Dauphin

menu

Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini – určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat – domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Novinky

8. dubna 2020

Nachové plachty plují!

Upřímné a hluboké poděkování všem, kteří svým příspěvkem přes Hithit umožnili vydání této knihy. Bez vás by nevyšla.

Děkujeme!

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

George Steiner  Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

In Koli Jean Bofane  Congo s. r. o.

Vyšlo 31. 7. 2020
 • In Koli Jean Bofane nám podává zprávu o tom, že srdce temnoty po sto letech ještě potemnělo.

 • ISBN: 978-80-7272-447-5
 • Cena: 368 276 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Renaud Camus  Velká výměna

Vyšlo 17. 7. 2020
 • Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.

 • ISBN: 978-80-7272-681-3
 • Cena: 318 239 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Vlasta Lišková  Sovětská zima a náčelník Apačů

Vyšlo 5. 6. 2020
 • Deník děvčátka, dívky, posléze slečny z doby komunismu. Hledání životních cest i cestiček včetně duchovních. Příběh končí nadšením Sametové revoluce, které ale otvírá nové otázky a odpovědi - jaký bude ten ráj, co bude následovat?

 • ISBN: 978-80-7272-480-2
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Raffaele Simone  Vášně duše

Vyšlo 5. 6. 2020
 • Historický román o složitých vztazích René Descarta s královnou Kristýnou a princeznou Alžbětou Falckou ve formě dopisů, skutečných i fiktivních, které si protagonisté vyměňují s různými osobami. Pravda a fikce se tak neoddělitelně prolínají a čtenáři se nabízí neotřelý pohled na konec života velkého filosofa na pozadí událostí švédského dvora.

 • ISBN: 978-80-7272-269-3
 • Cena: 348 261 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Eva Střihavková  Vzácná návštěva

Vyšlo 5. 6. 2020
 • Skvělá novela debutující autorky. Literární fikce nejen pro ženy a dívky, milovníky všeho ze severních Čech či záhad. V příběhu téměř detektivním vás osloví láska, vášeň, temný rasismus, tajemství babiččina vývaru i veliký požár.

 • ISBN: 978-80-7272-475-8
 • Cena: 268 201 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Tomáš Jirgl  Medovlci

Vyšlo 22. 5. 2020
 • Druhá sbírka básníka z mělnického okruhu Pegas.

 • ISBN: 978-80-7272-510-6
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Alena Anežka Gajdušková  Domácnosti našich babiček II. Zahrada, louka, zvířata, les

Vyšlo 22. 5. 2020
 • Maso, ovoce, octy, oleje, marmelády, povidla, nápoje, byliny a různé návody jak vařily, pekly a spořádané domácnosti vedly naše babičky.

 • Brožovaná

 • ISBN: 978-80-7272-360-7
 • Cena: 428 321 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Alena Anežka Gajdušková  Pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta

Vyšlo 22. 5. 2020
 • Kniha přináší pečící recepty našich babiček na domácí chléb pečivo i různé laskominky, jak je shromáždila a podle nich pekla známá propagátorka tradičního životního stylu Alena Gajdušková

 • ISBN: 978-80-7272-542-7
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Pierre Derlon  Okultní tradice Cikánů

Vyšlo 29. 4. 2020
 • Kniha nabízí českému čtenáři zcela ojedinělý vhled do tradic a zvyků kočovných cikánských kmenů, přehled magických a léčitelských praktik, způsobů tajné komunikace prostřednictvím šifrovaných značek, řeči rukou, ale i zvyků uvnitř rodin kočovníků. Autor v tomto prostředí pobýval od roku 1939, knihu vydal v roce 1975. Zaznamenal tak svědectví kultuře ve Francii i západní Evropě již zcela vymizelé, tím spíše v České republice, kde byli kočovní Cikáni násilně nuceni k usedlému způsobu života již koncem devatenáctého století, definitivně pak po komunistickém převratu.

 • ISBN: 978-80-7272-498-7
 • Cena: 388 291 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Émile Benveniste  Studie z obecné lingvistiky

Vyšlo 9. 3. 2020
 • Úvahy o jazyku jako systému, nezachytitelnosti řeči a způsobu, jakým se v ní artikuluje lidská subjektivita, stály u zrodu proudu povšechně označovaného jako poststrukturalismus. Benvenistovy myšlenky a našly svůj nový výraz v myšlení o literatuře, kde náhle otevřely nový způsob, jak uchopit neuchopitelné a odávat se stále hlubším dobrodružstvím jazyka.

 • Prodej ukončen

 • ISBN: 978-80-7272-177-1
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)