DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini - určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat - domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Miloš Gerstner  Vánoční snění - Krkonošské pohádky

Vychází 30. 11. 2018
 • Krkonošské pohádky nás uvádějí do krajiny dětství v podobě zasněžených hor, jejichž údolí v sobě ukrývají v čase Vánoc tolik lidského citu, kolik tato zázračná doba jen unese. Kdo by nezatoužil po přátelství postaviček z lidového betléma, kdo by se nenechal unášet sugestivností lidové pověry? Malí bráškové Pavlík a Honza prožívají pohádkové příběhy spolu s rarášky, rytíři i krkonošskými pastoušky. Vhodné pro děti od osmi let. Krkonošské pohádky nás uvádějí do krajiny dětství v podobě zasněžených hor, jejichž údolí v sobě ukrývají v čase Vánoc tolik lidského citu, kolik tato zázračná doba jen unese. Kdo by nezatoužil po přátelství postaviček z lidového betléma, kdo by se nenechal unášet sugestivností lidové pověry? Malí bráškové Pavlík a Honza prožívají pohádkové příběhy spolu s rarášky, rytíři i krkonošskými pastoušky.

 • Vhodné pro děti od osmi let.

 • Ilustrace Kateřina Krausová.

 • Náklad 1000 ks, V8 155 x 185 mm, 160 stran

 • ISBN: 978-80-7272-773-5, ISBN: 978-80-7272-772-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-771-1 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-687-5 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Liščí žena - mýty a legendy sibiřských národů

Vychází 30. 11. 2018
 • Příběhy vážné, mystické, strašidelné, zábavné i napínavé pocházejí z rozličných končin severní Asie mezi Uralem a Kamčatkou - sbírka více než sedmdesáti mýtů, legend a pohádek třiceti tří etnických skupin.
  Příběhy o životě lidí a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit často jen šaman se svou moudrostí a kouzly

 • Sbírka více než sedmdesáti mýtů, legend a pohádek třiceti tří etnických skupin nabízí průřez ústní tradicí původních obyvatel Sibiře a ruského Dálného východu. Čtenář zde najde mýty o stvoření a uspořádání světa, o původu smrti či nebeských těles, legendy o lásce, hrdinech, démonech a šamanech i pohádky o zvířatech a šibalech. Příběhy vážné, mystické, strašidelné, zábavné i napínavé pocházejí z rozličných končin severní Asie mezi Uralem a Kamčatkou a z různých období od počátku 18. století po současnost. Všechny ale hovoří o životě lidí a zvířat v přírodě tak drsné, že přežití může zajistit často jen šaman se svou moudrostí a kouzly.
  Atmosféru jednotlivých příběhů dokreslují půvabné lustrace V. Křivánkové vycházející z uměleckých tradic původních obyvatel Sibiře.

 • Překlad a doslov Ondřej Pivoda.

 • Předmluva Michal Kovář.

 • Bohatě ilustrováno Veronikou Křivánkovou.

 • Náklad 1000 ks, V8 145 x 220 mm, 462 stran

 • ISBN: 978-80-7272-962-3, ISBN: 978-80-7272-823-7 (pdf), ISBN: 978-80-7272-960-9 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-959-3 (Mobi)
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)

Dominik Melichar  Mizanscény

Vychází 26. 11. 2018
 • Druhá sbírka básníka Dominika Melichara. Tentokrát koncepčně sevřenější kniha doplněná fotografiemi Sáry Richterové, které básně neilustrují, ale vstupují s nimi do dialogu.

 • Fotografie Sára Richterová

 • Náklad 300 ks, V2 120 x 200 mm, 96 stran

 • ISBN: 978-80-7272-733-9, ISBN: 978-80-7272-806-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-805-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-804-6 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Ayn Randová  Ctnost sobectví

Vychází 9. 11. 2018
 • Sobectví – ctnost? Americká filozofka a spisovatelka Ayn Randová (bestsellery Atlasova vzpoura a Zdroj) zvolila právě tento provokativní titul své knihy, protože chce světu něco radikálního sdělit. Jejím cílem je odstranit po dlouhá staletí nahromaděné nánosy pojmového chaosu, který zničil jeden z nejdůležitějších pojmů našeho slovníku.
  Učili vás celý život, že sobectví, egoismus je zlou morálkou? Že etalonem morálky je ten, kdo se obětuje, tedy altruista? A zamysleli jste se nad tím, proč se každý mocichtivý diktátor vždy zaštiťoval altruistickou morálkou, a nikoliv egoismem? Proč každý, kdo chtěl ovládat druhé, apeloval na jejich ochotu.
  Pokládáte si někdy otázku, proč je politika tak hanebná, zoufale hloupá a zkorumpovaná? Protože lidé odmítli sobectví a místo něj přijali obludnou morálku sebeobětování.

 • Přeložil Jiří Kinkor.

 • Ve spolupráci s nakladatelstvím Jiří Kinkor.

 • Náklad 1000 ks, V2 145 x 205 mm, 280 stran

 • ISBN: 978-80-7272-820-6, ISBN: 978-80-906936-0-9 (e-pub – Jiří Kinkor), ISBN: 978-80-906936-1-6 (Mobi – Jiří Kinkor)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Ivana Kašpárková  Vniveč

Vychází 5. 11. 2018
 • Básnická prvotina ale též bilancování – ohlédnutí za dosavadním životem z perspektivy Kristových let, z perspektivity mateřství, civilního života, ohlédnutí z perspektivy „věcí budoucích“.

 • Foto Jan Horáček.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 80 stran

 • ISBN: 978-80-7272-984-0, ISBN: 978-80-7272-889-3 (pdf), ISBN: 978-80-7272-888-6 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-877-0 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Vozka  Světlo zpoza dveří

Vychází 5. 11. 2018
 • Snad nejvyzrálejší prvotina posledního desetiletí, poesie na výsost civilní, silná, hluboká.

 • S Janem Vozkou vstupuje do české poezie srozumitelný a čtenářsky vděčný, nikoliv však triviální hlas.

 • Redigoval Vít Janota.

 • Foto Jan Horáček.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 152 stran

 • ISBN: 978-80-7272-663-9, ISBN: 978-80-7272-949-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-948-7 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-947-0 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Dana Malá  Kroje

Vychází 5. 11. 2018
 • Prozaická poesie, civilní prostá, krásná...

 • Sbírka Kroje se záměrně hlásí k prozaickému stylu poezie. Jednotlivé básně postupují až téměř v chronologickém sledu. Verše vtahují čtenáře do nitra rodiny či rodin na pozadí dost možná osudových chvil minulého století, anebo se jedná pouze o obyčejné životy několika jednotlivců, zdánlivé vzpomínky a autorčinu imaginaci.

 • Foto Jan Horáček, Ladislav Zedník.

 • Náklad 300 ks, 120 x 208 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-875-6, ISBN: 978-80-7272-862-6 (pdf), ISBN: 978-80-7272-861-9 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-847-3 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Roman Pytelka  Čápi se vracejí

Vychází 5. 11. 2018
 • Druhá sbírka „novohradského básníka“, lyrika nejen, přírodní, intimní, civilní...

 • Foto Jan Horáček, Petra Jandová.

 • Náklad 200 ks, V2 110 x 200 mm, 80 stran

 • ISBN: 978-80-7272-746-9, ISBN: 978-80-7272-745-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-730-8 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-729-2 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Martinec  Romaneto

Vychází 5. 11. 2018
 • Další sbírka bytostného milostného civilisty a doyena mezi básníky Dauphinu.

 • Foto Jan Horáček.

 • Náklad 200 ks, V2 110 x 200 mm, 188 stran

 • ISBN: 978-80-7272-668-4, ISBN: 978-80-7272-666-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-665-3 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-664-6 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Kateřina Matuštíková  Bildungsroman

Vychází 5. 11. 2018
 • ...básně jsou to nekompromisní, prosté jakýchkoli lyrických manýr. Bohatá obrazotvornost jde ruku v ruce s jiskřivým intelektem a citem pro specifickou hudebnost veršů.
  Ladiskav Zedník

 • Foto Jan Horáček.

 • Náklad 300 ks, V2 130 x 208 mm, 72 stran

 • ISBN: 978-80-7272-846-6, ISBN: 978-80-7272-841-1 (pdf), ISBN: 978-80-7272-840-4 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-825-1 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Anna Beata Háblová  Nevypínejte

Vychází 5. 11. 2018
 • ...básnický kvapík, okouzlující i děsící invencí tvrdosti a beznaděje.
  Viktor Špaček

 • Foto Jan Horáček.

 • Náklad 300 ks, 100 x 200 mm, 70 stran

 • ISBN: 978-80-7272-958-6, ISBN: 978-80-7272-957-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-925-8 (e-pub), ISBN: 978-80-7272-920-3 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)