Dauphin
DAUPHIN

Zuzana Říhová

Vystudovala bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2007 – 2014 působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Od roku 2014 vede katedru bohemistiky v Oxfordu.