DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dauphin ve francouzštině, jazyce básníků, znamená delfín či mladý následník trůnu. Knihy, které byly následníkovi předkládány, byly označeny latinským nápisem ad usum delphini - určeno dauphinu.

V antické mytologii pak delfín převážel vyvolené na Ostrov Blaženosti. Dauphin coby nakladatelství by chtěl na tyto tradice navázat - domníváme se, že i kvalitní četbou je možno ostrovů Blaženosti dosíci.

Pokud Vás zajímají starší informace, zapátrejte v našem archivu.


Právě vychází

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Být krásná ti sluší

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Anonymní sbírka eponymně ilustrovaná.

 • ISBN: 978-80-7272-557-1
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Petr Mazanec  Asi už poslední (sešit)

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Desátá sbírka básní prodchnutých vírou, venkovem, moudrostí. Svou skromností a civilností výjimečný jev na české poetické scéně.

 • ISBN: 978-80-7272-069-9
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jankub Kujan  Vigilie

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Knižní prvotina severočeského básníka a dělníka.

 • ISBN: 978-80-7272-305-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jan Vozka  Jedním dechem

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Druhá sbírka "libereckého básníka", opět v redakci Víta Janoty. Ticho, klid, smíření a proto poesie výsostná.

 • ISBN: 978-80-7272-182-5
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Pavel Vítek  Ptačí král a jiné básně

Vyšlo 10. 8. 2019
 • "Ravenovská" poema o souboji s démonem, od básníka z krajiny Poohří, kde démonům i vílám se daří. Ilustrováno autorem.

 • ISBN: 978-80-7272-178-8
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Lukáš Marvan  Cestovní básně

Vyšlo 10. 8. 2019
 • Poslední sbírka básníka, srílanského budhistického mnicha, hasiče. Po pěti letech odmlčení napsal knihu vyrovanou, čistou, krásnou...

 • ISBN: 978-80-7272-303-4
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací

Jitka N. Srbová  Svět:

Vyšlo 10. 8. 2019
 • První dáma poesie nakladatelství Dauphin vydává Svět:

 • ISBN: 978-80-7272-023-1
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)
 • více infomací