Dauphin
DAUPHIN

Raffaele Simone (*1944)

Autor románu Vášně duše Raffaele Simone není profesí spisovatel, ale významný italský lingvista a esejista vyjadřující se k zásadním politickým, sociálním a kulturním událostem nejen své země. Z posledních v řadě uveďme jen dílo Come la democrazia falisce (Jak demokracie selhává) z roku 2015 nebo L’ospite e il nemico (Host a nepřítel) z roku 2018.