Dauphin
DAUPHIN

Jindra Viková

Sochařka a výtvarnice. Vystudovala VŠ UMPRUM. Její tvorba zahrnuje sochy, zejména v keramickém materiálu, koláže, asambláže, malbu i kresby. Je zastoupena v řadě domácích i světových muzeí a galerií, např. Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Galerie výtvarného umění Cheb, Moravská galerie Brno, Museum Faenza v Itálii, Power House Museum v Sydney nebo Kennedy Museum of Art v Ohiu. V letech 1990 až 2012 byla hostující pedagožkou na několika amerických universitách. Získala řadu mezinárodních ocenění. Žije a pracuje v Praze.