických profesích. Po roce 1989 se stal ředitelem Nadace českého literárního fondu a tuto funkci zastával až do odchodu do starobního důchodu.