DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini - určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat - domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Lukáš Sedláček  Stará víska

Vychází 21. 11. 2017
 • Prvotina Lukáše Sedláčka zaujme neobvyklou obrazností, rafinovaně precizním rytmem, důrazem na smyslové prožívání. Za mozaikou ostře řezaných, hutných a lakonických obrazů postupně tušíme pevnou kostru, dostředivé pnutí, rýsující se prožitkové těžiště.

 • Náklad 300 ks, V2 130 x 208 mm, 74 stran

 • ISBN: 978-80-7272-991-3, ISBN: 978-80-7272-992-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-993-7 (ePub), ISBN: 978-80-7272-994-4 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Ondřej Macl  Miluji svou babičku víc než mladé dívky

Vychází 21. 11. 2017
 • Básnický debut na česko-slovenském pomezí. Až prevértovské ohlédnutí za ženou, která i největší hrdiny sladce houpala na kolenou, babičkou, babičkou osobní i babičkou archetypální.

 • Náklad 300 ks, V2 140 x 208 mm, 96 stran

 • ISBN: 978-80-7272-966-1, ISBN: 978-80-7272-967-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-968-5 (ePub), ISBN: 978-80-7272-935-7 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Radka Rubilina  Laciná romantika

Vychází 21. 11. 2017
 • Básnický debut ženy, spisovatelky, rusistky, bojovnice za svobodu, která část svého srdce zanechala v Rusku a jeho bývalých državách. Civilní poesie stejně jako civilní ruský svět sám.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 88 stran

 • ISBN: 978-80-7272-910-4, ISBN: 978-80-7272-911-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-912-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-913-5 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Suchan  Sapfó je (stále ještě) za školou

Vychází 21. 11. 2017
 • Básnická sbírka filosofujícího lyrika

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 232 stran

 • ISBN: 978-80-7272-914-2, ISBN: 978-80-7272-915-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-916-6 (ePub), ISBN: 978-80-7272-917-3 (Mobi)
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)

František Listopad  Prózy II

Vychází 21. 11. 2017
 • Sebrané spisy Františka Listopada
  Svazek IV., portugalské prózy – Remington

 • Remington, poetická sbírka próz se skládá ze dvou částí, Údolí mrtvých motýlů se odehrává v předpokladu mezi skutečností a fikcí, kdežto Gibraltar je tajemné území mezi Homérem a Neptunem. Vychází česky poprvé.

 • Přeožila Eva Jakešová a Martina Pospíšilová.

 • Náklad 1000 ks, V2 110 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-80-7272-927-2, ISBN: 978-80-7272-928-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-929-6 (ePub), ISBN: 978-80-7272-930-2 (Mobi)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Guillaume Basset  Oheň tvých blízkostí

Vychází 2. 11. 2017
 • Dvojjazyčné vydání básnické prvotiny v Praze žijícího francouzského autora.

 • Přeložila Marie Dudilieux, redigoval Ladislav Šerý.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 142 stran

 • ISBN: 978-80-7272-906-7, ISBN: 978-80-7272-908-1 (ePub), ISBN: 978-80-7272-907-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-909-8 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Henry Miller  Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vychází 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • Eseje představují Henryho Millera jako pronikavého a odvážného myslitele, bořitele model, obhájce zázračnosti života a proroka nadaného ostrou jasnozřivostí. Civilizační zlo a ideologické bludy své i naší doby pojmenoval s nemilosrdnou přesností a v nadčasové perspektivě, a směle se tak zařadil k velikánům západního myšlení.

 • Henryho Millera známe především jako autora autobiografických románů, avšak nemalou část jeho díla lze označit za esejistickou. Tak tomu je i u Času zabijáků (Studie Rimbauda), dvojité „eseje“, kterou napsal v polovině čtyřicátých let poté, co jej uchvátilo dílo Arthura Rimbauda. Ačkoli má však kniha v podtitulu slovo „studie“, nejde o literární kritiku v pravém slova smyslu, jakou Miller nikdy ani nepsal, ale spíše o srovnání sebe samého s francouzským básníkem. Miller se v knize sice pokouší o osobitý výklad Rimbaudovy poesie, avšak ten rozhodně není jeho hlavním cílem. Rimbaud mu primárně slouží jen jako prostředek k dalšímu sebehledání, jako zvětšovací sklo při odhalování vlastní identity.

 • Přeložil Jakub Marx.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-983-8, ISBN: 978-80-7272-985-2-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-684-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-986-9 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Michal Maršálek  Červený otazník

Vychází 18. 9. 2017
 • Krásný tisk finalisty Magnesii litery 2015. Desátá sbírka vynikajícího básníka doprovozená kresbami Jindry Vikové.

 • Písmo František Štorm.

 • 13 reprodukcí děl Jindry Vikové.

 • Náklad 300 ks, V2 chlopně, 156 x 191 mm, 96 stran

 • ISBN: 978-80-7272-902-9, ISBN: 978-80-7272-904-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-903-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-905-0 (Mobi)
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

Simona Racková  Zatímco hlídací psi spí

Vychází 31. 8. 2017
 • Rackové čtvrtá. Básně vzniklé „po uzávěrce“ Tanců. Autorka se na svět dívá sympaticky civilně, ale její pohled není triviální. Nevšímá si jen atmosfér světlých, šťastných dní, ale nahlíží také do temných proluk vztahů a života, často tak neslitovného. Základním jejím gestem je úžas. Otázky jsou zde plaše formulované, tiše vydechnuté i vykřičené. „Jak se poznáme, až se narodíme příště?“ „Kolik dětí a milenců přijde a pomine?“ „Jak dlouho trvá odpuštění?“ „Kdo z nás promluví v nových jazycích?“ Ano, poezie je jazykem úžasu, plná volání, která jsou možná marná, ale ne zbytečná. A odpověď? „Nebojuj, miluj!“, říká básnířka, která si také v tomto souboru drží dobrou míru pro chvění i pevné tahy svých obrazů.
  Martin Stöhr

 • Výtvarný doprovod Karel Demel.

 • Náklad 200 ks, krásný tisk, V2, 170 x 180 mm, 88 stran

 • ISBN: 978-80-7272-819-0, ISBN: 978-80-7272-821-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-620-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272961-6 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Bradáč  Mávám křídly a letím k tobě

Vychází 18. 8. 2017
 • Básně, které vás vezmou do oblak

 • Společně s Hangar Films s.r.o.

 • Ilustrace Tina Palu.

 • Náklad 200 ks v pevné vazbě a 200 ks ve vazbě měkké, V2 a V8, 155 x 190 mm, 64 stran

 • ISBN: 978-80-7272-975-3, ISBN: 978-80-7272-977-7 (ePub), ISBN: 978-80-7272-976-0 (pdf)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Daniel Jahn  Naivní sezóna

Vychází 14. 8. 2017
 • Působivá sonda do období pozdního socialismu, bildungsromán o hledání sebe sama ve společnosti, která je zaplavená marností.

 • Vnějškový příběh se odvíjí od rodinné tragédie, která nechce pustit své aktéry či svědky ze svých spárů ani v pozdějším životě. Temné vzpomínky a neútěšnou dobu se snaží vypravěč překonat svou cílevědomostí a výtvarnou tvorbou, ale temnotu nakonec nachází, když to on sám ani čtenář už neočekává – i sám v sobě. Neútěšnost a tesknotu ovšem překonává sám autor nadhledem, ironií a sebeironií. Směsí tragikomických prvků vzniká zvláštní druh humoru, který prolíná celou knihou.

 • Ilustrace autor.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 332 stran

 • ISBN: 978-80-7272-813-8, ISBN: 978-80-7272-814-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-815-2 (ePub), ISBN: 978-80-7272-831-2 (Mobi)
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Martinec  Zrání

Vychází 14. 8. 2017
 • Civilní poesie, zatím vrcholná sbírka stárnoucího básníka, poesie vyrovnání.

 • Náklad 200 ks, V2, 110 x 200 mm, 120 stran

 • ISBN: 978-80-7272-979-1, ISBN: 978-80-7272-981-4 (ePub), ISBN: 978-80-7272-980-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-9821-1 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Bláha  Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vychází 25. 7. 2017
 • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

 • Rousseauovo dílo O společenské smlouvě bývá často chápáno příliš zkratkovitě na to, aby se vyjevilo komplexnější pozadí některých provokativních tezí. Provincionalistovo přemítání nad souvislostmi tohoto díla vede úzkými cestičkami až tam, kde může docházet k ozřejmování niterných příbuzností, které vracejí tak snadno odmítané do centra zájmu o skutečné porozumění. Proto se po cestách rozestavují rozličné kulisy, jejichž nejvlastnější náplní je přibližovat to, co si až příliš umanutě říká o odsouzení. V těchto kulisách se otevírají nejen záhadné obrysy úvah o nejlepším státě, ale i důvody, proč se člověk uchyluje k tak mnohoznačným přeludům, které tak často přestávají respektovat lidská očekávání.

 • Náklad 600 ks, V2, 120 x 200 mm, 200 stran

 • ISBN: 978-80-7272-972-2, ISBN: 978-80-7272-973-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-974-6 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

David Bolchover  Živé mrtvoly (Vypnuto, vymazáno)

Vychází 30. 6. 2017
 • Tato kniha je prvním pokusem prozkoumat fenomén Živé mrtvoly (rozuměj korporátního člověka, jeho slovníku, dress codu, sexuality, stravovacích návyků)naprosto otevřeně, přímo a seriózně. Kniha pro věčné snílky, kteří věří, že pracovní život může být a radostnější, a hlavně lidštější’.

 • Přeložila Lenka Smetanová .

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 248 stran

 • ISBN: 978-80-7272-897-8, ISBN: 978-80-7272-826-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-827-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Arťom Vesjolyj  Rus krví umytá

Vychází 11. 5. 2017
 • Kniha o hrůzách první světové války, Říjnové revoluci, občanské války, vzniku sovětské Rusi, zhroucení starého a „zrodu nového světa“...
  Kniha o Rusi, syrové, drsné, složité, krví umyté.

 • Tématem Arťoma Vesjolého je Rus v pohybu. Vlaky, vozy, lidé, všechno se žene vpřed. Pohyb uskutečňuje revoluce. Postihnout její atmosféru se nepodařilo nikomu tak jako autorovi Rusi krví umyté. Většina ruský prozaiků se jí zmocňovala v hrdinech. Arťom Vesjolyj v situacích. Snažil se detaily postihnout obecné. Vnikla tak do díla skutečnost: syrová, drsná, složitá, krví umytá.

 • Čtyři části z románu-fragmentu (Smrt nad ním nepanuje; Městečko Ostružná; Ves Chomoutov; Hlavou zed neprorazíš), životního díla Vesjolého, ve dvacátých a třicátých letech velmi populárního spisovatele, který zahynul v žaláři jako jedna z obětí kultu osobnosti. Osobitým jazykem, přímo s živelnou chutí na základě osobních prožitků vypráví o hrůzách první světové války, Říjnové revoluci, občanské válce, vzniku sovětské Rusi, zhroucení starého a zrodu nového světa.

 • Z ruského originálu Izbrannyje proizvedenija vybral a přeložil Josef Sedlák.

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-881-7, ISBN: 978-80-7272-882-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-883-1 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Rudyard Kipling  Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé)

Vychází 24. 4. 2017
 • Vlastní životopis britského velikána, prvního anglicky píšícího nositele Nobelovy ceny za literaturu

 • Něco o mém životě (pro přátele známé i neznámé) je Kiplingova poslední kniha, začal ji psát zhruba půl roku před smrtí. Je to kniha milých vzpomínek, která vrhá zajímavé světlo na jeho život a práci. Začíná popisem dětství v Indii a poté v Anglii, kam ho rodiče – jak bylo tehdy obvyklé – poslali do školy už v pěti letech. Líčí svá školní léta, novinářskou práci a první literární pokusy v Indii a poté začátek úspěšné kariéry v Anglii. Zmiňuje rozličné drobné příhody a události, které měly vliv na jeho díla. Poutavě popisuje svá setkání s mnoha pozoruhodnými lidmi, např. se svým strýcem, malířem Burne-Jonesem, bratrancem a pozdějším ministerským předsedou Stanley Baldwinem, jihoafrickým politikem C. Rhodesem či americkým presidentem T. Rooseveltem. Kiplingovi čtenáři nepochybně ocení ty části vzpomínek, v nichž se autor rozepisuje o své spisovatelské metodě. Dovědí se tak, jakým způsobem vznikala Kiplingova nejznámější díla.
  Kniha Něco o mém životě dosud nebyla do češtiny přeložena.

 • Přeložil Rudolf Chalupský.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 205 mm, 298 stran

 • ISBN: 978-80-7272-789-6, ISBN: 978-80-7272-790-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-791-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Martinec  Reminiscence

Vychází 7. 4. 2017
 • Civilní poesie o lásce, zpověď či reminiscence.

 • Náklad 300 ks, V2, 110 x 200 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-807-7, ISBN: 978-80-7272-809-1 (ePub), ISBN: 978-80-7272-808-4 (pdf)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Roland Paulsen  Zahálka v práci aneb Rukoveť pracovního simulantství

Vychází 5. 4. 2017
 • Ve zběsilém tempu současných pracovišť směřuje řada zaměstnanců k vyhoření. Pro jiné zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout. Obojí zdárně popisuje tato studie každodenní ekonomie o smyslu práce a boje o čas.

 • Lidé zmiňovaní na těchto stránkách jsou bezpochyby velmi zaneprázdnění, po většinu času však jejich zaneprázdněnost spočívá spíše v hledání způsobů, jak se práci vyhnout, než ve vrhání se do její náruče. Paulsen si je plně a hluboce vědom způsobu, jímž představuje „pracovní simulantství“ mocnou kritiku dominantního diskurzu práce jakožto univerzálního všeléku.

 • Zatímco mnoho lidí tráví v práci stále více času, odhadují mezinárodní statistiky, že průměrný zaměstnanec věnuje každý den přibližně dvě hodiny aktivitám, které s pracovní náplní vůbec nesouvisejí. Jak je to možné a co nás vede k tomu, že se práci vyhýbáme? Ve své provokativní knize zkoumá Roland Paulsen pracovní nekázeň. Zabývá se především fenoménem „pracovního simulantství“, které definuje jako čas, během něhož se lidé v práci věnují svým osobním záležitostem. Autor se zaobírá nejrůznějšími vysvětleními, od nedostatku pracovní činnosti až po vědomé bojkotování pracovní náplně. Vychází z široké základny materiálu získaného rozhovory i rozsáhlým empirickým výzkumem, používá kvantitativní i kvalitativní data pro předložení konkrétní analýzy různých způsobů, jimiž si zahálka našla své místo na moderních pracovištích. Kniha nabízí nové pohledy na subjektivitu, racionalitu i vyhýbání se práci a zaujme nejen vědecké pracovníky, nýbrž i studenty sociologie práce, teorie organizací či řízení lidských zdrojů.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z potrálu iLiteratura.cz.

 • Přeložila Lucie Nováková.

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 348 stran

 • ISBN: 978-80-7272-471-0, ISBN: 978-80-7272-572-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-573-5 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)