Alois Marhoul: Kam odlétají básníci

menu

Alois Marhoul Kam odlétají básníci

Vyšlo 3. 2. 2014
  • V první polovině své desáté knížky přichází autor s kratičkými prozaickými útvary, jejich poetičnost a jemný humor si nachází větší porozumění u „nečtenářů“ básní, aby je v druhé polovině přesvědčil, že poezie je zrcadlem duše básníků, ale i čtenářů!

  • Ilustroval Miroslav Huptych

  • Náklad 300 ks, V2 190 x 190 mm matné lamino, 80 stran

  • ISBN: 978-807272-595-3, 978-807272-597-7 (ePub), 978-807272-596-0 (pdf)
  • Cena: 248 Kč