Petr Šesták: Štvanice

menu

Petr Šesták Štvanice

Vyšlo 10. 8. 2015
  • Kam člověka přivede honba za přeludy? Kdo je v této štvanici lovcem a kdo kořistí?

  • Rozmanité povídky Petra Šestáka čtenáře přenesou do cizích krajů. Atmosféra a kolorit vyprávění se mění, ale jeho hrdiny spojuje snaha vymanit se všednímu a vyrazit za neustále unikajícími vizemi. Muž z titulní povídky touží dostihnout ztracené mládí, gastarbaiter ve španělském supermercadu překonává útrpnou realitu šplháním do vyšších regálů spirituality, fotograf na festivalu fotografie loví obrazy marně, protože je dávno otupělý a chybí mu inspirace, malý Jakub hledá cestu ze samoty ve vlastních představách, kterými zabydluje prázdný pokoj po chybějícím členu rodiny, pachtění dvou mladých Evropanů za saharským dobrodružstvím končí v čelistech turistické pasti, podivínský cizinec v Plovdivu má v úmyslu přežít konec světa.

  • Náklad 600 ks, V2 120 x 200 mm, 184 stran

  • ISBN: 978-80-7272-649-3, 978-80-7272-650-9 (pdf), 978-80-7272-651-6 (ePub)
  • Cena: 228 171 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%