Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini – určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat – domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Aleš Kaňka  Ježíškův ježíšek

Vyšlo 13. 9. 2019
 • Absurdita, grotesknost, vypjatá fantazie, bezzudný humor.

 • ISBN: 978-80-7272-268-6
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Spěváček  Čum do ráje

Vyšlo 13. 9. 2019
 • Sbírka básní, v nichž se rodinná a přátelská blízkost prolíná s blízkostí Bohu; kniha básní o možnosti univerzální lásky.

 • ISBN: 978-80-7272-356-0
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Michal Maršálek  Arménská klávesnice

Vyšlo 13. 9. 2019
 • Krásný tisk finalisty Magnesie litery 2015. Jedenáctá sbírka vynikajícího básníka doprovozená kresbami Jindry Vikové.

 • ISBN: 978-80-7272-314-0
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

George Steiner  Skutečné přítomnosti (Je něco v tom, co říkáme?)

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Eseje o Bohu, estetice, jazyku a myšlení.

 • ISBN: 978-80-7272-987-6
 • Cena: 368 Kč (včetně DPH 10%)

George Steiner  Knihy, které jsem nenapsal

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Soubor esejů George Steiner „posledního z velikých“ z různých podivuhodných myšlenkových světů, které se mohli stát jeho knihami, snad...

 • ISBN: 978-80-7272-109-2
 • Cena: 368 Kč (včetně DPH 10%)

Ross Rosenberg  Syndrom lidské přitažlivosti

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Kniha o manipulátorech, závislých aneb proč milujeme ty, kteří nám ubližují.

 • ISBN: 978-80-7272-172-6
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Viktor Šklovskij  Zoo / Třetí fabrika

Vyšlo 1. 9. 2019
 • Milostný román v dopisech a třetí fabrika duše, dvě prózy mistra ruské literatury volně navazující a tudíž i tvořící trilogii se slavným románem Sentimentální cesta.

 • ISBN: 978-80-7272-219-8
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)

Yuri Slezkin  Židovské století

Vyšlo 20. 8. 2019
 • Kontroverzní kniha ojedinělým způsobem osvětluje nejen židovské a ruské dějiny, ale též dějiny evropské i americké.

 • ISBN: 978-80-7272-618-9
 • Cena: 598 Kč (včetně DPH 10%)

Šlomo Sand  Jak byla vynalezena země izraelská (od Svaté země k vlasti)

Vyšlo 20. 8. 2019
 • Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ a její přímé pokračování Jak byla vynalezena země izraelská.

 • ISBN: 978-80-7272-264-8
 • Cena: 548 Kč (včetně DPH 10%)

Být krásná ti sluší

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Anonymní sbírka eponymně ilustrovaná.

 • ISBN: 978-80-7272-557-1
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Petr Mazanec  Asi už poslední (sešit)

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Desátá sbírka básní prodchnutých vírou, venkovem, moudrostí. Svou skromností a civilností výjimečný jev na české poetické scéně.

 • ISBN: 978-80-7272-069-9
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jakub Kujan  Vigilie

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Knižní prvotina severočeského básníka a dělníka.

 • ISBN: 978-80-7272-305-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Vozka  Jedním dechem

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Druhá sbírka „libereckého básníka“, opět v redakci Víta Janoty. Ticho, klid, smíření a proto poesie výsostná.

 • ISBN: 978-80-7272-182-5
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Pavel Vítek  Ptačí král a jiné básně

Vyšlo 10. 8. 2019
 • „Ravenovská“ poema o souboji s démonem, od básníka z krajiny Poohří, kde démonům i vílám se daří. Ilustrováno autorem.

 • ISBN: 978-80-7272-178-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Lukáš Marvan  Cestovní básně

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Poslední sbírka básníka, srílanského budhistického mnicha, hasiče. Po pěti letech odmlčení napsal knihu vyrovanou, čistou, krásnou...

 • ISBN: 978-80-7272-303-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jitka N. Srbová  Svět:

Vyšlo 10. 8. 2019
 • První dáma poesie nakladatelství Dauphin vydává Svět:

 • ISBN: 978-80-7272-023-1
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)