Fernando Arrabal: Kámen bláznivosti

menu

Fernando Arrabal Kámen bláznivosti

Vyšlo 2. 6. 2012
  • Arrabalův Kámen Bláznivosti vychází v roce 1963 a vůbec jako první v podnadpisu nese název „kniha panická“. Nikoho tedy neudivuje, že se první historická črta o Paniku váže k tomuto datu i založení celého „hnutí“.

  • Již Bretonův „První Manifest Surrealismu“ přiřkl snu zásadní, činnou roli v zázračném lidském objevování, jemuž je ozvěnou: „Já do budoucna věřím v nová prolínání obou těchto zdánlivě tak protikladných stavů, jakými je sen a skutečnost, v počátek jakési absolutní reality, surreality, mám-li to tak říct. Přesně o její dobývání usiluji.“

  • Z francouzského originálu La pierre de la folie (1963, Paris) přeložil, doslov napsal a poznámkami opatřil Denis Molčanov.

  • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

  • Osm originálních ilustrací Rolanda Topora.

  • Náklad 500 ks, V8 207 x 294 mm, 128 stran

  • ISBN: 978-80-7272-408-6, 978-80-7272-298-3 (pdf), 978-80-7272-299-0 (ePub)
  • Cena: 298 Kč

  • Vychází současně elektronicky: