DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Z nových titulů...

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Nicholas Carr  Nebezpečná mělčina - Jak internet mění náš mozek

Vyšlo 24. 3. 2017
 • Hlubokého zamyšlení nad fenoménem internet, zamyšlení jak internet mění náš pohled na svět, způsob našeho uvažování, priority našich rozhodnutí a v neposlední řadě struktury našich mozků. Budou naše děti přemýšlet stejně jako my?

 • Interaktivní charakter internetu nám nabízí mocné nástroje pro vyhledání informací, vyjadřování se a konverzování s druhými. Taky z nás dělá laboratorní krysy, které si neustálým mačkáním páky zajišťují alespoň malý přísun granulek v podobě společenské a intelektuální potravy.

 • Titul Nebezpečná mělčina se stal bestsellerem a v roce 2011 se dostal mezi finalisty na Pullitzerovu cenu v kategorii Literatury faktu. Carr názorně ukazuje, jak nové technologie mění způsob lidského myšlení a jednání. Uznává, že internet přinesl celou řadu pozitivních aspektů, ale vybral si nemilosrdnou daň v podobě poskytování roztříštěných informací, neschopnosti vnímat kontext, rozumět obsahu, soustředit se či informace hlouběji zpracovávat. Ke změně nedochází pouze na mentální úrovni, ale bohužel i v samotné struktuře lidského mozku. Historicko-vědecké důkazy prokazují, že změna struktury mozku je reakcí na zkušenosti. Technologie, které používáme dnes k hledání, ukládání a sdílení informací nás však od tohoto přirozeného vývoje odklánějí. Oproti tištěné knize, která vybízí ke koncentraci a hlubokému zamyšlení, umožňuje internet rychlé a roztěkané vyhledávání informací z mnoha zdrojů. Díky němu jsme rychlí a výkonní, máme optimalizovanou výrobu a spotřebu, texty dokážeme zběžně prolétnout a vytáhnout z nich jen potřebné informace, ale ztrácíme schopnost koncentrace, rozjímání a reflexe.

 • Náklad 1000 ks, V2 130 x 200 mm, 398 stran

 • ISBN: 978-80-7272-780-3, ISBN: 978-80-7272-781-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-782-7 (ePub)
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

Jan Řehounek  Nymburk literární

Vyšlo 24. 3. 2017
 • Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Kaplanka.

 • Literární průvodce města Nymburk nám toto půvabné polabské městečko představuje nejen optikou jeho nejslavnějšího spisovatele Bohumila Hrabala.
  První část knihy se věnuje tématu Nymburk ve starší české literatuře vychází ze zmínek ve středověkých kronikách, představuje místní humanistické básníky a spisovatele, připomíná lidovou slovesnost a přes období národního probuzení se dopracuje až k literárnímu životu ve městě v první polovině 20. století.
  Druhá část nazvaná Ulicemi města za literáty je lierární průvodce městem s více jak sedmdesáti zastaveními doplněnými dalšími medailony třiceti autorů. Zajímavými zastávkami jsou místní tiskárny, knihovna, divadlo, muzeum, nakladatelství...
  Třetí část s názvem I současný Nymburk literárně žije nejprve představí současný literární a kulturníživot a posléze uvede 25 literárních autorů narozených po roce 1945.

 • Sepsal, sestavil a všemi náležitostmy vybavil Jan Řehounek.

 • Náklad 500 ks, V2 chlopně matné lamino, 170 x 170 mm, 296 stran

 • ISBN: 978-80-7272-798-8, ISBN: 978-80-7272-799-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-800-8 (ePub), ISBN: 978-80-87523-17-9 (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-18-6 (pdf) (Kaplanka), ISBN: 978-80-87523-19-3 (ePub) (Kaplanka)
 • Cena: 380 Kč (včetně DPH 10%)

Georges Balandier  Karneval zdání (Rozprava o řeči)

Vyšlo 11. 1. 2017
 • „Esejistická“ kniha tohoto slavného antroploga analizuje na základě řečového rámce postmoderní současnost stejně tak jako dějiny minulého století, krásným a podivuhodným stylem odhaluje změny rečových paradigmat a jejich fatální následky na naše bytí, tedy zrod globalizace ekonomie, numerizace reality a všeobecné rozšíření informatiky znamenající nástup současnosti, tedy jeho slovy „Velké transformace“.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z portálu iLiteratura.cz.

 • Přeložil a doslovem vybavil Martin Hybler.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino 130 x 200 mm, 288 stran

 • ISBN: 978-80-7272-801-5, ISBN: 978-80-7272-802-2 (pdf), ISBN: 978-80-7272-803-9 (ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Michal Maršálek  Slunce bez pohybu

Vyšlo 19. 12. 2016
 • Krásný tisk finalisty Magnesii litery 2015 a mimoto vynikajícího básníka graficky vyhotovený a kresbami doprovozený Lukášem Tůmou .

 • Písmo František Štorm.

 • Grafický papír.

 • Náklad 300 ks, V2 chlopně, 156 x 191 mm, 80 stran

 • ISBN: 978-80-7272-792-6, ISBN: 978-80-7272-794-0 (ePub), ISBN: 978-80-7272-793-3 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

Vít Janota  Uličnice

Vyšlo 19. 12. 2016
 • Bibliofilské vydání poesie uličního putování Prahou pražského chodce, běžce a básníka.

 • Obálka a grafická úprava Miloslav Moucha, Dauphin.

 • Fotografie autor.

 • Náklad 300 ks, 210 x 297 mm italská vazba, 22 stran

 • ISBN: 978-80-7272-768-1, ISBN: 978-80-7272-769-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-770-4(ePub)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)