Dauphin
DAUPHIN

Miroslav Olšovský (*1970)

Vydal básnickou sbírku Záznamy prázdnot (Dauphin 2006). Podílel se na vydání antologie literární a filozofické tvorby činarů Ten, který vyšel z domu... (Volvox Globator 2003). Básně a eseje o literatuře publikoval v A2, Pěší zóně, Souvislostech a Světu literatury. Je autorem vizuální a konkrétní poezie. Věnuje se psaní krátkých záznamů během chůze: „Tato věta je pouze tím, co říká, jen tím, čím chce být – touto větou.“