Světová próza

Alain Mabanckou  Paměti dikobraza

 • Kibandi se nemilosrdně zbavuje každého, kdo se mu znelíbí, prostřednictvím svého zvířecího dvojníka – dikobraza. Neustále filozofující, chvílemi fanfarónský tvoreček, vyzbrojený nesmiřitelnými bodlinami se poslušně podvoluje děsivým rozkazům svého pána. Zabijácké dvojici neunikne žádná oběť, dokud se cílem útoku nemá stát dítě… dikobraz dosud bezpodmínečně plnící své osudové poslání, začíná o svých činech pochybovat...

 • Alain Mabanckou v bajce, vycházející z prastaré africké pověsti o zvířecích dvojnících lidí, s posláním, že nikdy není pozdě vzepřít se zlému osudu, zůstává věrný svému ironickému stylu prodchnutému poezií a humorem, imaginací a radostí z vyprávění.

 • Román Paměti dikobraza získal v roce 2006 druhou nejprestižnější literární cenu ve Francii – prix Renaudot.

 • Přeložil Tomáš Havel.

 • Náklad 800 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino chlopně, 232 stran

 • ISBN: 978-80-7272-973-9, ISBN: 978-80-7272-970-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-971-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-933-3 (Mobi)
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v uplynulém měsíci. Podívejte se i na další nedávno vydané tituly.

Petr Šesták  Štvanice

 • Kam člověka přivede honba za přeludy? Kdo je v této štvanici lovcem a kdo kořistí?

 • Rozmanité povídky Petra Šestáka čtenáře přenesou do cizích krajů. Atmosféra a kolorit vyprávění se mění, ale jeho hrdiny spojuje snaha vymanit se všednímu a vyrazit za neustále unikajícími vizemi. Muž z titulní povídky touží dostihnout ztracené mládí, gastarbaiter ve španělském supermercadu překonává útrpnou realitu šplháním do vyšších regálů spirituality, fotograf na festivalu fotografie loví obrazy marně, protože je dávno otupělý a chybí mu inspirace, malý Jakub hledá cestu ze samoty ve vlastních představách, kterými zabydluje prázdný pokoj po chybějícím členu rodiny, pachtění dvou mladých Evropanů za saharským dobrodružstvím končí v čelistech turistické pasti, podivínský cizinec v Plovdivu má v úmyslu přežít konec světa.

 • Náklad 600 ks, V2 120 x 200 mm, 184 stran

 • ISBN: 978-80-7272-649-3, ISBN: 978-80-7272-650-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-651-6 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Česká slova.

Hermann Broch  Nevinní

 • Nevinní - soubor jedenácti vyprávění o apolitických občanech jejichž lhostejnost byla současně odpovědností za nástup nacismu.

 • Filosoficky laděný román - rozprava o (ne)existenci platónských ideií. První české vydání.

 • Děj posledního románu rakouského modernisty Hermanna Brocha, koncipovaného netradičně jako soubor jedenácti vyprávění, z nichž řada byla v různém časovém odstupu uveřejněna časopisecky během autorova života, zobrazuje v rozpětí dvaceti let život a společnost předhitlerovského Německa. Žádná z románových postav se sice aktivně neúčastní politického života, a tudíž není přímo odpovědná za vzestup nacistické ideologie, přesto to byli právě tito „nevinní“, kteří jí svou úzkoprsostí a lhostejností poskytli živnou půdu. Podobně jako ve své románové prvotině Náměsíčníci (1932) tak Broch znovu podniká sondu do duše maloměšťáka, aby v ní odhalil podstatu a předpoklady nehumánnosti moderního člověka. Současně však jde ještě dál; svou komplexností a složitě propracovanou symbolikou, jež v mnohém připomíná jeho předchozí román Smrt Vergilova (1945), otevírá toto veskrze filosoficky laděné dílo rovněž otázku (ne)existence platónské ideje a s tím spojené krize hodnot moderní společnosti.

 • Přeložil Michal Kleprlík

 • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 358 stran

 • ISBN: 978-80-7272-969-2, ISBN: 978-80-7272-9670-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-971-5 (ePub), ISBN: 978-80-7272-944-9 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

Bruno Schulz  Skořicové krámy

 • Naprosto šílené, zázračně snové, magicky imaginativní, živočišné, erotické, slovně obžerné, experimentální, poetické, expresivní, barvitě deskriptivní, surrealistické, naturalistické – takové a ještě jiné jsou prózy Bruna Schulze v tomto povídkovém cyklu, jímž Schulz debutoval r. 1934 (Sklepy cynamonowe). Schulz došel uznání až po své násilné smrti v židovském ghettu. Bývá stavěn po bok Franze Kafky nebo Roberta Musila. Vážil si ho nejen přísný soukmenovec Witold Gombrowicz, ale třeba i Bohumil Hrabal, který vzbudil zájem o jeho dílo u nás: „Chtěl bych bydlet v Drohobyči. Od té doby, co jsem přečetl Skořicové krámy, jsem se tam odstěhoval a bydlím tam dodnes, i když jsem tam nikdy nebyl. A co? Fikce je někdy dokonalejší a realističtější než sama skutečnost.“

 • Ukázku z této knihy přináší iHNED.cz.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Náklad 1000 ks, V2 přebal 120 x 200 mm, 218 stran

 • ISBN: 978-80-7272-428-4, ISBN: 978-80-7272-379-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-380-5 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

 • Vychází současně elektronicky:


*Viktor Šklovskij  Sentimentální cesta

 • Šklovského fenomenální román-vzpomínka podává drsný válečného obraz Ruska, zmítaného rudou revolucí, zmatky i hrdinstvími utopenými v krvi a vodce, vše podbarveno orientální rafinovaností tehdejší Persie, interpretováno šarmem již téměř vyhynulé klasické ruské inteligence. Neobyčejný vhled do ruské duše a dějin z pera spisovatele, který je známý spíše jako význačný literární vědec.

 • Z ruského originálu Сентиментальное путешествие (1923, Berlín) přeložil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Petr Šimák.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny.

 • Přečtěte si rozhovor s překladatelem Petrem Šimákem.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 130 x 210 mm, 392 stran

 • ISBN: 978-80-7272-386-7
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

 • Vychází současně elektronicky:


Julien Gracq  Zasmušilý krasavec

 • Nepřehlédnutelné dílo nepřehlédnutelného francouzského spisovatele.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 280 stran

 • ISBN: 978-80-7272-232-7
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

Raymond Roussel  Africké dojmy

 • Toto dílo vydané v rámci programu F. X. Šalda se těší podpoře Francouzského ministerstva zahraničí a Francouzského velvyslanectví v České republice.

 • Tato kniha se těší i laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 400 stran

 • ISBN: 978-80-7272-216-6
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

Georges Bernanos  Velké hřbitovy v měsíčním svitu

 • Bernanos patřil ve 30. letech vedle Jacquese Maritaina, Francoise Mauriaca, Étienna Gilsonse k respektované skupině katolicky orientovaných spisovatelů a intelektuálů s celoevropským vlivem. Jistě i proto cítil potřebu vyjádřit se ke komplikované politické situaci ve Španělsku a napsal - pro mnohé překvapivě - protifrankistický pamflet Velké hřbitovy v měsíčním svitu (Les Grands Cimetieres sous la lune, 1938). Bernanos odsuzuje zabíjení, a to ve jménu jakéhokoli vyššího zájmu, jeho politika má mystický charakter, je hledáním absolutna s odvoláním na svědomí a evangelium.

 • Na Velké hřbitovy v měsíčním svitu si čeští čtenáři museli počkat dlouhých sedmdesát let.

 • Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Vetus Via.

 • Přeložil Jan Radimský, překlad byl oceněn cenou Jiřího Levého 2003

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino, chlopně 120 x 200 mm, 272 stran

 • ISBN: 978-80-7272-140-2
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

*Raymond Roussel  Locus Solus

 • Jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury 20. století - nepřeložitelné je přeloženo!

 • „Tato kniha je vylíčením beznaděje. Tento svět je člověku dán jako záhada k rozřešení. Celý svůj život - jeho bizarnosti a nepravidelnosti i své tíživé meditace - jsem strávil řešením této záhady. Došel jsem skutečně až k hranici problémů, jejichž novost a rozsah mě přivádí k vytržení. Vešel jsem do netušených krajů a viděl, co lidské oko ještě nevidělo. Není nic opojnějšího: smích i rozum, hrůza i světlo se staly přístupné? nebylo nic, co bych nevěděl, co by mé horečce bylo nepřístupné. Zázračná šílená smrt bez ustání otevírala a zavírala dveře možného. V tomto bludišti jsem se mohl podle své vůle ztrácet, oddávat vytržení, ale také jsem mohl podle své vůle rozlišovat cesty a pečlivě upravovat stezku pro intelektuální postup.“

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 500 ks, 108 stran

 • ISBN: 80-7272-053-8
 • Cena: 288 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

 • Nyní k dostání v elektronické podobě!:


Michel de Ghelderode  Pašijové hry

 • „Ghelderode, to je diamant, uzavírající náhrdelník básníků, který má Belgie kolem krku. Tento černý diamant vrhá kruté i vznešené záblesky. Zraňují jen malé duše. Ostatní oslňují.“ Jean Cocteau

 • Náklad 500 ks, 201 stran

 • ISBN: 80-7272-037-6
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

 • (prodej zastaven)


James Joyce  Anna Livia Plurabella

 • Svérázný literární experiment, který se stal později součástí rozsáhlejšího díla Plačky nad Finneganem. Doplněno ilustracemi Adolfa Hoffmeistera. Vychází v česko-anglické verzi.

 • Přeložili M. Weatherallová, Vladimír Procházka a Adolf Hoffmeister

 • Náklad 1000 ks, obálka lesklé lamino 150 x 215 mm, 88 stran

 • ISBN: 80-86019-05-5
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

Leopoldo Lugones  Fantastické povídky

 • Magické latinskoamerické texty poprvé přibližují českému čtenáři tohoto originálního autora.

 • Ve výboru jsou zastoupeny povídky z proslulých Podivných sil (Las fuerzas extranas, 1906) či Osudných povídek (Cuentos fatales, 1926), ale i z novějších kompilací, doplňovaných průběžně o dosud knižně nepublikované tituly (Las primeras letras de Leopoldo Lugones, 1963; Cuentos desconocidos, 1982 a Cuentos fantásticos, 1987).

 • Náklad 1000 ks, 316 stran

 • ISBN: 80-86019-90-X
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

André Pieyre de Mandiargues  Mořská lilie

 • Román na hranici snu a skutečnosti, příběh dvou dívek, které se rozhodly vstoupit do světa dospělých na sicilské pláži.

 • Přeložila Magdalena Fričová

 • Náklad 1000 ks, 180 stran

 • ISBN: 80-86019-76-4
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

*Bruno Schulz  Skořicové krámy

 • Povídkový cyklus představitele polské avantgardní prózy meziválečného období, objeveného až v druhé polovině 20. století a právem řazeného po bok Franze Kafky.

 • Přeložili Hana Jechová a Otakar Bartoš

 • Náklad 1000 ks, 148 stran

 • ISBN: 80-86019-83-7
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

*Bruno Schulz  Sanatorium na věčnosti

 • Druhý cyklus novel haličského židovského autora, povyšujícího všední skutečnost do roviny mýtu.

 • Přeložili Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová

 • Náklad 1000 ks, 296 stran

 • ISBN: 80-86019-84-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Classique.

*Amos Tutuola  Piják palmového vína

 • Próza nigerijského spisovatele píšícího africkou angličtinou čerpá z jorubské mytologie, evropských tradic i reality každodenního života moderní Afriky.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Lidových novin.

 • Přeložili Vladimír Klíma a Petr Zima

 • Ilustrace Pavel Novák

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-65-9
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Ethnos.

*Sylvie Germain  Kniha nocí

 • První díl trilogie rodinné ságy současné francouzské spisovatelky, královny mýtů a imaginace.

 • Přeložila Věra Dvořáková

 • Náklad 1000 ks, 110 x 200 mm, 296 stran

 • ISBN: 80-86019-31-4
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Třetí břeh řeky

 • Antologie magického a fantastického v moderní brazilské literatuře.

 • Vybrala a přeložila Pavla Lidmilová

 • Náklad 1000 ks, 145 x 210 mm, 120 stran

 • ISBN: 80-86019-17-9
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Nada Marinković  Dotek

 • Milostný román nedávno zesnulé spisovatelky řeší vztah starší ženy ke světu prostřednictvím vztahu k mladému muži.

 • Přeložila Hana Jovanovičová

 • Náklad 1000 ks, 130 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-75-6
 • Cena: 128 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Felix Seebauer  Brněnská etuda 1945 - Brünner Etüde 1945

 • Drobná novela o tom, jak lze přežít světovou válku a jak snadno lze zahynout v míru.

 • Česko-německé vydání.

 • Přeložila Magdalena Živná

 • Náklad 1000 ks, 110 x 190 mm, 64 stran

 • ISBN: 80-7272-042-2
 • Cena: 98 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Felix Seebauer  Die fröhliche 15

 • Soubor poetických črt z předválečného česko-německého Brna očima malého chlapce.

 • Německé vydání.

 • Náklad 1000 ks, 110 x 190 mm, 98 stran

 • ISBN: 80-7272-043-0
 • Cena: 98 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Ófeigur Sigurdsson  Kniha JÓN

 • Sopečný román plný lásky, vášně a popela. Román islandského národního hrdiny „kněze ohně“.

 • Přeložila Lenka Zimmermannová

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně parciální lak 145 x 210 mm, 228 stran

 • ISBN: 978-80-7272-762-9, ISBN: 978-80-7272-761-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-763-6 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Rudyard Kipling  Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé)

 • Vlastní životopis britského velikána, prvního anglicky píšícího nositele Nobelovy ceny za literaturu

 • Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé) je Kiplingova poslední kniha, začal ji psát zhruba půl roku před smrtí. Je to kniha milých vzpomínek, která vrhá zajímavé světlo na jeho život a práci. Začíná popisem dětství v Indii a poté v Anglii, kam ho rodiče – jak bylo tehdy obvyklé – poslali do školy už v pěti letech. Líčí svá školní léta, novinářskou práci a první literární pokusy v Indii a poté začátek úspěšné kariéry v Anglii. Zmiňuje rozličné drobné příhody a události, které měly vliv na jeho díla. Poutavě popisuje svá setkání s mnoha pozoruhodnými lidmi, např. se svým strýcem, malířem Burne-Jonesem, bratrancem a pozdějším ministerským předsedou Stanley Baldwinem, jihoafrickým politikem C. Rhodesem či americkým presidentem T. Rooseveltem. Kiplingovi čtenáři nepochybně ocení ty části vzpomínek, v nichž se autor rozepisuje o své spisovatelské metodě. Dovědí se tak, jakým způsobem vznikala Kiplingova nejznámější díla.
  Kniha Něco o mém životě dosud nebyla do češtiny přeložena.

 • Přeložil Rudolf Chalupský.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 205 mm, 298 stran

 • ISBN: 978-80-7272-789-6, ISBN: 978-80-7272-790-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-791-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Mo Jen  Velký třesk

 • Dovolujeme si Vám představit poslední knihu čínského nobelisty, autobiografickou novelu o jeho cestě životem k literatuře a zářným zítřkům.

 • Z čínštiny přeložil Denis Molčanov.

 • Náklad 800 ks, V2 120 x 200 mm matné lamino chlopně, 148 stran

 • ISBN: 978-80-7272-863-3, ISBN: 978-80-7272-864-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-865-7 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Alain Mabanckou  Prasklej Sklenička

 • Jaké by to bylo, kdyby se stýc Pepin narodil v Brazaville? Aneb Luis-Ferdinand Céline po černošsku.

 • Magický realismus z Konga, opilé a fantastkní čtení, černá kniha o čeném kontinentu, pábení v jedné větě.

 • Přeložil Tomáš Havel.

 • Náklad 1000 ks, V2, 130 x 200 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-845-9, ISBN: 978-80-7272-844-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-843-5 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Irene Nigg  Místa, jež mají jména jen v nás

 • Místa, jež mají jména jen v nás
  jsou básně v próze,
  jsou zápisky snů,
  jsou přírodní lyrikou v rytmu ročních období,
  jsou knihou něžné sexuality,
  jsou knihou něžných snů...

 • Sbírka je malou antologií snových příběhů, básní v próze vymykajících se jakémukoli žánrovému zařazení.

 • Fotografie na obálce Jan Horáček.

 • Náklad 2000 ks, V2 130 x 200 mm, 188 stran

 • ISBN: 978-80-7272-738-4, ISBN: 978-80-7272-739-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-740-7 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Çiler İlhanová  Exil

 • Exil je útěk, útěk před denními hrůzami, násilím a smrtí, která nás obklopuje, útěk vyjádřený drobnopisem událostí.

 • Exil je mozaika, mozaika střepin zdánlivě nesouvisejích příběhů tvořící temnou plochu každodenní skutečnosti, skutečnosti o které se dovídáme v dením žurnálu zpráv, skutečnosti, která teprve v osobních příbězích se stává bolestnou až k nesnesení.

 • Exil je kniha úděsu a děsu.

 • Sbírka je malou antologií příběhů inspirovaných krátkými zprávami, jež člověk většinou jen přelétne očima, když ráno při kávě listuje novinami.

 • İlhanová tyto příběhy zaznamenává velmi úsporným jazykem, kde nic není nadbytečné, a tak i tato drobná, zdánlivě nespojitá vyprávění dostávají podobu velké epické fresky.

 • Přeložil Petr Kučera.

 • Fotografie na obálce Jan Horáček.

 • Náklad 2000 ks, V2, 110 x 200 mm, 168 stran

 • ISBN: 978-80-7272-640-0, ISBN: 978-80-7272-642-4 (ePub), ISBN: 978-80-7272-641-2 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Carl Frode Tiller  Kroužení II

 • Generační výpovědí o současných Norech. O tom jak nevraždí, nejsou detektivy, prostě žijí. Žijí norsky v Norsku.

 • Román byl nominován na Cenu Severské rady za literaturu 2008, obdržela Cenu kritiky 2007, Brageovou cenu 2007 a v roce 2009 získal prestižní Cenu Evropské unie za literaturu.

 • Přeložila Pavla Maxová

 • Foto Jan Horáček

 • Náklad 2000 ks, V2 120 x 200 mm, 400 stran

 • ISBN: 978-80-7272-713-1, ISBN: 978-80-7272-714-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-715-5 (ePub)
 • Cena: 388 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Gunstein Bakke  Maud a Aud (Román o silničním provozu)

 • Maud a Aud by mělo být povinné čtení pro každého, kdo plánuje usednout za volant.

 • Maud a Aud je kniha o správném opakování chybných výkonů aneb dá-li se nepřízeň osudu zpětně vymazat.

 • Maud a Aud je ontologické road movie.

 • Dvojčátka Aud a Maud sedí na zadním sedadle, když jejich otec ztrácí kontrolu nad vozem. Celé rodině se rázem změní život a pro matku, Ruth Boreovou, ve zlomku vteřiny všechno končí.
  O několik let později Aud Boreová létá nad Oslem v helikoptéře Rádia Taxi, které přináší dopravní zpravodajství. Asistuje jí osmnáctiletý Lovall, který si začne mapovat fenomén, který objeví v novinách: poklidnou cestu řidičů ohrožuje černý Mercedes, který „napodobuje“ nehody – vysokou rychlostí se přiřítí na místo, kde v minulosti k nějaké nehodě došlo, avšak vyhne se tomu, aby se zopakovala.
  Gunstein Bakke otevírá svým románem, který kombinuje esejistické a poetické pasáže, nové perspektivy chápání silničního provozu a rovněž bourá představy o tom, co považujeme za román.

 • Z norštiny přeložila Alice Týnská.

 • Fotografie Jan Horáček.

 • Náklad 2000 ks, V2 110 x 200 mm, 216 stran

 • ISBN: 978-80-7272-719-3, ISBN: 978-80-7272-720-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-721-6 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Radu Ţuculescu  Staromama vypráví

 • ...ten kocour ať táhne k čertu. My si dáme slivovici...
  výrok z vesnice Petra

 • Staromama je mistrovským uchopením prostoru multikulturního sedmihradského milieu, směsice drsné rurality a knižní vybroušenosti, tradic minulosti a současné ironie, epické matérie a formálního experimentalismu.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Dobrá adresa.

 • Z rumunštiny přeložil Ladislav Cetkovský.

 • Náklad 2000 ks, V2 110 x 200 mm, 298 stran

 • ISBN: 978-80-7272-716-2, ISBN: 978-80-7272-717-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-718-6 (ePub)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Milan Dekleva  Triumf potkanů

 • Velký román plný lásky, vášně, plný Rakousko-uherska a krásy světa dávno minulého, plný světa vnitřního a morfia.

 • Expresinostický román z doby postmoderní. Hlavní hrdina kolísá mezi realitou a halucinacemi podobně jako mezi svými největšími vášněmi – na jedné straně je to milostný vztah a na druhé hrdinova literární tvorba. Děj románu je inspirovaný osudy slovinského dramatika a prozaika Slavka Gruma (1901-1949), jehož nejvýznamnější divadelní hra Událost ve městě Goga (Dogodek v mestu Gogi) předznamenává žánr absurdního dramatu.
  Slavka Groma děj zachycuje ve třech jeho životních etapách – jako studenta medicíny ve Vídni v polovině dvacátých let dvacátého století, jako začínajícího lékaře v Lublani a nakonec jako lékaře ve vsi Zagorje. Přestože si vybral lékařské povolání, Slavko je literát a vše podřizuje hledání tvůrčího zápalu. Přeje zachytit všechnu bídu, otupělost šílenství, zvrácenost a koneckonců hrůzu, kterou vidí kolem sebe a jež se už usadila také v něm samém. Se svými ideály zůstává osamocený jak ve Vídni, tak později v Lublani.

 • Přeložil Libor Doležán.

 • Náklad 2000 ks, V2 130 x 200 mm, 380 stran

 • ISBN: 978-80-7272-725-4, ISBN: 978-80-7272-726-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-727-8 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Jean-Yves Tadié  Marcel Proust, Životopis I, II

 • Dvoudílná monografie mapující detailně život a dílo autora, které téměř nikdo nečetl ale všichni o něm zasvěceně hovořili.

 • Přeložil Miroslav Drozd.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 205 mm, 720 stran

 • ISBN: 978-80-7272-667-7|978-80-7272-848-0
 • Cena: 698 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Christian Bobin  Ten nejnižší (život Svatého Františka)

 • Ani životopis ani hagiografie, nýbrž poetický text o životě Svatého Františka z Assisi, text o kráse matek a radosti dítěte a o andělském úsměvu Boha.

 • Kniha ověnčená cenami Prix des Deux Magots a Grand Prix Catholique de Littérature

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny a OKO Kosmasu, recenzi na ni přináší Christnet.cz a též si můžete na vlnách Českého rozhlasu poslechnout rozhovor Ivany Myškové s překladatelem Denisem Molčanovem.

 • Z francouzského originálu přeložil Denis Molčanov

 • Fotografie na obálce Jan Horáček

 • Náklad 1000 ks, V2 120 x 200, 216 stran

 • ISBN: 978-80-7272-632-5, ISBN: 978-80-7272-633-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-634-9 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Botho Strauß  Marlenina sestra, Teorie hrozby

 • Ontologický horor a transexuální rozpoznávání v prostoru palimpsestu a prázdého listu. Dvě mistrovská díla vysoké literatury v jedné paralele – kniha údivu.

 • Přečtěte si recenze na tuto knihu z Českého rozhlasu.

 • Náklad 800 ks, V2 130 x 200 mm, 168 stran

 • Přeložila Alice Rahmanová.

 • Foto © Jan Horáček, 2014

 • ISBN: 978-80-7272-635-6, ISBN: 978-80-7272-636-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-634-9 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Tiit Aleksejev  Cesta do Svaté země (Příběh z první křížové výpravy)

 • Příběh mužů, kteří se zavázali vždy přijmout boj a nikdy nežádali o milost, mužů, kteří nesměli doufat v odpočinek, mužů - rytířů kříže.

 • Putování, se odehrává v posledních letech 11. století. Hlavní hrdina, bojovník Dieter, bojuje v armádř hrabřte z Toulouse za osvobození Palestiny z rukou nepřátel. Text se zdá býti dobrodružnou novelou, jde však spíše o meditace nad lidskou loajalitou, láskou a zradou. Dieter se stane účastníkem křížové výpravy, aniž by byl opravdovým jezdcem či knězem, není však ani obyčejným „civilistou“. Bez toho, aby kamkoliv patřil, pohybuje se od jednoho dobrodružství k druhému. Putování je první částí dvoudílné novely – proto zůstává její konec otevřený. Křižákům se sice podaří dobýt Antiochi, samotný Jeruzalém však zůstává vzdáleným cílem.

 • Z estonského originálu Palveränd přeložil a poznámkami opatřil Jonatan Tomeš

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 145 x 210 mm chlopně, 392 stran

 • ISBN: 978-80-7272-582-3
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jurij Krawža  Čertova kovárna (Fantasy od Sprévy)

 • Prvá lužickosrbská fantasy!

 • Příběh o moci zlata, moci strachu a především moci lásky mezi otcem a syny.

 • Novela Čertova kovárna zastupuje v lužickosrbské literatuře vzácný žánr fantasy a tak ji také beze všeho lze číst: jako pohádkově laděný dobrodružný příběh, v němž nechybí kouzla, tajemství a daleká cesta do neznáma pro záchranu toho nejcennějšího. Ve skutečnosti je to dílo vícevrstevné: znalec lužickosrbských reálií rychle objeví nejen určitý krabatovský prvek, ale především alegorickou a zároveň ekologickou rovinu – téma Lužice nemilosrdně ničené povrchovými doly. Za oběť jí padá jak příroda a krajina, tak tradiční způsob života, kultura a dokonce i mezilidské vztahy. Pro každého je však srozumitelné klíčové poselství příběhu: poselství o moci zlata, moci strachu a především moci lásky mezi otcem a syny.

 • Ukázku z této knihy přináší iHNED.cz.

 • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-80-7272-450-5
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jean Back  Amatér

 • Je vrah amatér? Je spisovatel amatér? Je spisovatel vrah? A konečně je amatér vůbec amatér? Čtěte jeho profeisonální práci.

 • Detektivní novela v níž vražda se odehrává na pomezí reality a textu. Uspokojí klasické čtenáře detektivek i milovníky textů v textu, realit v metarealitách..., příběhů v příběhu.

 • Na tuto knihu též upozorňují Čítarny a ukázku z ní přináší i iHned.cz.

 • Přeložil Jiří Šamšula

 • Fotografie Jan Horáček

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-460-4, ISBN: 978-80-7272-576-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-577-9 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Damir Karakaš  Kino Lika

 • Syrové příběhy bolestně krutých krásných životů, tak je jen Balkán mohl stvořit.

 • Kniha Kino Lika obsahuje šest povídek, které se odehrávají v Karakašově rodném kraji Lika. Příběhy jsou syrové, drsné, místy až kruté a vulgární, vidění prostředí i osudů lidí je zbaveno veškerého patosu a nostalgie. Stejně okleštěně působí také styl vyprávění. Popisy a charaktery hrdinů jsou představeny jen v náznaku, těžiště spočívá naopak v dialozích, které zvyšují spád a dramatičnost děje. Zvláštní svět Kina Lika dotváří i specifická nářeční mluva postav.

 • Karakašovy povídky vyvolaly na chorvatské literární scéně zemětřesení. Jejich uhrančivost výstižně vyjádřila chorvatská literární kritička Jagna Pogačnik: Tyto povídky vás budou téměř fyzicky bolet. Můžete je zbožňovat, nebo nenávidět, ale v žádném případě vás nenechají lhostejnými.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Lidových novin.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Fotografie na obálce Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 130 x 200 mm, 128 stran

 • ISBN: 978-80-7272-451-2
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Feri Lainšček  Nedotknutelní

 • Kde je vykoupení z provinění Cikána, který se jediný uvolil ukovat hřeby pro ukřižování Krista? Dočká se milosti? Nebo potrvá to prokletí věčně?

 • Nedotknutelní byli napsáni v rámci ambiciózní mezinárodního projektu Mýty Jamieho Bynga. Jako výchozí mýtus svého románu si Feri Lainšček vybral příběh o čtvrtém hřebu Kristova kříže, o stigmatu, který si pro svou údajnou vinu na Kristově smrti v sobě nesou Cikáni. Lainšček v románu sleduje osudy tří generací cikánského rodu v průběhu 20. století, jejich cestu Balkánem od skutečného kočování přes vstup cikána Lutviji do komunistické strany, pašování džín z kapitalistické Itálie, prostituci až po nejmladšího z pokolení, po člena „ztracené“ generace bez vzdělání, práce, budoucnosti, který si na vlakovém nádraží na hajzlu píchá heroin.

 • Ukázku z této knihy přináší iHNED.cz.

 • Na tuto knihu též upozorňují Čítarny.

 • Ze slovinského originálu Nedotakljivi (Mit o ciganih) vydaného v roce 2007 nakladatelstvím Mladinska knjiga založba v Lubjani přeložil Aleš Kozár.

 • Fotografie na obálce Jan Horáček

 • Náklad 600 ks, V2 120 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-807272-440-6
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Christian Bobin  Krokem bláznivým

 • Kniha pro všechny, kdo vedou velmi jednoduchý a krásný život, kdo o tom začínají pochybovat, protože jediné co staví se jim na odiv je podívaná

 • O tom, jak se zamilovat do vlka, milovat ekologa, violencelistu a lidožrouta v jednom muži, narodit se v cirkuse, krokem bláznivým...

 • Na tuto knihu upozorňuje OKO Kosmasu, ukázku z této knihy přináší literární.cz a iHNED.cz.

 • Z francouzského originálu La folle allure vydaného v roce 1995 nakladatelstvím Gallimard v Paříži přeložil a doslovem a přepisem rozhlasového rozhovoru vybavil Denis Molčanov

 • Fotografie na obálce Jan Horáček

 • Náklad 600 ks, V2 120 x 200, 216 stran

 • ISBN: 978-80-7272-413-0
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Peter Terrin  Hlídač

 • Románu zachycuje hlasem člena profesionální ostrahy Michela s mrazivým odstupem – bez jakéhokoli úlevného komentování, pouhým „popisem dění“ – slepou oddanost disciplíně v odlidštěném prostředí hlídaného podzemního parkoviště. Izolace a nesnesitelné životní podmínky tu mění přátelství a souručenství v absurdní násilí, kázeň se přetváří v animálnost. Tragikomickou svědomitost a bezdůvodné přesvědčení o vyšším poslání v nesmyslných úkonech ukázal Terrin v tomto alegorickém románu s prozatérskou brutalitou: tento svět je natolik děsivý, že raději věříme, že je pro nás nachystán jako zkouška a naším úkolem je v ní obstát – bez ohledu na související ztráty.

 • Román získal prestižní Cenu Evropské unie za literaturu.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Přeložila Jitka Růžičková

 • Náklad 600 ks, V2 120 x 200 mm, 344 stran

 • ISBN: 978-80-7272-410-9
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

 • Vychází současně elektronicky:


Carl Frode Tiller  Kroužení

 • První laureát Ceny Evropské unie za literaturu na pultech českých knihkupců!

 • Román Kroužení přestavuje první část zamýšlené trilogie, ze které jsou zatím hotové první dva díly. Carl Frode Tiller ve svém literárním projektu pracuje na něčem, co by se mohlo stát širokou generační výpovědí o současných Norech. O tom jak nevraždí, nejsou detektivy, prostě žijí. Žijí norsky v Norsku.

 • Román byl nominován na Cenu Severské rady za literaturu, obdržela Cenu kritiky 2007, Brageovou cenu 2007 a v roce 2009 získal prestižní Cenu Evropské unie za literaturu.

 • O této knize referuje překladatelka na portálu iLiteratura.cz.

 • Přeložila Pavla Maxová

 • Foto Jan Horáček

 • Redakce Olga Macáková

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 384 stran

 • ISBN: 978-80-7272-388-1
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Dinis Machado  Co tvrdí Molero

 • Mimořádný román Co tvrdí Molero (1977) hned v době svého vydání způsobil veliký rozruch a záhy si získal přízeň kritiky i prostých čtenářů. Vděčí za to neutuchající živosti, tematické, jazykové a kompoziční pestrosti, pohlcujícímu rytmu a barvitému vyprávění. Celá kniha je rozhovorem dvou pánů, kteří se na základě důkladné zprávy jistého Molera baví o životě jednoho záhadného chlapce. V mluveném záznamu a jednotlivých příbězích ožívají svérázné lidové postavičky typické lisabonské čtvrti, zároveň se ale podloudně nastolují zneklidňující otázky po pravdě a skutečnosti. Fragmentární a relativizující vícehlasou výpravnou prózu o několika rovinách plnou intertextuálních hrátek a narážek obohacuje jemná, nezbedná ironie a hravý, chápavý humor.

 • Ukázku z této knihy přináší literární.cz a též první číslo Kulturních novin (formát pdf, 4.1 MB).

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Práva (7. září 2011).

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 248 stran

 • Přeložil Vlastimil Váně

 • ISBN: 978-80-7272-242-6
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

 • Vychází současně elektronicky:


Peter Stamm  V cizích zahradách

 • „Vyhlédl oknem a uviděl v cizí zahradě plno lidí pohromadě, některé z nich okamžitě poznal.“
  Johann Wolfgang von Goethe: Učební léta Wilhelma Meistra, 7. kniha

 • V pořadí druhá autorova povídková sbírka je řadou brilantních jemných minimalistických vyprávění oslňujících jednoduchostí a čistotou jazyka. Ve výhradně mužských vyprávěních se jaksi mimochodem stává hlavním skutečným hrdinou žena a její vnitřní, nevyslovený svět plynoucí mezi řádky, v pomlkách mezi slovy. Drobnokresby ženských postav jsou předzvěstí Stammových románových hrdinek, jako je Agnes ve stejnojmenné novele, Agnes (Dauphin, 2008), a Kathrine v románu Krajina náhodného žití (Dauphin, 2009).

 • Přeložili Hugo Kysilka a Marie Išková

 • Foto na obalu Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 152 stran

 • ISBN: 978-80-7272-244-0
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Saša Stojanović  Svár

 • Célinovský řev, obludné lamento touhy, šeptané litanie za zbytky lidskosti v kulisách balkánské války. Hnusné postavy žijí hnusné životy v hnusném světě.

 • V drsném, nesentimentálním pandánu Skupinového snímku s dámou se evangelijní postavy vydávají na začátku 21. století do Srbska zjistit pravdu o kosovské válce. Tři desítky zpovědí aktérů z nejrůznějších sociálních a profesních vrstev odkrývají nejen hrůzy a nesmyslnost války, nýbrž i neradostné poměry obyčejného života. Autentický příběh, moderní forma, vysoká erudice a vyprávěcí talent autora, který na kosovském bojišti působil jako ošetřovatel, charakterizují jeden z vrcholů současného evropského románu.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z iLiteratura.cz.

 • Přeložil Jan Doležal

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 384 stran

 • ISBN: 978-80-7272-235-8, ISBN: 978-80-7272-268-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-269-7 (ePUB)
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

 • Vychází současně elektronicky:


Botho Strauß  Lži Šero Bydlení

 • Knihu tvoří samostatné povídky, monology a scény, situované především v Berlíně devadesátých let. Vznikl tak labyrint příběhů, které se někdy odehrávají na okraji existenciální izolace, jindy na rozhraní skutečnosti a snu. Od lehce načrtnutých skic až po obsáhlé povídky, od tragikomických minidramat až po brutální scény intimního násilí předkládá autor napínavé panorama neuróz dnešní doby, panoptikum postav zamotaných do vlastních lží a fixních ideí. Desiluzi a kulturní pesimismus Botho Strauße však kompenzuje svěžest jeho bezprostřední vypravěčské schopnosti, spojené s humorem a poetickou vizí.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Polí5, A2 a upoutávku ze Salonu Práva (3. února 2011).

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 216 stran

 • Přeložili Alice Rahmanová a Petr Šimon

 • ISBN: 978-80-7272-227-3
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Naja Marie Aidtová  Pavián

 • Kniha povídek, ve které autorka zkoumá odvrácenou, až zvířeckou stranu lidské existence – to ostatně naznačuje už její titul. Povídky krouží kolem nemoci, smrti, násilí, úzkosti, sexu a styl je lakonický, nevzrušený. Jenže to, co Aidtová líčí, je všednosti nebezpečně vzdálené. Ačkoli má adjektivum „všední“ lehce záporný nádech, čtenář neodbytně zatouží právě po banalitě všednodennosti.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z iLiteratura.cz.

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 208 stran

 • Přeložila Helena Březinová

 • ISBN: 978-80-7272-228-0
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jon Fosse  Melancholie II.

 • První díl románu Melancholie I. (česky Dauphin, 2007) pojednává o norském malíři Larsi Hertervigovi, který trpěl vážnou duševní chorobou. Nejde však o malířovou biografii, ale o monolog osamělého člověka o hledání smyslu života, lásky a Boha.
  Druhý díl románu Melancholie II. je opět monologem, tentokrát patří ústřední hlas ženě, sestře Larse Herterviga. Oline stoupá s vypětím všech sil od moře ke svému domu. Oline si nevzpomíná na to, co se stalo včera, Oline nepoznává své blízké, nevybavuje si jejich jména. Oline cítí, jak se jí skutečnost pomalu ztrácí kdesi v mlze, její vzpomínky zato ožívají. Melancholie II. je neobyčejně intenzivním obrazem konce života, poetickou výpovědí o bolestech stáří, o posledních minutách bytí a o smrti.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z MF Dnes.

 • Přeložila Barbora Grečnerová

 • Foto Jan Horáček

 • Náklad 600 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 160 stran

 • ISBN: 978-80-7272-205-1
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jurij Koch  Modrá vrána

 • K dvacátému výročí sametové revoluce vychází jedinečná literární reportáž psaná na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století klasikem lužickosrbské literatury. Kritika socialismu se tu přirozeně mísí s obavami z nemocí demokracie a kapitálu, to vše na pozadí zevrubného, přitom metaforického popisu devastace nejmenšího slovanského národa. Jedno ze stěžejních děl novodobé lužickosrbské literatury.

 • Knížka Modrá vrána, s podtitulem Zpráva ze Srbské Lužice, je Kochovo literární vítězství. Obsahem řečeno, je to boj intelektuála proti ničení životního prostředí nejen ve smyslu živočišných a rostlinných druhů, ale i národů. Dávno před tím, než se ekologie stala aktuální i v krásné literatuře, tak dokonce v někdejším východním bloku vznikala nejen v Kochově podání díla účelně využívající „zelené téma“ k tvorbě služného umění.

 • Přečtěte si a poslechněte více o této knize.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 192 stran

 • ISBN: 978-80-7272-206-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Philippe Raymond-Thimonga  Mezi krajinami

 • Lze jen těžko charakterizovat syžet Thimongovy novely. Záhadnost prostředí, ve kterém se příběh odehrává, to jen potvrzuje. Novela je to zčásti detektivní, zčásti nabývá i „rousselovských“ rysů a v nezanedbatelné míře čtenáře musí upoutat i napjatá atmosféra neprobadatelného zámku, do něhož se vypravěčka uchýlí na útěku před svými pronásledovateli z levicové teroristické skupiny. Právě zde, na zámku v Reil, odkryje překvapivé souvislosti a vztahy mezi lidmi obývajícími zámek a pronikne do krajin, které jsou jí odpírány, ne-li zapovězeny.

 • Velmi důmyslně napsaná enigmatická próza, kterou ocení zvídaví čtenáři.

 • Překlad, který vychází dříve než francouzský originál

 • Přeložil Michal Novotný

 • Náklad 400 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 208 stran

 • ISBN: 978-80-7272-210-5
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Peter Stamm  Krajina náhodného žití

 • Po úspěšném titulu Agnes, vydaným naším nakladatelstvím v roce 2008, vychází nyní další autorova novela Krajina náhodného žití. Znovu se jedná o pomalu plynoucí melancholický příběh, jehož větší část tvoří vzpomínky na minulost, snaha o vyrovnání se s ní a úvahy o hledání vlastního místa ve světě malých norských přístavů za polárním kruhem, světě tradičních pořádků, ledového klidu a krásné přírody. A jeho ústřední hrdinkou je opět žena procházející určitým životním přerodem. Od vysněné cesty do Paříže si slibuje nalezení vnitřního klidu, jenž jí umožní zbavit se tíživých starých křivd a zahlédnout svůj život jako cestu, na níž se teprve nyní vydává.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu LitENek a www.nekultura.cz.

 • Přeložili Hugo Kysilka a Marie Išková

 • Foto na obalu Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-80-7272-200-6
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Ádám Bodor  Návrat k sově

 • Výběr z povídek autora sedmihradské maďarské literatury.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Přeložil Tomáš Vašut

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 192 stran

 • ISBN: 978-80-7272-145-0
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Nicolas Ancion  Jak správně zabíjet

 • Soubor povídek Nous sommes tous des playmobiles (Jak správně zabíjet, 2007) je groteskním a melancholickým holdem Bruselu a především jeho svérázně obyčejným obyvatelům. Jednotlivé příběhy se vydělují z hektického a zmechanizovaného hemžení evropské metropole a opět se v něm beze stopy rozpouštějí. Pokaždé stačí jen málo - skvrna od omáčky, fotoaparát, sešívačka, zahradní trpaslík s trakářkem či balíček cigaret, aby se fádní život proměnil v zábavné či trýznivé dobrodružství.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z LitEnek.

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Přeložil Věra Dvořáková

 • Náklad á00 ks, dvojí obálka V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 152 stran

 • ISBN: 978-80-7272-256-3
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Łukasz Dębski  Café Šafé

 • Café Szafé je klidná krakovská kavárna, o jejíž existenci turisté zatím nemají ani tušení. Od jiných kaváren se liší pouze tím, že tu hosté sedí – namísto obvyklých starosvětských thonetek – ve skříních, tedy polských szafách. A pak je tu ještě něco: navštěvují ji samí zvláštní hosté. Pan Strážník (který zásadně nepokutuje dámy), Pan Vlk (který si doma vydržuje krokodýla), Pan Karol (doktor sociologie a kšeftař s perskými koberci), Paní Halinka (milovnice žlutých narcisů) a mnoho dalších. U kávy, jazzu a sklenice tokajského si hosté vyprávějí své neobvyklé a mnohdy zábavné příběhy.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu A2.

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Přeložil Jan Jeništa

 • Náklad 800 ks, dvojí obálka V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 150 stran

 • ISBN: 978-80-7272-188-7
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Peter Stamm  Agnes

 • Agnes je mrtvá. Zabil ji tento příběh. Těmito větami začíná novela Agnes (1998), dle kritiky jedno z nejzásadnějších děl německy psané literatury posledního desetiletí. Příběh lecléziovské jemnokresby o pomalém vánku bolesti milostného zapomnění. Příběh v příběhu, ve kterém se odehrává jiná láska, která je bližší realitě než láska skutečná. Na tomto půdorysu Stammův román řeší nejen milostný vztah mezi dvěma racionálně založenými lidmi, ale i vztah mezi fikcí a skutečností, lží a pravdou, a rozpracovává téma vlivu literárního textu na lidský život. Literatura je představena jako zdroj jedinečného zážitku, který můž) být pro člověka nejen katarzí, ale i prokletím.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z www.nekultura.cz.

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Náklad 600 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 136 stran

 • ISBN: 978-80-7272-148-1
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Mojce Kumerdej  Víc než žena

 • V souboru povídek Fragma (2003), z něhož je připraven náš výbor vytváří Mojce Kumerdej svým hlasem originální ženskou perspektivu, ze které nahlíží vztahy mezi muži a ženami deformované nejčastěji sexuální posedlostí a rodinným stereotypem. Do důmyslně komponovaných syžetů vlamuje obskurní charakterové vlastnosti postav, a tvoří tak příběh poukazující svou absurditou a vyhroceností na problémy jak lidské osamělosti a mezilidských vztahů, tak vlivu dnešní „z kloubů vymknuté“ doby.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Fotografie Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino, 120 x 200 mm, 156 stran

 • ISBN: 978-80-7272-153-5
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Lázsló Darvasi  Legenda o kejklířích se slzami

 • Jako by se v tomto kaleidoskopu odrážela odvrácená tvář dějin, mytické bezčasí nedějin. Řada bezvýznamných, často až bizarních postaviček a příběhů, jež na první pohled nic nespojuje ani s dějinami, ani mezi sebou navzájem, ožívá dotekem se slzami kejklířů brázdících silnice časů. Objevují se hned tu, hned zase tam. Marně a snad i zbytečně se ptáme a hledáme, kdo jsou a odkud přicházejí. Důležité je, že jejich slzy probouzejí k životu příběh. Jeho vyprávění je pokusem o záchranu světa, v němž se až k nerozpoznání prolíná posvátnost a všednost, dobro a zlo, pohádka a skutečnost. Po těle Uher podmaněném osmanskou říší šlapou Maďaři, Turci a Němci a mnoho dalších národů. Skvostné město Budín v těch letech přitahuje celou Evropu, neodolatelně a se vším všudy. Cti se nakonec dostane také těm, kteří nikdy nedorazí včas. Vyprávění totiž nekončí slavným dobytím Budína, nýbrž slovy, která dodávají odvahu: byli jsme tady, a to není málo.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Fotografie Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino, 120 x 200 mm, 456 stran

 • ISBN: 978-80-7272-144-3
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Patrick Declerck  Tábor Radostné vědy

 • Člověk je člověkem asi tak, jako slepice ptákem.
  Když dostane kopanec do zadnice nebo když ji roztančí auto,
  Vyletí až ke střeše, ale hned nato se zas pustí do bahna a trusu.
  Taková je její povaha a ctižádost.
              Louis-Ferdinand Céline, Mea culpa.

 • V souboru povídek Garanti sans moraline (Tábor Radostné vědy, 2004) usiluje autor skrze příběhy jednotlivých postav nahlédnout intimní hloubku a tabuizované končiny lidského osudu. Kniha se tak stává naléhavou a autentickou výpovědí člověka v mezní životní situaci, manifestem „veselého pesimismu“ a humanismu zproštěného jakéhokoli moralizování či klišé. Ve volbě témat se jednoznačně odráží autorův komplexní pohled na člověka související s jeho psychoanalytickým a antropologickým vzděláním: detailní pohled na poslední chvíle umírajícího člověka a popis rituálu spojeného se smrtí, příběh potratu antiutopická alegorie o koncentračních táborech, konzumní antropocentrický alibismus ve vztahu k zvířatům a mnoho jiných, „nepohodlných“, a o to více palčivých témat. Přičemž ale autorovi nechybí smysl pro humor, často plný hořké ironie, hravost a kompoziční nápaditost. Pochmurný tón vyprávění se živě střídá s anekdotickými výstřelky, závažná filozofická témata kontrastují s groteskní obrazotvorností, jíž jsou nahlížena, a „uvědomělý“ autorský vzdor je místy ironizován adolescentním stylem.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Meredit.cz.

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 152 stran

 • ISBN: 978-80-7272-134-4
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Thomas Gunzig  Take five

 • Pět zdánlivě ležérních povídek sbírky Take five nás přenese do hlubin duše i neurózy. Každá z povídek promlouvá o hrůze a zmatku, o vykořeněných bytostech, o bloudících životech, o lidských prohrách. To vše ve zcela specifickém stylu, brilantně spojujícím humor s věrolomností, jak už to v životě chodí.

 • Romány a povídky Thomase Gunziga začínají často jako prosté historky z každodenního života, aby se brzy změnily v noční můru divoké a hrůzné reality našeho světa, do níž nedílně patří témata jako sebevražda, válka, rasismus, mučení či osamění. Autorův humor, nespoutaná imaginace a smysl pro absurditu si se čtenářem zahrávají a umí mu opravdu vyrazit dech.

 • Přeložil Martin Kučera

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 68 stran

 • ISBN: 978-80-7272-123-2
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Lojze Kovačič  Příběhy z malovaných úlů

 • Příběhy z malovaných úlů jsou příběhy zaniklého času jak je dokázala vymalovat ruka venkovské malířky při svých poutích za obživou a okrasou včelích obydlí a jak je dokázal vysnít autor při své literární pouti bizarním světem vyprávěnek a mýtů generací světa dávno odešlého, žijícího však stále v nás.

 • Zgodbe s panjskih končnic (Příběhy z malovaných úlů, 1993) jsou prvním českým překladem z rozsáhlého Kovačičova literárního díla. Přitom se v mnohém od ostatních Kovačičových próz liší. Hrdiny jsou zábavné postavy a postavičky inspirované lidovou výzdobou slovinských včelínů. Jejich příběhy jsou podávány formou blížící se legendě, podobenství či anekdotě. Kovačičovi však nejde o literární hru s těmito žánry, naopak do popředí staví základní lidský rozměr těchto postav, jejich úsilí nalézt štěstí, smysl života, třeba i za etickými nebo dokonce fyzickými hranicemi, jejichž ustanovením se člověk zřekl části světa a možnosti setkat se se svým skutečným já. Prostředí slovinského Doleňska je kulisou pro působivé zkratkovité příběhy, které přesahují místo a čas, o nichž vyprávějí, a vyzývají k úvahám o našich vlastních životech.

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 96 stran

 • ISBN: 978-80-7272-133-7
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Rosa Montero  Tichý blázen

 • Kniha Tichý blázen (La loca de la casa, 2003) v sobě originálním způsobem mísí několik žánrů. Je to román, esej, autobiografie. Jde bezpochyby o autorčino nejosobnější dílo, v němž odkrývá svůj vnitřní svět podléhající nekonečné hře příběhů. Dává nám nahlédnout do nitra spisovatelů, oněch tichých bláznů, kde se prolíná skutečnost s fantazií a sněním, kde posedlost vyprávěním neustále osciluje mezi pochybnostmi a radostí z tvorby, kde je opojení imaginací vůdčím principem uchopení okolního světa i vlastního života. Dozvíme se tak, že Goethe beze studu poklonkoval mocným, Tolstoj byl člověk posedlý ďáblem a sama autorka že byla v dětství trpaslicí...

 • Fotografie na obalu Jan Horáček

 • Náklad 600 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-125-2
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Tahar Ben Jelloun  Posvátná noc

 • Volné pokračování knihy L'Enfant de sable (Písečné dítě, 1985), za nějž získal Goncourtovu cenu. V první knize se seznamujeme s dcerou, již despotický otec hned po narození přemění ve vytouženého syna a dá mu jméno Ahmed. V Posvátné noci otec umírá, vysvobozuje Ahmeda z tělesného prokletí a dovoluje mu stát se opět ženou. Z Ahmeda se stává Zahra a začíná vypravovat svůj neskutečný příběh... Posvátná noc byla přeložena do 45 jazyků a je bezesporu jedním z nejlepších románů 20. století.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z www.nekultura.cz.

 • Fotografie na obalu Karel Tůma

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 176 stran

 • ISBN: 978-80-7272-126-9
 • Cena: 208 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Miro Gavran  Judita

 • Novela Judita (první část autorovi biblické trilogie - následuje Křtitel a Pilát Pontský) vypráví jazykem nekralickým příběh hrdinné starozákonní ženy, která zachrání z vůle Boží židovský národ svým tělem, svou duší. Zlotřilého Holoferna autor vykresluje jako sympatickou postavu skutečně láskyhodnou, vzdělanou a sympatickou, leč Bohu se protivící. Starý zákon v nové interpretaci se tak vyjevuje v nesmírně kruté živočišnosti, která žel víře našeho věku se poněkud nedostává.

 • Poslechněte si ukázku z knihy, v dramatickém podání Heleny Karochové a Antonína Schullera (formát MP3, velikost 13MB), popřípadě slova samotného autora Miro Gavrana, tlumočená překladatelem Jarolavem Otčenáškem (formát MP3, velikost 10MB). Oba záznamy byly pořízeny na slavnostním uvedení knihy dne 15. listopadu 2007 v Café a knihkupectví Fra.

 • Přeložil Jaroslav Otčenášek

 • Foto Karel Tůma

 • Náklad 1000 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 112 stran

 • ISBN: 978-80-7272-122-1
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Henry Bauchau  Diotima a lvi

 • Kdysi dávno v Persii existoval národ, jehož předci byli lvi. Každý rok se mezi tímto národem a lvy vedla rituální válka. Diotima, následnice, se jako první žena této války účastní. Drobný, jemný text o bitvě princezny s jejím nepřítelem - lvem - na pozadí horkého orientálního bezčasí umožnil svést postmodernímu autorovi soukromou bitvu s klasickým mýtem - lvem, který tak často děsí postmoderní autory.

 • Přeložila Alice Kottová

 • Foto Karel Tůma

 • Náklad 600 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-120-7
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Jon Fosse  Melancholie I.

 • Za dvojromán Melancholia I, II (Melancholie I., II.) byl Jon Fosse v roce 2001 nominován na prestižní Cenu Severské rady za literaturu. Český čtenář dostává do rukou první část románu, jehož hlavní postavou je norský malíř Lars Hertervig (1830 - 1902). Během pobytu na akademii umění v Düsseldorfu, kde studoval u slavného norského malíře Hanse Gudeho, talentovaný krajinář Hertervig onemocní. Je na rok hospitalizován v psychiatrické léčebně v Gaustadu, patrně šlo o schizofrenii. Zbytek života tráví v ústraní, zcela bez prostředků. Okolí rodného Stavangeru určuje ráz jeho snových krajin a do mystických maleb se promítá prostředí protestantského hnutí kvakerů, kteří věřili, že každý člověk je veden vnitřním světlem Božího hlasu. Melancholie není malířovou biografií, ale monologem osamělého člověka o hledání smyslu života, lásky a Boha. Tento monolog vede vypravěče i čtenáře od prvotního rozčilení k melancholii, jež takové hledání provází. Fosseho román je jako malířské plátno - věty jako opakované tahy štětcem postupně v nepatrných variacích skládají celý obraz, celkovou náladu. Tíhu posedlosti a smutek z netečného světa.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z MF Dnes.

 • Přeložila Barbora Závodská

 • Foto Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 244 stran

 • ISBN: 978-80-7272-104-7
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Hans Henny Jahnn  Třináct podivných příběhů

 • Sbírka Třináct podivných příběhů (1954), poprvé představuje výrazného německého autora v českém překladu.

 • Přeložil Petr Slunéčko

 • Foto Jan Horáček

 • Náklad 800 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 188 stran

 • ISBN: 80-7272-099-6
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Menyhért Lakatos  Krajina zahalená dýmem

 • Jak vyzní v současnosti jeden z prvních románů s romskou tematikou? Odcizilo vzdělání dospívajícího chlapce Něguše vlastní komunitě? Podaří se mu nalézt ztracenou identitu? Ponořte se do krajiny zahalené dýmem a prožijte s hlavním hrdinou silný příběh, který se odehrává na konci třicátých let minulého století na pozdí tragických dějinných událostí v horthyovském Maďarsku.

 • První, opravené vydání.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu www.nekultura.cz.

 • Přeložil Jiří Milan

 • Foto Karel Tůma

 • Náklad 1000 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 414 stran

 • ISBN: 978-80-7272-113-5
 • Cena: 358 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Claude Pujade-Renaud  Macecha

 • Obyčejnost obyčejného vztahu dvou obyčejných lidí je jevištěm zobrazení krutosti a nemilosrdnosti šedého osudu člověka, toužícího po lásce a něze, která mu však stále uniká každičkým pohybem a gestem jeho bezvýznamnosti a s předzvěstí blížícího se konce.

 • Román Macecha (Belle-mere), oceněný cenou Goncourt des lycéens, formálně vybroušené dílo plné literárního šarmu a elegance, je jedinečnou variací na hořkosladkou chuť samoty v touze po alespoň trochu důstojném naplnění života.

 • Přložli Anna a Erik Lukavští

 • Foto Jan Horáček

 • Náklad 1000 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 150 stran

 • ISBN: 80-7272-100-3
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Mate Dolenc  Moře v čase zatmění slunce

 • Kniha Moře v čase zatmění slunce je vlastně Stařec a moře na Jadranu, můžete v ní však také objevit to co se stane, když budete moct číst anebo a především je poctou všem vypravěčům, snílkům i dobrodruhům, mořským vlkům ducha i těla a velkou poklonou jejich odvaze, houževnatosti a pokoře. Takže mnoho knih v jedné..

 • „Že už jste ten příběh starce čekajícího na poslední úlovek, na tu poslední rybu svého života, někde četli?
  A co ten o Bílé velrybě? A o malíři, který maloval moře mořem? V hlavě starce Sebalda jsou všichni. Všichni hrdinové knih Ernesta Hemingwaye, Hermana Melvilla, Alessandra Baricca, Julese Verna a dalších bardů oceánu. Žijí ve druhém, vysněném patře domu tohohle věkovitého pošetilce.
  V jeho fantazii. Za Pupkem světa, kam Sebald posílá měsíc co měsíc vzkazy v láhvi, aby je moře vyvrhlo zpátky na břeh ostrova. A tak je i tenhle stařík sám sobě ostrovem a podivínem, který si vysnil paralelní svět, a teď, když mu povolila kůže na krku i na rukou, už ani nerozezná, kde mezi nimi vést hranici. A k čemu taky. Má si vlézt jako cvičený křeček do rotujícího bubnu všednosti? Sny jsou pevnější než kámen, když dlouho naráží na stejnou skutečnost. Navíc - Sebald není sám. Je tu s ním chlapec Micun, který mu pomáhá, stejně jako Santiagovi v Hemingwayově knize malý Manolin. A přijíždí i krásná Ivana, a tak ani já už nerozeznávám, jestli je skutečnější moje, anebo Sebaldova realita... Slovinský spisovatel Mate Dolenc sepsal oslavný opus na všechny psavce, kteří si plní pera slanou modří, a já ani nevím, čím mě jeho příběh tak dostal. Možná proto, že nahlédl za Pupek světa. Možná pro tu lehkost a klid, který mě uhoupal, jako když na pramici na chvíli zavřete oči a šumění moře se vrací jako hlas z lastury. Nebo jen bledě závidím?“
  Ondřej Nezbeda, Instinkt č.45 (9. listopadu 2006)

 • Přeložila Hana Mžourková

 • Náklad 1000 ks, V2 lesklé lamino 130 x 200 mm, 238 stran

 • ISBN: 80-7272-082-1
 • Cena: 259 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Péter Esterházy  Pomocná slovesa srdce

 • „Mluvit umí ten, kdo umí doufat a naopak“ Ludwig Wittgenstein

 • Esterházy je neobyčejně nadaný jazykový ekvilibrista se zálibou ve využívání techniky citací z veškeré literatury, která kdy byla napsána. Nejinak je tomu i v knize Pomocná slovesa srdce, která s ohromným citem a dokonalou formou vypráví o jeho matce. Na knihu v podstatě navázal svým nejznámějším a nejopěvovanějším dílem Harmonia caelestis, v níž vystupuje jeho otec.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Lidových novin.

 • Přeložila Dana Gálová

 • Náklad 1000 ks, 94 stran

 • ISBN: 80-7272-011-2
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Sándor Tar  Šedý holub

 • Detektivní román drsné školy psaný perem holubím

 • Sándor Tar je jedním z největších maďarských spisovatelů. Ve svých magických textech často popisuje vize osamění v prostředí měst. Na tři sta stránkách tohoto románu nás očekávají mnohá překvapení. I přes ponuré ladění textu čtenář pocítí hřejivý pocit z existence všeobjímajícího vesmírného řádu.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Lidových novin.

 • Přeložil Milan Navrátil

 • Náklad 500 ks, 244 stran

 • ISBN: 80-7272-072-4
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Ahmadou Kourouma  Až odvolí divá zvěř

 • Třetí Kouroumův román Až odvolí divá zvěř je velkolepou směšnohrdinskou kronikářskou freskou, v níž nám Kourouma přibližuje politický život, řízený zákonitostmi, záhadami, mýty, náboženstvím černé Afriky. Byl za něj oceněn např. Cenou Inter. Za celoživotní dílo dostal nedávno Velkou Cenu Jeana Giona.

 • Přeložila Jana Karfíková

 • Náklad 500 ks, 286 stran

 • ISBN: 80-7272-002-3
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Feri Lainšček  Halgato

 • Román je zjednodušeně řečeno metaforou o lidech, kteří hledají přesah, vlastní čistou životní cestu. Prolíná se tu realita, sny, mytické motivy atd. Baladická próza se odehrává v slovinském kraji Prekmuří (SV Slovinska), hlavními postavami jsou Cikáni, kteří jsou bolestně konfrontováni s jiným sociálním světem i novou politickou skutečností. Důležitou roli tu také hraje hudba. Pro hlavního hrdinu románu Halgato je hudba středobodem světa, jiného, lepšího světa, do něhož stále častěji uniká.

 • „V moderní slovinské próze jsou dramatické i poetické příběhy z venkova zastoupeny mnohem víc než v české. Patří k nim také novela úspěšného petačyřicetiletého spisovatele Feri Lainsceka Halgato, temná „balada o romské duši, psaná tesknými tóny houslí a divokými rytmy krve“, jak se píše na záložce českého vydání z nakladatelství Dauphin. V příběhu titulního hrdiny se divoce střetá svět archaického cikánství s umírněným tíhnutím k asimilaci a kulturnímu sblížení s většinovou společností. Setkáváme se tu s motivy pohádkově čisté dětské nevinnosti, bratrské obětavosti i lásky, ale také s brutálními vášněmi, erotikou a zločinem. Za podobně silnými náměty se čeští spisovatelé v meziválečném období vydávali na Podkarpatskou Rus, slovinský autor jej nalezl v romské osadě.“ Viktor Šlajchrt, Respekt 1/2005

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Respektu (12/2005 – formát GIF, 114 kB).

 • Přeložil Aleš Kozár

 • Náklad 500 ks, 190 stran

 • ISBN: 80-7272-068-6
 • Cena: 188 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Frédérick Tristan  Hrdinné útrapy Baltazara Kobera

 • „V dobách dávno minulých, kolem roku 1580, žil v Budyšíně člověk, který se musel zabývat mnohem více smrtí nežli životem...“ Tak začíná tento proslulý román neméně proslulého autora Hadí písně, román o cestě a zasvěcení na pozadí tajemného středověkého světa víry a mystiky.

 • Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím DharmaGaia.

 • Přeložil Oldřich Kalfiřt

 • Náklad 1000 ks, 218 stran

 • ISBN: 80-7272-001-5, ISBN: 80-8668-524-1
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Tahar Ben Jelloun  Tichý den v Tangeru

 • „Novela Tichý den v Tangeru spisovatele Tahara Ben Jellouna bezesporu patří k literárním skvostům, nad nimiž si člověk uvědomí, že stojí za to texty překládat, knihy vydávat. Zásluhou nakladatelství Dauphin, navíc v pěkném překladu A. a E. Lukavských, se tak můžeme seznámit s tvorbou světoznámého Maročana, básníka a prozaika, jenž v současné době žije v Paříži a je známý i tím, že se vyjadřuje k otázkám arabského světa.“ www.livres.cz

 • Přeložili Anna a Erik Lukavští

 • Náklad 500 ks, obálka z přírodního kartonu, 88 stran

 • ISBN: 80-7272-057-0
 • Cena: 148 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Daniel Pennac  Obchodnice s prózou

 • Velký román o malých lidech z prostředí pařížského Žižkova - Belleville -, psaný stylem strhujícího detektivního thrilleru a la Raymond Chandler.

 • Spolu s Mladou Frontou v jejich detektivní edici.

 • Přeložila Eva Misařová

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 440 stran

 • ISBN: 80-86019-69-1, ISBN: 80-204-0956-4
 • Cena: 266 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jean-Philippe Toussaint  Fotoaparát

 • Text jednoho z nejvýznamnějších představitelů „nového nového románu“, kterým se proslavil po celém světě, především však ve fotogenickém Japonsku.

 • Přeložila Jovanka Šotolová

 • Náklad 1000 ks, 104 stran

 • ISBN: 80-86019-34-9
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Jean-Philippe Toussaint  Televize

 • „... a pak je také nutné přestat se dívat na televizi, což ovšem s sebou přináší spoustu dalších problémů a námětů k zamyšlení.“

 • Přeložila Jovanka Šotolová

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 140 stran

 • ISBN: 80-7272-018-X
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Jean-Philippe Toussaint  Autoportrét

 • Není to román, ale soubor dvanácti autobiografických textů, postřehů o různých místech na Zemi. Ovšem kdo by čekal cestopisné črty, bude zklamán. Jednotlivé texty nesou sice zeměpisná jména: Tokio, Berlín, Praha, Japonsko, Tunisko, Vietnam..., avšak jejich námětem jsou, jak je pro Toussainta typické, skutečně jen drobné zážitky, které vyznívají komicky nebo trochu šokují.

 • Přeložila Jovanka Šotolová

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 80 stran

 • ISBN: 80-7272-056-2
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Michel Leiris  Aurora

 • Román-apoteóza francouzského spisovatele, básníka a etnologa je zároveň jeho jediným imaginace a víry v svobodu ducha.

 • Přeložil Michal Novotný

 • Náklad 1000 ks, 184 stran

 • ISBN: 80-86019-32-2
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

 • (prodej zastaven)


*Georges Bataille  Madame Edwarda, Zemřelý

 • Příběhy o erotice, smutku a smrti reflektují autorovo myšlení, směřující k nalezení vnitřní, mystické zkušenosti.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 1000 ks, 104 stran

 • ISBN: 80-86019-56-X
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Roger Caillois  Pilát Pontský

 • Anti sci-fi novela o tom, co předcházelo Pilátovu rozhodnutí a co ukazuje, že se mohl rozhodnout jinak.

 • Přeložil Josef Pospíšil

 • Náklad 1000 ks, 104 stran

 • ISBN: 80-86019-42-X
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

 • (prodej zastaven)


José Cardoso Pires  O delfínu

 • Hlavní osou románu portugalského autora je historický čas symbolizovaný jednotlivými postavami, jehož podstatu Pires odhaluje, aby mohl pochopit logiku dějinného procesu a roli člověka v něm.

 • Přeložila Pavla Lidmilová

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu, 232 stran

 • ISBN: 80-86019-70-5
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Radoslav Vojvodić  Kierkegaard v kočáře

 • Metafyzický román známého srbského básníka a prozaika. Tajemná sonda do myšlení a života proslulého filozofa, autora Svůdcova deníku, kolem kterého se také odehrává celý děj.

 • Přeložila Pavla Králová

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 156 stran

 • ISBN: 80-86019-78-0
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Brigitta Trotzigová  Živí a mrtví

 • Ponuré prózy provází neustálý kontrast mezi tmou a světlem, člověk se v nich potýká s temnými silami, které ho zbavují citu a vůle. Jedině láska se objeví jako světlo v temnotách. Ztracený hlas prastarého dědictví jazyka obsahuje i náboženskou řeč, řeč rituálů a mýtů.

 • Přeložila Jana Holá

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 159 stran

 • ISBN: 80-7272-040-6
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Philippe Raymond-Thimonga  Podobenství

 • Dnes se v hotelu na předměstí jakéhosi západního města ubytoval nový host. Jmenuje se Vincent Lauze, je mu asi čtyřicet. Vytáhlý, unavený muž má na sobě nepatřičné černé šaty a možná je to Bůh....

 • Přeložila Jovanka Šotolová

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu. 84 stran

 • ISBN: 80-7272-048-1
 • Cena: 138 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*J. M. G. Le Clézio  Mondo a jiné příběhy

 • „O Le Cléziovi se již přes třicet let píše jako o nejvýraznějším zjevu současné francouzské prózy. Nostalgické, do modra laděné příběhy o nevinnosti preindustriálního světa, o kontrastu většinou bezejmenného místa, před nímž je třeba se zachránit útěkem, a moře, které je spolu s pouští nejčastějším prvkem v Le Cléziově díle a zároveň symbolem vnitřní svobody. Hrdinové, často děti, utíkají z nudného světa dospělých, tak jako holčička z povídky Lullaby, do fantastického světa příběhů, které jsou jedinou pravou realitou.“ Lidové noviny, 26. května 2001

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 216 stran

 • ISBN: 80-7272-039-2
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Nálbij Qujoqua  Černá hora

 • ... rozhněvaná višeň odchází ze dvora, jabloně přejí milencům a déšť čeká, až mu básník postaví malý domek, kde by se s ním a s jeho přáteli mohl setkávat k přátelských besedám, toť Nálbij Qujoqua, nejvýznamnější osobnost současné čerkeské literatury.

 • Přeložil Václav Černý

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 134 stran

 • ISBN: 80-7272-005-8
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Thomas Gunzig  Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět

 • V titulní povídce trojice „vygumovaných“ mladíků stopující Minitrip nejprve při couvání autem nechtěně rozmašíruje a pak se potřebují jejího těla zbavit; avšak čím více tupouni mlátí dívku heverem po hlavě, aby dobili její ještě dýchající schránu, tím je stopařka živější...

 • Jednotlivé texty Thomase Gunziga z povídkového souboru Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět rozhodně nespojuje nějaká myšlenka všeobjímajícího humanismu. Je to naopak zvrácenost a absurdita a také variace na postavu Minitrip - robinzonku s osudem mučednice, jež se stává patologickým naplněním jednoho erotického snu, perverzní aristokratku podléhající svým úchylným libůstkám či tragickou oběť kurzu historické zkušenosti... Názvuky stěžejních dějinných okamžiků 20. století i rozostřená prezentace velkých témat moderního světa, prolínající všemi povídkami, jako by byly shrnuty ve zkušenosti vypravěče podobenství s názvem Poslední nitrožilní injekce Jeana-Pierra X.: nezměrné úsilí vynaložené na pokoření rekordu v hloubkové těžbě není pomyslnou branou k úspěchu či bohatství, ale pouhou zastávkou na cestě lidstva k věčnému zatracení...

 • Přeložil Petr Himmel

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 140 stran

 • ISBN: 80-7272-019-8
 • Cena: 168 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Branimir Šćepanović  Smrt pana Goluži

 • „Už nevím, kdo jsem ani kde jsem: očekávám nějaký zvuk, jakoukoli vůni nebo viditelnou známku života, třeba pak uvěřím, že s mými vzpomínkami nevyhaslo i poslední světlo. Ale doufám zbytečně: vznáším se v úplné temnotě prostoru a času - necítím ani své vlastní tělo - jako ztracené zrnko prachu, které kupodivu má jen vědomí o své zbytečné existenci. Toto je smrt, pomyslil jsem si a otevřel oči.“

 • Povídková kniha proslulého srbského spisovatele a scenáristy, na jejíž motivy byl natočen neméně proslulý americký film a napsána česká opera.

 • Přeložila Zoja Segi

 • Náklad 300 ks, 105 stran

 • ISBN: 80-7272-058-9
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

*Helle Helle  Zbytky

 • Sbírka povídek dánské spisovatelky. Tématem jejich minimalisticky psaných povídek jsou partnerské vztahy a samota, tedy osudovost člověka postmoderního věku.

 • Náklad 300 ks, obálka z přírodního kartonu, 92 stran

 • ISBN: 80-7272-052-X
 • Cena: 145 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Joao Guimaraes Rosa  Velká divočina: cesty

 • Dramatický román z roku 1956 prošel v mnoha překladech světem jako ojedinělý obraz brazilského vnitrozemí, „velké divočiny“, které bylo počátkem dvacátého století krajem nehostinným, ale uhrančivým svou drsnou exotičností. Strhující příběh zbojníků, kteří chtějí pomstít smrt svého vůdce, je zároveň příběhem osudové lásky. Střetávají se tu síly dobra a zla na poli válečném i v nitru muže, osudově spjatého s přítelem, který jej provází na nebezpečné cestě životem.

 • Vydáno spolu s nakladatelstvím Mladá Fronta.

 • Přeložila Pavla Lidmilová

 • Náklad 500 ks, 440 stran

 • ISBN: 80-204-1039-2, ISBN: 80-7272-0295
 • Cena: 289 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slova.

Fernando Arrabal  Kámen bláznivosti

 • Arrabalův Kámen Bláznivosti vychází v roce 1963 a vůbec jako první v podnadpisu nese název „kniha panická“. Nikoho tedy neudivuje, že se první historická črta o Paniku váže k tomuto datu i založení celého „hnutí“ – již Bretonův „První Manifest Surrealismu“ přiřkl snu zásadní, činnou roli v zázračném lidském objevování, jemuž je ozvěnou: „Já do budoucna věřím v nová prolínání obou těchto zdánlivě tak protikladných stavů, jakými je sen a skutečnost, v počátek jakési absolutní reality, surreality, mám-li to tak říct. Přesně o její dobývání usiluji.“

 • Z francouzského originálu La pierre de la folie (1963, Paris) přeložil, doslov napsal a poznámkami opatřil Denis Molčanov.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Osm originálních ilustrací Rolanda Topora.

 • Náklad 500 ks, V8 207 x 294 mm, 128 stran

 • ISBN: 978-80-7272-408-6, ISBN: 978-80-7272-298-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-299-0 (ePub)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

 • Vychází současně elektronicky:


*André Breton  Arkán 17

 • Úchvatná básnická transpozice mýtů, souboj mužského a ženského principu v příběhu lidských dějin.

 • Přeložil Zbyněk Havlíček

 • Náklad 1000 ks, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-03-9
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

*André Breton  Nadja

 • Excelentní text spojující komentáře a deníkové záznamy ze zázračných setkání s ženou-fantomem.

 • Přeložila Jarmila Fialová

 • Náklad 1000 ks, 160 stran

 • ISBN: 80-86019-14-4
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

André Breton  Spojité nádoby

 • Nový překlad zásadního díla surrealismu.

 • Přeložila Jarmila Fialová

 • Náklad 1000 ks, 196 stran

 • ISBN: 80-86019-26-8
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

*André Breton  Šílená láska

 • Dílo vyjadřující surrealistické principy jednoty Lásky, Svobody a Poezie.

 • Přeložila Stella Pavlovská

 • Náklad 1000 ks, 160 stran

 • ISBN: 80-86019-15-2
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

André Pieyre de Mandiargues  Nestydatá brána

 • Jeden z nejznámějších mistrů krátké prózy mísí ve svých povídkách krásu s ošklivostí, fantasknost s krutým realismem, erotičnost se smrtí.

 • Přeložil Ladislav Šerý

 • Náklad 1000 ks, 120 stran

 • ISBN: 80-86019-01-2, ISBN: 80-86013-01-4, Maťa
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

Julien Gracq  Na argolském zámku

 • Lyrický román o nejzazších polohách lásky, života a smrti.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 1000 ks, 160 stran

 • ISBN: 80-86019-12-8
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

René Crevel  Diderotův klavír

 • Vášnivá kritika náboženství a křesťanství zvláště z dob, kdy surrealisté měli pravdu.

 • Přeložil Jan Vaněk

 • Náklad 1000 ks, 168 stran

 • ISBN: 80-86019-02-0
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

Leonore Carringtonová  Dole

 • Deník šílenství slavné malířky, zachycující její pobyt v psychiatrické léčebně, autentický text plný trýznivé imaginace.

 • Přeložil Prokop Voskovec

 • Náklad 1000 ks, 96 stran

 • ISBN: 80-86019-28-4
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Francouzský surrealismus.

Kalin Terzijski  Máte někoho, kdo vás miluje?

 • Máte někoho, kdo vás miluje? Sběratel cenností? Žebrák? Osmdesát tisíc mil pod Ženským trhem?

 • Povídkový soubor Máte někoho, kdo vás miluje? je první knihou bulharského prozaika a básníka Kalina Terzijského převedenou do češtiny. Obsahuje šestnáct textů, jejichž společným tématem není ani tak láska – ač by to název mohl napovídat – jako spíš život sám, ve svých nejrozmanitějších podobách, včetně těch nejpodivnějších a nejgrotesknějších. Hrdiny těchto mikropříběhů sledujeme často v situacích, které se na první pohled jeví jako banální (procházka městem v lijáku, setkání se žebrákem), ale nakonec se ukazují být klíčovými a v určitém smyslu mezními. Terzijski umí nejenom bravurně popsat proměnu „spořádaného“ muže v bestii nebo zmapovat život obyčejného člověka, má i výjimečný smysl pro absurdno a (černý) humor.

 • Přeložil Ondřej Zajac.

 • Náklad 2000 ks, V2 110 x 175 mm matné lamino, 184 stran

 • ISBN: 978-80-7272-737-7, ISBN: 978-80-7272-738-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-739-1 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Rodaan Al Galidi  Autista a poštovní holub

 • Janine ve svých sedmnácti letech podivně otěhotní. Tak trochu zvláštní nehoda, neboť otcem je brčko. Narodí se jí syn Geert postižený Aspergerovým syndromem. Geniální autista.

 • Ukázku z této knihy přinášejí Čítárny.

 • Náklad 2000 ks, V2 110 x 175 mm matné lamino, 176 stran

 • ISBN: 978-80-7272-704-9, ISBN: 978-80-7272-705-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-706-3 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Jelena Lengoldová  Iluzionista

 • Iluzionista přináší povídky o lásce naplněné i nenaplněné, o všedních každodenních věcech i o hodnotách, které lze pocítit jen ve výjimečných momentech. Vyprávění se promítá v různých podobách, od zjevného realismu k mnoha jiným žánrům, detektivce, thrilleru nebo erotické povídce.
  Lengoldová se představuje jako jasnozřivý pozorovatel drobných detailů a prchavých citových záchvěvů. V povídkách jako Mohla jsem to být já, „Stín“ nebo „Ofélie, odejdi do kláštera“ se jí velmi osobitým způsobem daří propojovat tělesnou schránku s duchovnem. Nezáleží na tom, jak všednodenní jsou situace, které autorka popisuje – motivy odloučených milenců, rozpadlých manželství nebo nenaplněných očekávání –, Lengoldová se soustavně pídí po autenticitě a k jejímu nalézání se staví se sofistikovanou ironií, výrazným znakem své literární tvorby.

 • Náklad 2000 ks, V2 110 x 175 mm matné lamino, 184 stran

 • ISBN: 978-80-7272-710-0, ISBN: 978-80-7272-711-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-712-4 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Herman Charles Bosman  Pětilibrová bankovka

 • Jihoafrický O'Henry Vás přichází rozptýlit a pobavit drobnými povídkami plnými humoru i jízlivostí.

 • Pětilibrová bankovka (v originále Maraton v Bekkersdalu) je jednou ze dvou povídkových knih proslulého významného jihoafrického spisovatele Hermana Charlese Bosmana, které bývají označovány jako „historky z voorkamery“. Odehrávají se totiž v „předsíni“ transvaalského poštmistra Jurieho Steyna, kde se počátkem padesátých let pravidelně scházejí na kus řeči místní farmáři. Někdy se z jejich replik jako ze střípků mozaiky rodí souvislejší vyprávění, častěji však samorostlí Búrové plácají páté přes deváté a jen občas se z jejich vícehlasu vynoří příběh či anekdota. Rozhovory obyčejně uvádí do pohybu informace o dění „venku“, s níž přátele seznamuje vášnivý posluchač rozhlasu a čtenář novin At Naudé. Rázovitý mikrokosmos Groot Marica a jeho lokální měřítka se střetávají s „velkým světem“. V kombinaci se vzájemným popichováním besedníků a jejich leckdy poněkud pofiderními názory vytváří tento konflikt okouzlující směs humoru, satiry a mnohostranné ironie, jež z Bosmana učinila „nejmilovanějšího jihoafrického spisovatele“. Jen tu a tam probleskne jinak nesmírně zábavnými povídkami nostalgie po mizejícím světě starého Transvaalu.

 • Náklad 1000 ks, V2 110 x 175 mm matné lamino, 236 stran

 • ISBN: 978-80-7272-417-8, ISBN: 978-80-7272-304-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-605-8 (ePub)
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Myrto Azina Chronides  Experiment (milostný)

 • Může být lékařský experiment milostný? A milostný lékařský? A co na to Jorge Louis Borges?

 • Experiment je studie duše a erotické lásky. Sexuální vztah je leitmotivem, který prochází napříč většinou povídek. Již od začátku si On a Ona, protagonisté knihy, slíbí, že podstoupí „experiment“: pochopit povahu erotické lásky pomocí abstinence od milostného aktu a oddáním se psaní. Ona je hrdou ženou zakládající si na vlastní svobodě. On je moudrým mužem, jenž věří, spolu se Sokratem, že jediné, co ví, je, že neví nic. Kniha je originálním dílem, které nezapadá do žádného z tradičně vymezovaných žánrů.

 • Čtěte „Nemocnici na kraji Kypru“! I sestra Ina je tu jiná.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítárny.

 • Z řečtiny přeložila Pavla Drápelová

 • Náklad 1000 ks, V2 110 x 175 mm, 184 stran

 • ISBN: 978-80-7272-490-1
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Riku Korhonen  Lékařský román

 • Sex, ketamin a rock'n roll ve Finsku. Štěstí v neštěstí společnosti blahobytu aneb kniha věnovaná Georgovi W. Bushovi, velikému lékaři národů.

 • Velkolepý román finské vycházející liteární hvězdy na pomezí porna, příručky uživatele ketaminu a existenciální sondy euroamerické civilizace, vše patřené vypouklým zrcadlem Finska. A to vše v postmoderním hávu, inu hledejte pravého lékaře této civilizace!

 • Lékařský román je mistrným vylíčením lásky, smrti a politiky. Vypráví příběh čtyř propletených osudů na hranicích jednoho impéria. Konec roku 2003 je v mnoha ohledech horký a intenzivní, z hlediska politiky i života jednotlivců. V Iráku slibují západní armády provázení obyvatel na cestě k demokracii a kapitalismu. Daleko od tohoto bojiště, v severoevropském přístavním městě, tráví výzkumný pracovník, třicátník Niklas, čas popíjením a obavami o přítelkyni Innu, jejíž otec umírá na rakovinu. Jedné noci uzří Niklas vizi, která jej promění. Uvěří, že nalezl lék na Inniny obavy. Ale Niklas musí čelit skutečnosti, že dosahy vlastních činů nelze vždy předpovědět. Ve své třetí, bravurne napsané novele, skládá finský autor Riku Korhonen dohromady nezapomenutelným způsobem spletitý příběh, poutavou analýzu mediální války a romantický text prostoupený jemným humorem.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítárny.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 145 x 200 mm, 438 stran

 • ISBN: 978-80-7272-583-0, ISBN: 978-80-7272-584-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-585-7 (ePub)
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Iris Hanika  To podstatné

 • Staženo z prodeje, uvedeno chybné jmého překladatele, tímto se nakladatel všem omlouvá. Nový tisk se připravuje, na požádání bude zdarma vyměněn.

 • Být nešťastným se může stát celoživotním úkolem. V životě Hanse Frambacha je pocit neštěstí tím zásadním. Jako zaměstnanec Institutu pro spravování minulosti vyhodnocuje pozůstalosti obětí nacismu a neštěstí tak dokonce i archivuje. Ústředním tématem knihy však není osobní paměť, ale byrokratizovaná kultura paměti, která se stále více vzdaluje od prvotního popudu - hrůzných činů holocaustu. S románem Das Eigentliche podává Iris Hanika naléhavou výpověď o tom, jak nakládáme s minulostí.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 110 x 175 mm, 216 stran

 • ISBN: 978-80-7272-492-5
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

André-Marcel Adamek  Největší ponorka na světě

 • Hrabalovské pábení odehrávající se na dně moře i společnosti...

 • Big Lebowski jako námořník, kurva, která není kurvou, alkohol a velká ruská ponorka! Thriller plné bolestivé krásy z prosté lidské soudržnosti.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Přečtěte si recenze na tuto knihu z časopisu Tvar.

 • Přeložil Tomáš Kybal.

 • Náklad 600 ks, V2 110 x 175 mm, 208 stran

 • ISBN: 978-80-7272-411-6, ISBN: 978-80-7272-365 (pdf), ISBN: 978-80-7272-366-9 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

 • Vychází současně elektronicky:


Janusz Rudnicki  Pojďte, jdeme!

 • Jako ředitel jednoosobového pojízdného cirkusu vás zvu na představení o jednom výbuchu a jeho nebývalých důsledcích. Jsou to fakta, a to skutečně holá, promíchaná v míchačce poněkud choré fantazie, přiznám se. Za směšnou cenu jednoho lístku se, milý čtenáři, ocitneš pod kopulí světa umělce lisovaného za studena. JR

 • Do Gdaňska se v polovině 90. let vrací z emigrace v Německu spisovatel. Na balkóně svého bytu ve věžáku se právě vítá se sousedy, když silný výbuch plynu promění budovu v ruiny. Jen zázrakem zachránění nájemníci, kteří přišli o střechu nad hlavou, se rozhodnou vydat na cestu... do Německa. Přidají se ke skupině dělníků nuceně nasazených za III. říše vedené agilním Mleczarzem, který chce vymoct od německé vlády vyšší odškodnění. Akce se roztáčí na plné obrátky: uvěznění na hranici, dopravní nehoda, výstřely na polském konzulátu a nevybuchlá bomba, jejíž zneškodnění způsobí gigantickou dopravní zácpu. Bez ohledu na překážky pokračuje groteskní procesí dál. Klusající narace, slova klopýtající o sebe, bezedné útroby hovorového jazyka. Próza prosáklá atmosférou karnevalu, šílená a očišťující.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny.

 • Náklad 600 ks, V2 110 x 175 mm, 184 stran

 • ISBN: 978-80-7272-392-8, ISBN: 978-80-7272-282-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-283-9 (ePub)
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Goran Vojnović  Proč na tebe každej sere aneb Čefurové raus!

 • Autorova prvotina, za kterou ihned získal prestižní cenu Prešernova fondu a cenu Kresnik deníku Delo. Děj se odehrává v lublaňské čtvrti Fužine (Fužiny) a popisuje tématiku „čefurů“, tedy přistěhovalců ze zemí bývalé Jugoslávie ve Slovinsku. Na motivy románu vznikla i úpěšná divadelní hra.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu Knihožrout.

 • Přeložil Aleš Kozár

 • Třetí svazek edice Pop.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 110 x 175 mm, 256 stran

 • ISBN: 978-80-7272-255-6
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Björn Larsson  Filologův sen

 • Devět povídek klasického střihu se nekomplikovaně zabývá různými formami objevitelství. Hrdinou je speleolog, který prochází jeskynními systémy stále hlouběji až... Virolog důsledně putující za Nobelovou cenou až..., filolog hledající univerzální systém jazyka až ..., astrfoyzička hledající lásku uprostřed hvězdokup až... Kniha je průvodcem po lehce intelektuální dobrodružstvích ducha jemně parodující současný těžce intelektuální univerzitní systém bádání.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny, upozorňují na ni i Skandinávský dům, Literární noviny a Česká televize.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu iLiteratura.cz.

 • Ze švédského originálu Filologens dröm (2008) přeložila Helena Stiessová.

 • Edice Pop, určená nejen pro dny letní a prázdninové.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 110 x 175 mm, 280 stran

 • ISBN: 978-80-7272-384-3
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

Wladimir Kaminer  Ruské disko

 • Ruské disko (něm. orig. Russendisko) je taneční večer ruské hudby, který v 90. letech začal provozovat Vladimir Kaminer v proslulém berlínském squatu Tacheles. A je to také soubor krátkých povídek, nazvaný podle jedné z nich. Autor s nezaměnitelným suchým humorem a sebeironií nejprve vypráví o své emigraci z rozpadajícího se Sovětského svazu do Berlína, poté o problémech, které zažívá, když se pokouší začlenit do života německé metropole. Podobně líčí i všednodenní, ovšem obvykle nevšedně bizarní osudy imigrantů, kteří se snaží hledat na Západě své štěstí.

 • Vše, co potřebujete vědět o ruském disku, najdete zde.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny a upozorňuje na ni i Inforum.

 • Kniha zahajuje novou edici Pop, určenou nejen pro dny letní a prázdninové.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 110 x 175 mm, 192 stran

 • ISBN: 978-80-7272-241-9
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Pop.

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk