Jiné a také zábavné

*Jan Švankmajer  Síla imaginace

 • Ojedinělá rukověť k filmové tvorbě předního světového režiséra. Nerealizované scénáře, dokumenty, rozhovory, explikace a komentáře k filmům, uspořádané a doplněné zasvěcenou studií Františka Dryjeho. Neocenitelná publikace pro všechny milovníky dobrého filmu, zázraků a nadskutečna.

 • Vyšlo ve spolupráci s Mladou frontou.

 • Náklad 1000 ks, 272 stran

 • ISBN: 80-7272-045-7
 • Cena: 269 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Film.

*Antonín Matzner, Jiří Pilka  Česká filmová hudba

 • Průřez tvorbou našich hudebních skladatelů, kteří spojili své dílo s filmovým fenoménem. První a jedinečná monografie k rukám laiků i odborníků, doplněno řadou rejstříků.

 • Náklad 500 ks, 456 stran

 • ISBN: 80-7272-013-9
 • Cena: 458 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Film.

David M. Buss  Evoluce touhy

 • Netradiční a přelomová monografie o lidské sexualitě z pozice evoluční psychologie. První publikace evoluční psychologie o sexuálních strategiích vycházející v češtině. Tento nový směr v psychologii se snaží rekonstruovat problémy, které museli řešit naši předkové ve svém primitivním prostředí a z těchto premis odvodit jejich současné chování.
  Kniha je zvláště cenná tím, že nám pojmenovává a zpřehledňuje naše neuvědomované motivy, potřeby, postoje a následně i tužby, přání. Může nám pomoci, abychom více porozuměli různým partnerským/manželským rozporům, nevěrám, rozchodům, tahanicím o děti...
  Určeno, psychologům, socilogům studentům psychlogie, biologie a příbuzných oborů především však laické veřejnosti.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z iLiteratura.cz.

 • Překladu Josef Hausmann

 • Předmluva Eduard Bakalář

 • Koláž na obalu Miroslav Huptych

 • Náklad 1000 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 150 x 215 mm, 392 stran

 • ISBN: 978-807272-214-3
 • Cena: 399 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Dauphin komerční.

 • Vychází současně elektronicky:


Lipnický listář

 • Příležitostný krásný tisk historický listin zachycující 650 letou historii obcí Lipnice a Markvartce.

 • Na základě archivních listin kniha dokumentuje třísetletou historii obce od vrcholného středověku do počátků novověku. Autoři při přípravě publikace vycházeli zejména ze zápisů Zemských desek brněnských, ze souboru stavovských listin a z dalších historických pramenů.

 • Uvedené historické listiny, převážně právního charakteru, rovněž zajímavě dokumentují 650 letou písemně doloženou tradici rybníkářství v obci a okolí.

 • K vydání připravili Jiří Pejša a Tomáš Slavický.

 • Náklad 100 ks, V2 sametové lamino chlopně, 208 x 208 mm, 94 stran

 • ISBN: 978-80-7272-000-2, ISBN: 978-80-7272-001-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-002-6 (ePub), ISBN: 978-80-7272-003-3 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Jan Řehounek  Nymburk literární

 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Kaplanka.

 • Literární průvodce města Nymburk nám toto půvabné polabské městečko představuje nejen optikou jeho nejslavnějšího spisovatele Bohumila Hrabala.
  První část knihy se věnuje tématu Nymburk ve starší české literatuře vychází ze zmínek ve středověkých kronikách, představuje místní humanistické básníky a spisovatele, připomíná lidovou slovesnost a přes období národního probuzení se dopracuje až k literárnímu životu ve městě v první polovině 20. století.
  Druhá část nazvaná Ulicemi města za literáty je lierární průvodce městem s více jak sedmdesáti zastaveními doplněnými dalšími medailony třiceti autorů. Zajímavými zastávkami jsou místní tiskárny, knihovna, divadlo, muzeum, nakladatelství...
  Třetí část s názvem I současný Nymburk literárně žije nejprve představí současný literární a kulturníživot a posléze uvede 25 literárních autorů narozených po roce 1945.

 • Sepsal, sestavil a všemi náležitostmy vybavil Jan Řehounek.

 • Náklad 500 ks, V2 chlopně matné lamino, 170 x 170 mm, 296 stran

 • ISBN: 978-80-7272-798-8, ISBN: 978-80-7272-799-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-800-8 (ePub), ISBN: 978-80-87523-17-9 (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-18-6 (pdf) (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-19-3 (ePub) (Kaplanka)
 • Cena: 380 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Gualdo Priorato  Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského

 • Čtenářské vydání dosud knižně nepublikovaného životopisu slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna od neméně slavného italského barokního historika Gualda Priorata. Doplněno předmluvou Alessandra Catalana, ukázkami původního vydání a řadou dobových ilustrací.

 • Přeložila Eva Klímová.

 • Úvodní slovo Alessandro Catalano.

 • Náklad 1000 ks, V8 130 x 200, 340 stran

 • ISBN: 978-80-7272-836-7, ISBN: 978-80-7272-837-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-838-1 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

David Benatar  Druhotný sexismus

 • Rukověť emancipovaného muže k důstojné sebeobraně mužství. Kniha, o které se na Gender Studies neučí.

 • Kniha Druhotný sexismus otevře další obzory všem, kdo v zajetí výchovy, zažitých předsudků a sociálního tlaku neviděli elementární pravdy. Samozřejmě, proč by ženy neměly rukovat do armády? Jakým právem je intimní soukromí žen (třeba ve věznicích či veřejných záchodcích) zohledňováno více? Proč by si kluk nesměl pod imperativem „kluci přece nebrečí“ pobrečet, když se praští do palce? Proč jsou ženy za stejný přečin statisticky trestány méně? Proč se ve válečných konfliktech píše především o utrpení žen (a dětí), když jsou masakrováni hlavně muži – vojáci i civilisté? A hlavně – proč je život muže považován za méněcennější? Vždyť považte, co hlásili v televizi – při zemětřesení zahynulo tisíc lidí, z toho více než polovina žen a dětí! Jako by se ztráta mužských životů nepočítala! Je velkým přínosem Betanárovy knihy, že tyto a mnohé další otázky rozebírá a přináší důkazy o licoměrnosti nositelů „moderního myšlení“. Zároveň zbavuje iluzí ty, kterým se dvojí metr pro muže a ženy natolik vryl do podvědomí, že jej dosud brali jako samozřejmost.

 • V tomto světle se jeví tato kniha, která se stane kládou v oku genderovým „pseudovědkyním“ velmi odvážným a prospěšným počinem, a to zejména proto, že kromě úžasného faktografického výčtu se autor drží přísné argumentační logiky.

 • Přeložil a slovem doprovodil Josef Hausmann.

 • Náklad 1000 ks, V2 chlopně 145 x 210 mm, 398 stran

 • ISBN: 978-80-7272-851-0, ISBN: 978-80-7272-852-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-853-4 (ePub)
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

George Mikes  Jak být chudým

 • Naučte se být chudým od opravdového odborníka...

 • Citlivá, ironická a velmi vtipná kritika nástrah velkých peněz jistě přesvědčí každého strádajícího boháče o tom, že se vyplatí být chudým – a šťastným.

 • Celoživotní nuzák, George Mikes, nás učí chudobě s elegancí, nadšením a vtipem. Již jako mladý si dobře uvědomoval nevýhody vlastnictví velkého majetku a později dovedl až k dokonalosti způsoby, jak se tomuto zlu vyhýbat a o své těžce nabyté zkušenosti je ochoten se s nadšením podělit. V kapitolách Střez se peněz, Lakota a Dobré kšefty nám ukazuje, čeho se vystříhat, abychom se nedopatřením nestali zámožnými. Osvětluje nám základní principy chudoby a seznamuje nás s promyšleným systémem, jak chudobu snášet s náležitou důstojností.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Fotografie Jan Horáček a František Bína.

 • Náklad 1000 ks, V2, 120 x 200 mm, 148 stran

 • ISBN: 978-80-7272-833-6, ISBN: 978-80-7272-835-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-834-3 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Petr Rybář  Ostrovy pastýřů (cesta kněze)

 • Životní cesta kněze. Civilní zpověď o váze kněžství. Zápisky a krásách, úskalích a hlubinách i nekonečných prostorách kterými prochází muž, který se rozhodl pro povolání Sluhy Božího.

 • Náklad 500 ks, V2, 107 x 177 mm, 80 stran

 • ISBN: 978-80-7272-586-1, ISBN: 978-80-7272-588-5 (ePub), ISBN: 978-80-7272-587-8 (pdf)
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Martin Rasper  Urban gardening (zahrady ve městě)

 • Užijte si vlastní čerstvé zeleniny a rukou hnoje přímo ve městě. Čtěte, sejte, plejte, sklízejte! Podle novináře a autora knihy Martina Raspera by se zahrady měly stát součástí měst. Tato kniha pojednává o „Zahraničení ve městě“ a ekologickém a kulturním pozadí tohoto zdánlivě nového fenoménu.

 • Doplněno řadou praktických rad.

 • Náklad 1000 ks, V2 150 x 215 mm lamino, 188 stran

 • ISBN: 978-80-7272-562-5, ISBN: 978-80-7272-563-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-564-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Josef Horák  Krkonošské koledy

 • Pro čas Vánoční i kolední.

 • Reprint původního nedostupného vydání jedinečné sbírky koled z třicátých let.

 • Doplněno notovými záznamy a dobovými obrázky.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 200 x 280 mm, 136 stran

 • ISBN: 978-80-7272-461-1, ISBN: 978-80-7272-578-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-579-3 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Dick Hebdige  Subkultura a styl

 • Poznejte známku punku, punkujte poučeni!

 • Teoretický průvodce k veškerému punkování, holigenství či squatování a jinému radostnému blbnutí, neboli užitečná podrobná příručka pro studium problematiky subkultur. Důkladně rozebírá proces jejich vývoje a vzrůstu, díky němuž se subkultury stávají nedílnou součástí dominantní kultury mainstreamové. Hedbige ve své práci dešifruje graffiti, v nichž hledá významy mající kořeny v poválečných stylech mládeže, pokoušeje se takto nalézt smysl uměleckého vyjádření v mladých subkulturách. Kultura je prostřednictvím subkultur manifestována v nejširším významu jakožto systém komunikace, forma vyjádření a protestu. Relevance díla je patrná v eseji, který sleduje vývoj taneční hudby a s ní spojené subkultury od jejího vzniku až do současnosti; podrobně zde popisuje příčiny její kulturní dominance a důvody, proč se stala nejpopulárnějším typem hudby ve Velké Británii. Ačkoliv tato subkultura není spojena s určitým stylem či oblékáním, jsou její příslušníci definováni scénou (klubem), kterou navštěvují a druhem hudby či tance, jenž tuto scénu reprezentuje.

 • Zásadní úvod k této problematice můžete také shlédnout zde.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • Foto © Karel Tůma

 • Náklad 300 ks, V2 120 x 200 mm, 248 stran

 • Z angličtiny přeložil Miroslav Kotásek

 • ISBN: 978-80-7272-197-9, ISBN: 978-80-7207-835-6 (Volvox Globator)
 • Cena: 279 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*psychiatričtí pacienti  Fialka

 • Dramatická kompozice anonymních textů psychiatrických pacientů.

 • Vím, že lidé s psychickou poruchou jsou pro okolí strašákem a že žijí v nepochopení. Nedávno mi řekla jedna pacientka, že i kdyby mi o sobě sdělila všechno, nebudu to moci pochopit, je to prostě jinak. Umíme dobře diagnostikovat a plánovat léčbu i nemocné vyléčit, ale nedokážeme je zcela pochopit. Asi proto se mnoho pacientů uchyluje k vlastní literární tvorbě. A myslím, že tato jejich tvorba, i když je to možná tvorba v uvozovkách, je jejich způsobem, jak se otevřít a poskytnout druhým možnost se jim přiblížit.
  Chtěli jsme práce pacientů ukázat, a proto jsme je zkomponovali do nového, propojeného útvaru. Je jednoduché prezentovat tvorbu osob s psychickou poruchou prostřednictvím jejich výtvarných prací, ty obvykle vyvolávají překvapení a líbí se. Podobně je to i s arteterapeutickými produkty různého druhu. S literaturou, dokonce poezií, se to má jinak. Básně jsme chtěli prezentovat nějak odlišně, ne jako recitační pásmo, ne jako knižní výběr z tvorby psychiatrických pacientů, ale tak, aby výsledek čtenáře zaujal. Proto jsem „objednala“ zkomponování a doplnění textů pacientů u Mgr. Gabriely Marhevské, o níž jsem věděla, že sama hodně píše (i když si to ostýchavě nechává pro sebe). Požádala jsem ji, aby prošla horu prací pacientů, které se u mě za roky nasbíraly, a z nich vytvořila něco, co by se dalo dramaticky ztvárnit (přes mnohé pokusy se mi nepodařilo najít režiséra a čtyři ochotné herce, naposledy mě odmítli s tím, že je to příliš smutné a skoro to navádí k sebevraždě). „Fialka“ je jejím výběrem a její vlastní tvořivou prací je propojení segmentů básní různých autorů vlastní básnickou myšlenkou a textem.
  Gabriela Marhevská

 • Kniha obdržela mimořádnou cenu České neuropsychofarmakologické společnosti a za jejího příspění též vychází.

 • Uspořádala Gabriela Marhevská

 • Ze slovenštiny přeložila Olga Stehlíková

 • Náklad 300 ks, grafický papír japonská vazba 148 x 90 mm, 56 stran

 • ISBN: 978-80-7272-395-9, ISBN: 978-80-7272-288-4 (pdf)
 • Cena: 258 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Radmila Lorencová  Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany

 • Lidská touha po poznání nedosažitelných a nevysvětlitelných jevů nekončí ani s rozvinutým vědeckým poznáním a představou, že „už vlastně všechno víme“. Jedním z prostředků takového poznání může být užívání psychoaktivních látek. V této knize autorka nahlíží na chování uživatelů marihuany a alkoholu jako na rituál, který chápe jako zdroj a zároveň výsledek lidské kreativity umožňující prožívání něčeho, co jde za běžnou každodenní zkušenost a co člověk nedokáže snadno popsat slovy. Pomocí aplikace teorií kulturního antropologa Victora Turnera a psychologa Roye Baumeistera a na základě vlastního dotazníkového šetření odhaluje motivy užívání a vliv těchto látek na dosahování spirituálních a mystických prožitků.

 • Foto Pepa & Pipla Havlínovi a Radmila Lorencová

 • Anglické summary

 • Náklad 600 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-247-1, ISBN: 978-80-7272-275-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-275-4 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

David Kumermann, Karel Tůma, žáci ZŠ Havlíčkovo náměstí, žáci ZŠ Angel  Společně o sobě Together about ourself

 • Kniha fotografii vzniklých z workshopů ve dvou pražských základních školách se zcela odlišnou sociální strukturou. Žižkovské a modřanské děti fotografují, fotografují svými pravými fotoaparáty na pravé filmy a z nich vyvolávají pravé fotky. Výjmečné porfolio dětských fotografií, které ilustrují známou tezi že nezáleží na tom, kdo a odkud jste, nýbrž co a jak vidíte.

 • Vydáno ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

 • Česky a anglicky, CD s „filmem“.

 • Náklad 700 ks, V2 matné lamino 225 x 210 mm, 151 stran

 • ISBN: 978-80-7272-258-7
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

František Hroznata Janoušek  Světlá památka a odkaz Patera Josefa Jílka

 • Pater Josef Jílek se narodil ve Výhni u Kaplice. Absolvoval českobudějovické gymnázium. V Českých Budějovicích vystudoval kněžský seminář a přijal svátost kněžství. Byl ustanoven kaplanem v Prachaticích, poté krátce administrátorem v Kunžaku a v letech 1936-1942 v Katovicích. Krátce před zatčením gestapem působil v Česticích. Zapojil se do protinacistického odboje; byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD a podskupinu KAREL, kterou kromě něho tvořili npor. Felix Peřka a MUDr. Karel Hradecký. Vystavoval falešné křestní listy, spolupůsobil také při falšování přihlášek a odhlášek pobytu - tak zachránil život řadě lidí. V době heydrichiády byl zatčen 5.8.1942 v Česticích. Ani ne týden před jejím osvobozením byl popraven gilotýnou 20.4.1945 v káznici Brandenburgu. V r. 1995 obdržel in memoriam od prezidenta ČR státní vyznamenání Za zásluhy 1. stupně.

 • K vydání připravil Pater Petr Misař

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-142-9
 • Cena: 108 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


*Petra Müllerová  Příběh tonkinského dřevořezu / The Story of the Tonkin Prints

 • První monografická práce zabývající se vietnamským dřevořezem z hlediska historie, techniky, interpretace. Ojedinělá studie ve světovém kontextu. Kniha obsahuje Nástin historického vývoje dřevořezů v Tonkinu - Technika výroby dřevořezu - Současný stav produkce dřevořezů - Blahopřejné motivy - Religiózní motivy - Oltář předků - Svatá zvířata: drak, dračí kůň, želva, fénix - Mytická zvířata: ryba, netopýr, jeřáb, tygr - Bohyně milosrdenství - Kult prostředníků - Princové - Ze života společnosti - Vesnický život - Oslavy a zábavy - Osvěta - Národní historické osobnosti - Přírodní motivy - Ženská krása.

 • Česko-anglické vydání.

 • 130 barevných vyobrazení.

 • Náklad 500 ks, 213 stran, 498 Kč.

 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Bohumil Vít Tajovský O. Praem.  Siard Falko, opat Želivský

 • Starobylý želivský klášter, rozkládající se na soutoku Želivky a Trnávky, byl založen roku 1139 pro benediktiny ze sázavského kláštera. Po jejich odchodu se zde usadili premonstráti a klášter se brzy stal významným duchovním i hospodářským centrem kraje. Zdejší komunita premonstrátů však zanikla v době panování krále Jiřího z Poděbrad. Řeholní život v Želivě byl obnoven v roce 1622, prvním opatem vzešlým ze zdejší komunity byl roku 1661 za dramatických okolností zvolen Siard Falko. Právě toto přelomové a bouřlivé období působivě zachytil ve svém textu jiný z opatů želivského kláštera, Bohumil Vít Tajovský, jehož životní osudy i spojení se Želivem byly neméně dramatické, třebaže se odehrály o tři sta let později.

 • Připravil a doslovem vybavil Aleš Palán

 • Náklad 1000 ks, V2 lesklé lamino 120 x 200 mm, 208 stran

 • ISBN: 978-80-7272-117-8
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


Vladimír Borecký  Odvrácená tvář humoru

 • Rozsáhlá studie zabývající se analýzou svébytného fenoménu nazývaného nejčastěji český humor.

 • Ilustrace Zbyšek Sion

 • Náklad 1000 ks, 140 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 80-86019-21-7
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Jana Heffernanová  Tajemství dvou partnerů - sny a mýty

 • První české dílo zabývající se interpretací snů prostřednictvím mýtů. Doplněno metodikou práce se sny.

 • Náklad 1000 ks, 160 x 230 mm, 248 stran

 • ISBN: 80-901842-9-4
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Petr Chudožilov  Proč necítím národní hrdost

 • Výbor z reportáží, črt, fejetonů, článků a rozhovorů z let 1968-1998.

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu 120 x 200 mm, 252 stran

 • ISBN: 80-86019-92-6
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Petr Šmidl  Oběť blahobytu

 • Polemický esej o druhé stránce dánského, a nejen dánského sociálního blahobytu.

 • Přeložila Lucie Herdová

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu 120 x 200 mm, 104 stran

 • ISBN: 80-86019-93-4
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Marcela Titzlová  Příběhy květin

 • Příručka pro všechny milovníky květin, kteří chtějí porozumět jejich symbolice, tak jak se vyvíjela v různých obdobích lidstva, a kteří chtějí znát oblíbené květiny světových osobností všech dob.

 • Náklad 1000 ks, vázané s matným laminem 105 x 150 mm, 100 stran

 • ISBN: 80-86019-72-1
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Jiří Posejpal, Daniel Podhradský  Afrodisiaka

 • Netradičně pojatý rostlinopis pro zvídavé čtenáře.

 • Ilustrace Tomáš Salzmann

 • Náklad 1000 ks, 170 x 250 mm, 88 stran

 • Profess Praha: ISBN 80-85232-34-X

 • ISBN: 80-901842-1-9-
 • Cena: 210 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Hanns Hertl, Erich Pillwein, Helmut Schneider, Karl Walter Ziegler  Němci ven! - brněnský pochod smrti 1945

 • Soubor dokumentárních textů a přímých výpovědí účastníků jedné z nejbrutálnějších akcí politických dějin bývalé ČSR.

 • Náklad 1000 ks, 140 x 210 mm, 278 stran

 • ISBN: 80-7272-031-7
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Karel Pejml  Kytice čarovných rostlin

 • Mytický rostlinopis, popisující řadu známých bylin očima našich prapředků.

 • Náklad 1000 ks, 130 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 80-86019-07-1
 • Cena: 158 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Tomáš Sniegoň  Lubjanka III. patro

 • Svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semisčastného.

 • Náklad 1000 ks, obálka lesklé lamino 150 x 210 mm, 260 stran

 • ISBN: 80-86019-88-8
 • Cena: 218 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Sidonie Nádherná  Kronika Vrchotových Janovic

 • Jeden z mála textů, které se po Sidonii Nádherné z Borutína, přítelkyni Karla Krause a R. M. Rilka, zachovaly.

 • Přeložila Alena Bláhová

 • Náklad 1000 ks, obálka z přírodního kartonu 120 x 200 mm, 128 stran

 • ISBN: 80-86019-98-5
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Jiří Fanel  Gay historie

 • Kniha přináší souhrnná fakta o dějinách homosexuality. Není psána jen pro gaye a lesbičky. Chce pomoci všem, kteří jsou ochotni lépe se navzájem poznávat a tolerovat, respektovat ty, kteří jsou jiní. Nikdy nevíte, kdy se vám narodí homosexuál. Poznání historie pomáhá vyrovnat se se současností.

 • Náklad 1000 ks, vázané s matným laminem 160 x 220 mm, 540 stran

 • ISBN: 80-7272-010-4
 • Cena: 548 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

*Martin Stejskal  Geheimnisse des magischen Prag

 • Německé vydání.

 • Náklad 1000 ks, 200 x 120 mm, 102 stran

 • ISBN: 80-86019-39-X
 • Cena: 220 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Josef Hvozdenský

 • Výpravná monografie mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších současných výtvarníku, jehož doménou jsou plakety a medaile. Mimo tento žánr se aktivně věnuje i malbě a sochařství. Kniha si klade za cíl představit čtenáři dílo Josefa Hvozdenského v celé jeho šíři včetně převážné části umělecký plodného a bohatého života.

 • Náklad 1000 ks, 200 stran

 • ISBN: 80-7272-073-2
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Mimo edice.

Miloslav Moucha  Václav Boštík a jeho francouzský čas

 • Francouzský čas Václava Boštíka patří k téměř neznámé periodě života jednoho z našich nejvýznamějších výtvarných mělců minulého století. Zaznamenáno perem jeho přítele malíře Miloslav Mouchy v letech 1975 – 1992.

 • Doplněno dokumentárními fotografiemi a reprodukcemi obrazů.

 • Náklad 300 kusů, V2 210 x 230 mm, 134 stran

 • ISBN: 978-80-7272-872-5, ISBN: 978-80-7272-873-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-874-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slovo a tvar.

*Josef Kroutvor  Café fatal

 • Výbor črt a studií věnovaných umění z přelomu 19. a 20. století, ale i současnému, jež vznikalo na ose Vídeň - Praha - Paříž.

 • Náklad 750 ks, 224 stran

 • ISBN: 80-86019-73-X
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slovo a tvar.

Jiří Hůla  Rozhovory

 • Své nitro odhalují známí čeští výtvarníci, jako např. R. Dzurko, S. Kolíbal, M. Mainer, M. Moucha, P. Nešleha, J. Róna, Z. Sekal, J. a E. Švankmajerovi, J. Zeithamml a řada dalších.

 • Náklad 750 ks, 124 stran

 • ISBN: 80-86019-74-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • Tato kniha vyšla v edici Slovo a tvar.

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk