Dauphin

menu

Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini – určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat – domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Novinky

pátek 2. října 2020

Malá paměť ke koupi s jedinečnou slevou

Knihu Benjamina Kurase Malá paměť si už teď můžete objednat s jedinečnou slevou 50%. Kniha Vám bude doručena v okamžiku vydání.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

detail knihy

Anna Luňáková  Tři!

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Experimentální román Tři! rozvíjí zkušenost terapeutického sezení, ve kterém se autobiografické motivy prolínají s jazykovou hrou, a do kterého úmyslně vstupuje ta, která se vyprávěním snaží znovu vynalézt sebe sama.

 • ISBN: 978-80-7645-012-7
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Marika Mariewicz  Polynésie

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Prvotina, texty z let 2008 – 2017 jsou jakýmisi intimními dialogy z míst, kde se „vnitrozemí“ hlučné, obsesivní každodennosti vzdává své gravitace a otevírá se prostor kontemplativnímu přešlapování, tápání a ponoru.

 • ISBN: 978-80-7645-016-5
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Tomáš Přidal  Studování mělkého kroku

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Prvotina básníka z Hané.

 • ISBN: 978-80-7272-312-6
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Vladimír Martinec  Jablko Evino

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Devátá sbírka bytostného milostného civilisty a nejstaršího básníka Dauphinu (ročník 1934).

 • ISBN: 978-80-7645-106-3
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Patrick Leigh Fermor  Čas mlčení

Vyšlo 19. 10. 2020
 • Spirituální cestopis.

 • ISBN: 978-80-7645-084-4
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Marek Adamík  Proměny

Vyšlo 16. 10. 2020
 • Druhá oficiální sbírka zlínského básníka.

 • ISBN: 978-80-7645-098-1
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Anna Beata Háblová  O mé závislosti nikomu neříkej

Vyšlo 15. 10. 2020
 • Zná všechny řeky na světě, jejich délky a počty přítoků. Zná města, kterými tečou, pamatuje si množství oblouků jejich mostů...

 • ISBN: 978-80-7645-004-2
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Eva Dragulová  Moment dopadu

Vyšlo 14. 10. 2020
 • Básnická sbírka.

 • ISBN: 978-80-7645-110-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Slavomír Kudláček  Nepatřit nikomu

Vyšlo 12. 10. 2020
 • Další sbírka velejemného autora civilních veršů

 • ISBN: 978-80-7645-008-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Pavel Göbl  Tichý společník

Vyšlo 24. 9. 2020
 • Kniha vyšla poprvé v roce 2008 a byla oceněna cenou Magnesia litera. Toto nové vydání vychází při příležitosti premiéry stejnojmenného filmu, která je plánována na 1. října 2020.

 • ISBN: 978-80-7645-102-5
 • Cena: 268 201 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Bertrand Badie  Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • ISBN: 978-80-7272-996-8
 • Cena: 288 216 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Jaroslav Kovanda  Za oknem Mitterrand

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Poesie sochaná, poesie sošná. Neobyčejná a vyzrálá sbírka malíře, sochaře, spisovatele.

 • ISBN: 978-80-7645-060-8
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

George Steiner  Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

In Koli Jean Bofane  Congo s. r. o.

Vyšlo 31. 7. 2020
 • In Koli Jean Bofane nám podává zprávu o tom, že srdce temnoty po sto letech ještě potemnělo.

 • ISBN: 978-80-7272-447-5
 • Cena: 368 276 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Renaud Camus  Velká výměna

Vyšlo 17. 7. 2020
 • Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.

 • ISBN: 978-80-7272-681-3
 • Cena: 318 239 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%