Dauphin
DAUPHIN

Roland Paulsen (*1981)

Post-doktorský výzkumný pracovník katedry obchodní administrativy na univerzitě v Lundu. Za svou práci získal doktor Paulsen několik ocenění, zmiňme především cenu Severské sociologické asociace a ocenění Mezinárodní konference pro pracovní proces. Jeho první kniha Arbetssamhället: Hut Arbetet Överlevde Teknologin (Společnost práce: Jak práce přežila technologii) rozvířila ve Švédsku celonárodní debatu o smyslu práce.