Bertrand Badie: Už nejsme sami na světě

menu

Bertrand Badie Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
  • Autor nemilosrdně pojmenovává selhání politiky a diplomacie tzv. západní civilizace, její globální strategie a její diplomacie. Odhaluje slabost největších velmocí i středně silných států. Nabízí brilantní definici současného stavu zpochybnění hodnot v západní společnosti: „Sociální subjektivita každého jednotlivce tak substituuje včerejší dokonalou občanskou věrnost.“ (O.K.)

  • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

  • Přeložil a doslovem vybavil Martin Hybler.

  • Náklad 400 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 216 stran

  • ISBN: 978-80-7272-996-8, 978-80-7272-997-5 (pdf), 978-80-7272-998-2 (ePub), 978-80-7272-999-9 (Mobi)
  • Cena: 288 Kč