Dauphin
DAUPHIN

Pavel Vítek (*1976)

Narodil se v Ostrově na Ohří. Žije s rodinou ve Velichově. Je učitelem na základní škole, spisovatelem (v roce 2006 vydal v edici Družstevní práce postmoderní novelu Támhle nahoře), sochařem a malířem. Místa pod Krušnými horami v blízkosti řeky Ohře jsou mu trvalou inspirací. V dílech odhaluje krásu ošklivosti a jedinečnost obyčejnosti. Každá, byť zdánlivě bezvýznamná událost, bytost, zvuk nebo věc má své tajemství, příběh a hodnotu. Východiskem je mu forma lidového vyprávění a mytologická obraznost.