DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Antonín Bajaja, Stanislava Bumbová, Jan Cimický, Emil Cina, Jarmila Hannah Čermáková, Karel Dachovský, Viera Daněk, Irena Eliášová, Milena Fucimanová, Petr Haken, Ludmila Klukanová, Zdeňka Machovcová, Marcella Marboe, Ladislav Muška, Vlado Oláh  Devla, Devla! Básně a povídky o Romech

  • Ke vzniku této knihy dala impulz Obec spisovatelů, která vyhlásila literární téma roku Cikáni-Romové. V české literatuře je to téma tradiční, připomnělo slavnou novelu Karla Hynka Máchy. K výzvě se přihlásilo překvapivé množství autorů, profesionálních i píšících jen ze záliby, a z nejlepších textů byl sestaven tento soubor povídek a poezie. Literární dílo má dar postihnout originalitu tématu, jeho zvláštnosti a nevšednost. To se zplna potvrdilo i v této literární soutěži, neboť ve snaze obsáhnout námět vyjádřily texty to, co je v romské komunitě osobité: inklinaci k mýtu, k přestrojování skutečnosti v báji. Je to literární hodnota, která si zaslouží zvláštní uznání. Čtenář se díky ní ocitá v prostředí naplněném humorem, poezií, vůlí k uplatnění, ke svobodě a krásnu.
    Eva Kantůrková

  • Kniha se těší laskavé podpoře ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Obce spisovatelů.

  • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z www.nekultura.cz.

  • Předmluva Eva Kantůrková

  • Fotografie na obalu Karel Tůma

  • Náklad 2000 ks, V2 lesklé lamino chlopně 120 x 200 mm, 200 stran

  • ISBN: 978-80-7272-135-6
  • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)