DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Z nových titulů...

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

Guillaume Basset  Oheň tvých blízkostí

Vyšlo 2. 11. 2017
 • Dvojjazyčné vydání básnické prvotiny v Praze žijícího francouzského autora.

 • Přeložila Marie Dudilieux, redigoval Ladislav Šerý.

 • Náklad 300 ks, V2 110 x 200 mm, 142 stran

 • ISBN: 978-80-7272-906-7, ISBN: 978-80-7272-908-1 (ePub), ISBN: 978-80-7272-907-4 (pdf), ISBN: 978-80-7272-909-8 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

Henry Miller  Čas zabijáků (Studie Rimbauda)

Vyšlo 19. 10. 2017
 • Čas zabijáků můžeme vnímat coby oslavnou píseň na Rimbauda, na mládí a nevinnost, jako konfrontaci jednoho umělce s druhým, jako temnou vizi budoucnosti i jako kritiku umění dvacátého století.

 • Eseje představují Henryho Millera jako pronikavého a odvážného myslitele, bořitele model, obhájce zázračnosti života a proroka nadaného ostrou jasnozřivostí. Civilizační zlo a ideologické bludy své i naší doby pojmenoval s nemilosrdnou přesností a v nadčasové perspektivě, a směle se tak zařadil k velikánům západního myšlení.

 • Henryho Millera známe především jako autora autobiografických románů, avšak nemalou část jeho díla lze označit za esejistickou. Tak tomu je i u Času zabijáků (Studie Rimbauda), dvojité „eseje“, kterou napsal v polovině čtyřicátých let poté, co jej uchvátilo dílo Arthura Rimbauda. Ačkoli má však kniha v podtitulu slovo „studie“, nejde o literární kritiku v pravém slova smyslu, jakou Miller nikdy ani nepsal, ale spíše o srovnání sebe samého s francouzským básníkem. Miller se v knize sice pokouší o osobitý výklad Rimbaudovy poesie, avšak ten rozhodně není jeho hlavním cílem. Rimbaud mu primárně slouží jen jako prostředek k dalšímu sebehledání, jako zvětšovací sklo při odhalování vlastní identity.

 • Na tuto knihu upozorňuje OKO Kosmasu.

 • Přeložil Jakub Marx.

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 144 stran

 • ISBN: 978-80-7272-983-8, ISBN: 978-80-7272-985-2-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-684-5 (pdf), ISBN: 978-80-7272-986-9 (Mobi)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)