Ross Rosenberg: Syndrom lidské přitažlivosti

menu

Ross Rosenberg Syndrom lidské přitažlivosti

Vyšlo 1. 9. 2019
 • V této knize zúročuje autor, který je mezinárodně uznávaným psychoterapeutem se specializací na závislosti ve vztazích, narcismus a posttraumatické stresové poruchy, své více než 30leté profesní i osobní zkušenosti.

 • Muži i ženy jsou odjakživa vtahováni do partnerských vztahů instinktivně, tedy působením jakési neviditelné a neodolatelné síly, kterou autor nazývá vzájemnou lidskou přitažlivostí. Vysvětluje, proč trpělivého a obětavého jedince předvídatelně přitahuje patologicky sobecký a sebestředný partner.Proč se toto magnetické milostné spojení začínající jako pohádka mění záhy v bolestivou noční můru.

 • „Řada partnerských vztahů funguje na principu má dáti – dal. Ti, kteří víc berou, si tuto knihu nepřečtou. Ti, kteří víc dávají, ji potřebují. Ti, kteří dávají příliš, naleznou na těchto stránkách svobodu. Pochopení začíná právě tady. Zjistěte, proč jste trvale frustrováni bez ohledu na to, kolik svému partnerovi dáváte. Nadělte tuto knihu sami sobě.“

 • Rosenberg přirovnává vztah spoluzávislého a emočního manipulátora k tanci, který je bezchybný, jelikož oba dokážou instinktivně předvídat kroky toho druhého. Každý tanečník zná svoji roli: manipulátor vždy vede a kontroluje, spoluzávislý ho následuje a podvoluje se. Tyto role jsou pro ně přirozené, protože je praktikují po celý život. Přestože je jejich vztah nefunkční, přináší oběma pocit jistoty a bezpečí.
  Jednou z teorií, kterou Rosenberg rozvíjí, je porozumění způsobu, jakým v partnerském vztahu vyjadřujeme své citové a mentální potřeby, do jaké míry jsme orientováni na potřeby jiných a své vlastní popíráme, nebo se dokonce cítíme vinni, když je chceme naplnit. Podvědomě nás totiž přitahují jednotlivci, kteří tuto naši orientaci nepřímo doplňují. Stabilní vztah je odolný vůči rozpadu. Termín „stabilní“ ovšem nevyjadřuje kvalitativní prvky, tedy neznamená zdravý či funkční. Stabilní vztah tvoří jedinci s opačnými orientacemi naplňování vzájemných potřeb. Stabilní je tedy i vztah spoluzávislého a emočního manipulátora, jejichž „polarita“ je propastně odlišná, ale přitahuje se jako magnet. Na základě tohoto nevědomého procesu žijí v partnerském vztahu jedinci, kteří jsou navenek odlišní, ale vysoce kompatibilní.
  Důvody, proč se z někoho stane spoluzávislý nebo emoční manipulátor, nachází Rosenberg v raném dětství: nefunkční rodinné vzorce, podmíněná láska, citová deprivace, zanedbávání či zneužívání. Výsledkem je pak celá řada obranných mechanismů chránících mysl před stresovými nebo úzkostnými pocity.
  Kniha „Syndrom lidské přitažlivosti“ je určena všem statečným čtenářům, kteří hledají opravdovou a zdravou lásku, ale nejdřív musí překonat vlastní bolestivé a náročné psychologické překážky.

 • Díky této knize, jež se zrodila na základě vlastní zkušenosti s utrpením a uzdravením a byla vybroušena léty odborné praxe, pochopí zákonitosti milostných vztahů a následné trápení každý. Chtěl bych ji doporučit párům, které intenzita a opakované střídání bolesti a radosti mate, a také terapeutům, jejichž posláním je jim pomáhat.
  Harville Hendrix, PH.D, specialista na párové poradenství, přednášející, spoluautor knihy Helen LaKelly Huntové Making Marriage Simple: Transform the Relationship You Have into the Relationship You Want

 • Rosenberg nabízí tolik potřebné a velmi přijatelné vysvětlení týkající se lásky, sexu a vztahů, které nejsou v pořádku, a rovněž toho, co může každý z nás udělat, aby byl dostatečně silný a mohl se zapojit do celoživotního procesu budování přátelských a rodinných vztahů.
  Robert Weiss, sociální pracovník, psychoterapeut, specialista poruchy v sexuální a vztahové oblasti

 • Rosenbergovo rozplétání záhady úmyslného rozvracení vlastních vztahů je neotřele intuitivní a novátorské. Je to kniha, kterou si musíte přečíst.
  Randi Kreger, spoluautor bestselleru Sto Walking on Eggshells a 3 dalších knih o hraniční a narcistické poruše osobnosti

 • Knihu Syndrom lidské přitažlivosti doporučuji lidem, kteří pracují v sociálních službách, vzdělávání, v oblasti léčby závislostí nebo poskytování poradenství a také těm, jichž se toto téma přímo dotýká. Je na čase se probrat a tato geniální kniha vypadá jako budík, který k tomu potřebujeme.
  Melody Beatttie, autorka 18 knih, z nichž některé se staly bestsellery

 • Přeložila Jaroslava Přerovská.

 • Náklad 1000 ks, V2, 140 x 205 mm, klopy, 344 stran

 • ISBN: 978-80-7272-172-6, 978-80-7272-171-9 (pdf), 978-80-7272-169-6 (ePub), 978-80-7272-170-2 (Mobi)
 • Cena: 498 374 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%