Dauphin

menu

Reklamace

  • Reklamaci je možné podat elektronicky (zasláním emailu na adresu distribuce@dauphin.cz) nebo telefonicky na číslo +420 724 91 91 95 (distribuce – pan Martin Gerstner).
  • Reklamace musí obsahovat identifikační číslo objednávky a stručný popis závady, která je předmětem reklamace.
  • O oprávněnosti reklamace bude rozhodnuto do 3 pracovních dnů a kupující bude o výsledku vyrozuměn stejnou cestou, jakou reklamaci podal.
  • Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od dne podání.