Dauphin

menu

Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini – určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat – domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Novinky

pátek 28. srpna 2020

Tichý společník na filmovém plátně

Nové vydání knihy Pavla Gőbla Tichý společník vyde při příležitosti premiéry stejnojmenného filmu s Bolkem Polívkou, KLárou Issovou a Ondřejem Malým v hlavních rolích, plánované na 1. října letošního roku.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

detail knihy

Bertrand Badie  Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • ISBN: 978-80-7272-996-8
 • Cena: 288 216 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Jaroslav Kovanda  Za oknem Mitterrand

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Poesie sochaná, poesie sošná. Neobyčejná a vyzrálá sbírka malíře, sochaře, spisovatele.

 • ISBN: 978-80-7645-060-8
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

George Steiner  Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

In Koli Jean Bofane  Congo s. r. o.

Vyšlo 31. 7. 2020
 • In Koli Jean Bofane nám podává zprávu o tom, že srdce temnoty po sto letech ještě potemnělo.

 • ISBN: 978-80-7272-447-5
 • Cena: 368 276 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Renaud Camus  Velká výměna

Vyšlo 17. 7. 2020
 • Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.

 • ISBN: 978-80-7272-681-3
 • Cena: 318 239 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%