Hermann Broch: Nevinní

menu

Hermann Broch Nevinní

Vyšlo 21. 12. 2017
  • Nevinní - soubor jedenácti vyprávění o apolitických občanech jejichž lhostejnost byla současně odpovědností za nástup nacismu.

  • Filosoficky laděný román - rozprava o (ne)existenci platónských ideií. První české vydání.

  • Děj posledního románu rakouského modernisty Hermanna Brocha, koncipovaného netradičně jako soubor jedenácti vyprávění, z nichž řada byla v různém časovém odstupu uveřejněna časopisecky během autorova života, zobrazuje v rozpětí dvaceti let život a společnost předhitlerovského Německa. Žádná z románových postav se sice aktivně neúčastní politického života, a tudíž není přímo odpovědná za vzestup nacistické ideologie, přesto to byli právě tito „nevinní“, kteří jí svou úzkoprsostí a lhostejností poskytli živnou půdu. Podobně jako ve své románové prvotině Náměsíčníci (1932) tak Broch znovu podniká sondu do duše maloměšťáka, aby v ní odhalil podstatu a předpoklady nehumánnosti moderního člověka. Současně však jde ještě dál; svou komplexností a složitě propracovanou symbolikou, jež v mnohém připomíná jeho předchozí román Smrt Vergilova (1945), otevírá toto veskrze filosoficky laděné dílo rovněž otázku (ne)existence platónské ideje a s tím spojené krize hodnot moderní společnosti.

  • Přeložil Michal Kleprlík

  • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 358 stran

  • ISBN: 978-80-7272-969-2, 978-80-7272-9670-8 (pdf), 978-80-7272-971-5 (ePub), 978-80-7272-944-9 (Mobi)
  • Cena: 348 Kč