Dauphin
DAUPHIN

Prof. Dr. Monika Schwarzová (*1961)

Působí na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně kde se zabývá kognitivní lingvistikou, sémantikou a psycholingvistikou. Z jejích prací jmenujme knižní publikace Kognitivní teorie sémantiky a neuropsychologická realita (Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische Realität, 1992), Sémantika (Semantik - ein Arbeitsbuch; spolu s Jeannette Churovou, 1993; 5. vydání 2007), Nepřímé anafory v textu (Indirekte Anaphern in Texten, 2000), Jazyk a emoce (Sprache und Emotion, 2007) a Metafora (Metapher; spolu s Helgou Skirlovou, 2007).