DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini - určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat - domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Novinky

30. ledna 2019

Slavíme 25 let!

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Blanka Kostřicová  Formát šest krát devět

Vyšlo 5. 4. 2019
 • Cyklus povídek zachycujícíh výřezy prostého života, života jedné Pavly, obyčejné ženy v obyčejném světě, výřezy v ne zcela tradičním formátu.

 • ISBN: 978-80-7272-595-3
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

George Steiner  Skutečné přítomnosti (Je něco v tom, co říkáme?)

Vyšlo 20. 12. 2018
 • Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení.

 • ISBN: 978-80-7272-987-6
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Fernando García de Cortázar  Stručné dějiny španělské kultury (Cesty kulturou prostřednictvím měst)

Vyšlo 20. 12. 2018
 • Co má společného Toledo, Mexico, Santiago de Compostela, Kanárské ostrovy? Goya,García Lorca, Unamuno?
  Španělskou kulturu.

 • ISBN: 978-80-7272-764-3
 • Cena: 468 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací